Comportamentul producatorului

Report
COLEGIUL ECONOMIC TRANSILVANIA
TG. MUREȘ
REFERAT LA MATERIA:
ECONOMIE
TITLUL
Comportamentul producătorului
Oferta
Prof. drd. ec: BĂLAN
1
SORINA- MIHAELA
An școlar 2011-2012
Elev: Palosi Orsolya Linda
Clasa : a XI-a A

Pe cât de rar este adevărul, oferta a fost întotdeauna
mai mare decât cererea.”
“
Josh Billings, citat despre adevăr
Oferta reprezintă o relaţie dintre
cantitatea unui bun material sau
dintr-un serviciu, dintr-o grupă de
bunuri pe care un vânzător este dispus
să o cedeze, să o ofere contra plată,
într-o perioadă determinată de timp,
la nivelul preţului existent.
2
Oferta este dependentă de mai mulţi factori, cum sunt:
preţul produsului, preţul produselor substituibile, costul
produsului, politica comercială, politica tehnologică,
comportamentul sindicatelor, patronatul şi managerul,
numărul firmelor care aduc acelaşi produs pe piaţă şi
raportul dintre ele, taxele şi subsidiile, evenimente
social-politice.

Preţul influenţează în cea mai mare măsură oferta.
Modificarea preţului determină
schimbarea în acelaşi sens a
cantităţii oferite, fiind o
relaţie pozitivă între evoluţia
preţului unitar şi cea a
cantităţii oferite spre vânzare.

3
Dacă preţul unei mărfi creşte, celelalte condiţii
rămânând neschimbate, vânzătorul este dispus să cedeze
cantităţi în plus pe piaţă (în limitele stocului); în situaţia
în care preţul scade, vânzătorul tinde să reducă oferta.

Un cost de producţie mai redus determină obţinerea
unui profit mai mare ; oferta sporeşte pe măsura ce mai
mulţi producători aderă în respectiva ramură.

4

Sensibilitatea ofertei de marfă la variaţia diferiţilor
factori, îndeosebi la variaţiile de preţ , poartă denumirea
de elasticitatea ofertei, măsurată prin coeficientul
elasticităţii ofertei.
Keo/p
- coeficientul de elasticitatate a
ofertei în funcţie de preţ
Keo/v =
- coeficientul de elasticitate a ofertei
în funcţie de venit
5
Elasticitatea ofertei este de mai multe tipuri:
 Oferta elastică : modificarea preţului (creşterea sau
scăderea) , atrage după sine modificarea (creşterea sau
scăderea) mai intensă a cantităţii oferite.
Keo > 1

Oferta unitară : se defineşte prin aceea că oferta se
modifică (creşte) în aceeaşi măsură cu modificarea
(creşterea) preţului şi cu aceeaşi intensitate.
Keo = 1

Oferta inelastică : oferta bunurilor creşte într-o măsur ă
mai mică decât cea a sporirii preţului, dar mai lent.
Keo < 1

Oferta rigidă : semnifică menţinerea cantităţii oferite, cu
toate că preţul bunului creşte.
Keo = 0
6
Există de asemenea, două categorii de elasticităţi anormale :
 oferta cu funcţie descrescătoare în raport cu preţul – apare
în cazul producătorilor care, dorind să îşi sporească rapid
veniturile, pe de o parte ridică oferta de produse, iar pe de
altă parte coboară preţul de vânzare;
 oferta cu curbă întoarsă (condée) - unde oferta are mai întâi
o funcţie crescătoare, iar apoi una descrescătoare.
Gradul de elasticitate al ofertei depinde de :
- costul producţiei;
- posibilităţile stocare şi costul acestora;
- specificul produselor;
- caracteristica proceselor tehnologice;
- timpul scurs de la modificarea preţurilor .
7
În cazul în care preţul este dat, oferta unui bun este
determinată şi de alte împrejurări, numite condiţii sau
factori ai ofertei. Exemple ( modul în care reacţionează
oferta sub influenţa lor ) :
 nivelul costului unitar şi marginal : diminuarea costului
atrage după sine creşterea cantităţii oferite la acelaşi preţ
unitar. Situaţia este inversă atunci când costul mediu şi
cel marginal cresc ; relaţie de sens opus – negativă
 nivelul taxelor şi impozitelor : relaţie de sens opus –
negativă
 nivelul subvenţiilor : ea creşte când subvenţiile se măresc
şi se micşorează când subvenţiile se reduc sau sunt
eliminate ; relaţie de acelaşi sens – pozitivă
 condiţiile naturale (în special în agricultură, construcţii,
turism, transporturi) : relaţie de acelaşi sens – pozitivă.
8
Legea generală a ofertei
Relaţia de cauzalitate dintre preţul unitar şi oferta unui bun,
exprimă conţinutul legii generale a ofertei. Ea poate fi
formulată astfel: atunci când preţul unitar al unui bun
creşte, are loc extinderea ofertei, iar atunci când preţul
unitar scade, are loc contracţia ofertei.
Paradoxurile legii ofertei :
Când nivelul salariului real atinge un anumit nivel
(considerat acceptabil pentru condiţiile socio-economice
ale ţării), iar nivelul productivităţii factorilor de
producţie creşte, oferta de muncă se reduce în primul
rând, pe seama orelor suplimentare.
9
Paradoxul King – exprimă comportamentul atipic
al producătorilor agricoli micişi mijlocii, care apelează
pe scară largă la credite pentru susţinerea producţiei
agricole. Dacă preţurile produselor agricole scad, oferta
se extinde, pentru că doar astfel producătorii debitori pot
să îşi asigure procurarea resurselor băneşti pentru
achitarea creditelor scadente şi continuarea activităţii.

Paradoxul Rugină - de la un anumit nivel al
creşterii preţurilor, majorarea în continuare
a acestora este însoţită (pe termen scurt) de
contracţia cantităţii oferite, pentru că
întreprinzătorii aşteaptă condiţii şi mai
favorabile (preţuri mai mari), procedând
la stocarea unei părţi din producţie.

10





Comportamentul producătorului şi oferta de bunuri /
servicii în diferite state ale lumii
Servicii turistice şi turismul
Philip Kotler: ,,un serviciu este o activitate sau un beneficiu pe
care o parte o oferă unei alte părţi care este în esenţă intangibilă
şi nu duce la proprietatea asupra unui lucru. Producţia sa poate fi
sau nu legată de un produs fizic". Turismul înseamnă în primul
rând oferta de servicii.
În ţările europene, oferta turistică din spaţiul rural cunoaşte
o mare diversitate :
În Franţa există mai multe produse turistice originale
reprezentate de: ferma de tip han, ferma de sejur,etc
În Belgia: popasuri rurale, ferme ecvestre, ferme-han etc.
În Marea Britanie: ferme, campinguri, camere de oaspeti etc.
În Germania oferta turistică este, de asemenea, variată.
11

În România
Oferta turistică din spaţiul rural românesc este destul de
diversificată, satisfacând un registru larg de motivaţii
precum: odihnă şi recreere, cunoaştere, cultură, religie
etc.; într-un decor natural pitoresc , nepoluat şi un
ambient arhitectural şi spiritual specific principalelor
zone etnofolclorice.
12
Bibliografie :
 http://www.citatecelebre.eu/ro/citate/detalii-citat/pe-catde-rar-este-adevarul-oferta-a-fost--23005
 http://www.scribd.com/doc/68925464/18/OfertaComportamentul-producătorului
 http://www.scritube.com/geografie/turism/Ofertaturistica-si-agroturist23121533.php
 Manual Economie Clasa a XI-a
13

similar documents