Katalysator og forurening

Report
KATALYSATOR
OG FORURENING
Forklar om en katalysators funktion generelt og definition.
2. FORSØG: Kobber som katalyator
1.2. Afstem reaktionsligningen
3. FORSØG: Overflades betydning for reaktionen 1.3
4. FORSØG: Biologiske og ikke-biologiske
katalysatorer 1.4
5. FORSØG: Colaspringvand 1.
6. FORSØG: Lav forsøg med cigaretaske og sukker.
Fortæl om katalysatorers hjælp mod forurening i ovne, biler og
kraftværker.
Lav FORSØG: Lav molekylemodeller af kulbrinter
Fortæl om cracking – ved at lave mindre molekyler ud af
store ved hjælp af katalysator
Forklar SNOX-værket
Fortæl om forsøg med syreregn s. 83. (SO2 er meget
stærk, vi ønsker den ikke I lokalet)
12. FORSØG: Neutraliser H2SO4 med Ca(OH)2, fortæl hvordan det
foregår i et SNOx-værk, der hindrer forurening ved kraftvarmeværker
og mørtel- og cementfabrikker. Afstem reaktionsligningen.
13. FORSØG: Lav forsøg med forskellige flammer der forurener
(stearin, ufuldstændig gasforbrænding, ren gas forbrænding) s. 82
Fortæl om drivhuseffekten
Fortæl om ødelæggelse af ozonlaget O3, ved CFC gasser som fx freon,
der stjæler O ud af O3. Og om konsekvenserne ved at uv-stråler bryder
igennem atmosfæren og giver mere kræft.
16. FORSØG: Lav en forurenet sø (for meget NO3--, PO4---, K+, )
17. FORSØG: Undersøg den forurenede sø med forsøg:
Flammeprøven, klorid-, sulfat- og nitratprøven, der illustrerer,
at du undersøger, den forurenede sø. Kom de forskellige affald
i de rigtige beholdere. Afstem reaktionsligningerne.
Tegn og Fortæl om forureningen grundet udvaskning af NO3- og PO4--- fra
landbruget og dermed voksende plantevækst - især alger både i å, sø og hav.
Fortæl om regeringens tiltag for at mindske udslippene: gylletanke,
rensningsanlæg, grænser for brug af gødning m.v.
19. FORSØG: Rens noget forurenet materiale med dekantering,
filtrering, destillering og neutralisering, sortering (magnet, pust,
mekanisk,).
Perspektiver problemstillingen til samfundets generelle udvikling
med henblik på at skabe nye energiformer ved brug af Katte.

similar documents