Călătorie în universul atomului

Report
Călătorie în universul
atomului
Prof. Pop Corina
Începe calatoria!
1. Film educațional ,,Pășește în minunata lume a atomului alături de veselul ,,ȘtieTot”..................................................................................................................slide 3
2. Harta conceptuală ,,Structura atomului”....................................................slide 4
3. Test de autoevaluare ,,Prietenul Bluey îti testează cunoștințele ... în 8 minute”
.........................................................................................................................slide 5
3.1. Aprecierea ...............................................................................................slide 6
3.2 Atenționarea..............................................................................................slide 7
4.Izotopii: noțiuni teoretice ............................................................................slide 8
4.1.Test de autoevaluare ,,Aplică noile achiziții în 8 minute”..........................slide 9
4.2. Aprecierea..............................................................................................slide 10
4.3. Atenționarea...........................................................................................slide 11
5. Utilizările izotopilor....................................................................................slide 12
5.1.Carbonul și izotopii săi (film)....................................................................slide 13
5.2. Izotopii bariului (film)..............................................................................slide 14
5.3. Vrei să știi mai mult...?............................................................................slide 15
5.4. Studiu individual (tema de casă).............................................................slide 16
6. Bibliografia..................................................................................................slide 17
Pășește în minunata lume a atomului
alături de veselul ,,Știe-Tot”
Prietenul Bluey îți testează cunoștințele...în 8 minute
1.Găsește definiția corectă a atomului:
a)Cea mai mică particulă dintr-o substanță care
se poate divide.
b)Cea mai mică particulă dintr-o substanță care
nu se poate divide.
c)Cea mai mică moleculă.
d)O particulă vizibilă cu ochiul liber sau cu
microscopul.
2.Alege răspunsurile corecte:
a)
Atomul conține protoni și neutroni în
învelișul de electroni.
b)
Atomul are același număr de protoni și
electroni, deci este neutru.
c)
Atomul are același număr de protoni și
neutroni, deci este neutru.
d)
Atomul conține protoni și neutroni în
nucleu și electroni care gravitează în
învelișul de electroni.
3.Fie elementul E care are numărul atomic Z=11
și cu numărul de masă A=23. Elementul are:
a)
23p+, 23e- ,11n0
b)
11p+, 23e- ,23n0
c)
11p+, 11e- ,12n0
d)
11p+, 11e- ,23n0
4.Calculează numărul de protoni, electroni și
neuroni pentru uraniu cu Z=92 și A=234.
a)
92p+, 142e- ,234n0
b)
92p+, 92e- ,142n0
c)
142p+, 92e- ,92n0
d)
92p+, 92e- ,234n0
Click
Felicitări! Ai terminat testul!
Acum poti merge mai departe!
Răspuns corect!
Mergi mai
departe!
Ai greșit!
Gândește-te mai
bine!
Întoarce-te la
intrebari!
 Sunt specii de atomi care au același număr atomic Z, dar număr de masă diferit.
 Cum îi notăm?
A E,unde A=număr de masă
Z
Z=număr atomic
E=simbolul elementului
 Exemple:
1 H(hidrogen ușor/protiu)
 Izotopii hidrogenului:
1
2 H(hidrogen greu/deuteriu)
1
3 H(hidrogen supergreu/tritiu)
1
16
17
 Izotopii oxigenului: 8O, 8O, 188O
 Izotopii uraniului: 23492U, 23592U, 23892U
 Masa atomică relativă medie (Ar) se calculează în funcție de răspândirea izotopilor
în natură:
Ar=(A1×a1/100) +(A2×a2/100) +(A3×a3/100) + ... + (An×an/100)
unde: A1 , A2 ... An sunt masele atomice relative ale izotopilor 1, 2,...., n
a1 , a2 ... an reprezintă procentele izotopilor în compoziția elementului în
natură
Aplică noile achiziții în 8 minute!
1. Calculează masa atomică
relativă medie a oxigenului
știind că proporția în
natură a izotopului cu
masa atomică 16 este de
99,762%, a celui cu masa
atomică 17 este de 0,038%
și a celui cu masa atomică
18 este de 0,2%.
Răspunsul tău (exprimat în
u.a.m)este:
a) 15,968
b) 16,003
c) 16,043
d) 16,101
2. Calculează masa atomică
relativă medie a clorului
știind că proporția în natură
a izotopului cu masa
atomică 35 este de 75% și a
celui cu masa atomică 37
este de 25%. Răspunsul
tău(exprimat în u.a.m) este:
a) 36,2
b) 36,8
c) 35,2
d) 35,5
Bravo!
Încă un test soluționat corect!
Răspuns corect!
Mergi mai
departe!
Ai greșit!
Gândește-te mai
bine și întoarce-te
la întrebări
sau
la formula de
calcul !

Vrei să afli ceva
despre organismele vii
care conțin izotopi ai
carbonului?
Click pe copac!
Dar despre aplicațiile
lor în medicină?
Vezi ce-ți spune medicul!

Carbonul și izotopii săi
http://www.youtube.com/watch?v=uBmPxplLzEQ
Vrei să știi mai multe despre domeniile de
utilizare a izotopilor radioactivi?
Analize chimice cu reactivi radiochimici;
Procedee cu atomi marcaţi în tehnică şi industrie;
Prospectarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol
Determinarea vârstei rocilor prin metode radiometrice
În medicină şi biologie la diagnosticarea şi tratarea unor
afecţiuni;
• În agricultură şi silvicultură
• Reactoare nucleare şi centrale nucleare
• Arme nucleare şi termonucleare
Sau, mai concret:
• 14C- pentru datări arheologice;
• 206Pb- pentru datări geologice;
• 15P- pentru diagnosticarea tumorilor cerebrale;
• 131I- pentru studiul glandei tiroide;
• 137Cs- pentru tratarea tumorilor canceroase
•
•
•
•
•
Studiu individual




Până ora viitoare, te poți
documenta suplimentar acasă
sau la bibliotecă:
Nenițescu, C.D- Chimie
generală, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1972
Marcu, Gh.; Marcu, Teodora –
Elemente radioactive. Poluarea
mediului şi riscurile iradierii,
Editura tehnică, Bucureşti,
1996
http://www.youtube.com
www.scientia.ro
• Consultând aceste surse, vei
alcătui o hartă conceptuală
care să cuprindă și să coreleze
descoperirile tale.
Bibliografie
1. Maiereanu, Alina, Memorator de chimie pentru
clasele 9-12,Editura Booklet, București, 2009
2. www.youtube.com
3. www.scientia.ro
4. www.gifs.net
5. www.hr-online.ro
6. www.primăriahd.ro
7. Alexandrescu, Elena; Zaharia,Viorica, Chimiemanual pentru clasa a IX-a, Editura LVS
Crepuscul, București, 2004

similar documents