civilizatii preistorice si antice

Report
Profesor Ciobanu Ana-Maria
- Elevii să analizeze relaţiile dintre coloniştii greci şi geţi,
stabilind modul în care au influenţat grecii cultura geţilor
- Elevii să definească caracteristicile religiei geto-dace,
identificând principalele zeităţi ale acestora.
- Elevii să caracterizeze politica externă a lui Burebista,
comparând-o cu a altor regi geto-daci.
- Elevii să relateze principalele momente ale războaielor
daco-romane.
- Elevii să realizeze o comparaţie între domnia lui Burebista
şi cea a lui Decebal, evidenţiind şi limitele teritoriale ale
regatelor celor doi regi.
- Elevii să numească factorii romanizării şi să aprecieze
rolul acestora.
De ce a fost importantă
romanizarea daco-geţilor?

similar documents