**** Meander-line

Report
‫מקטב לעקיבת קיטוב‬
‫ליניארי עבור אנטנות‬
‫סורקות‬
‫סטודנט‪:‬‬
‫נעם רום‬
‫מנחים‪:‬‬
‫פרופ' ראובן שביט‬
‫יניב ישראלי‬
‫יהודה גרין‬
‫‪30.05.12‬‬
‫נושאים‬
‫‪‬‬
‫מטרת הפרויקט‬
‫‪‬‬
‫רקע תיאורטי‬
‫‪‬‬
‫מקטב ‪Meander-line‬‬
‫‪‬‬
‫מבנה המערכת‬
‫‪‬‬
‫דרישות הפרויקט‬
‫‪‬‬
‫תהליך עבודה‬
‫‪‬‬
‫תמונת מצב עדכנית‬
‫‪‬‬
‫צפי להמשך‬
‫‪‬‬
‫מקורות‬
‫מטרת הפרויקט‬
‫‪‬‬
‫במערכות תקשורת של שידור וקליטה העובדות בקיטוב ליניארי‪ ,‬יש צורך לתאם‬
‫בין הקיטובים של ‪ 2‬האנטנות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חוסר תיאום בין הקיטובים גורם להנחתה משמעותית באות המשודר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דרך יעילה ליצור תיאום היא על‪-‬ידי הוספת מקטב לפני אחת מהאנטנות‪ ,‬שיסובב‬
‫את הקיטוב בצורה הנדרשת‪.‬‬
‫‪Et‬‬
‫אנטנה ב' ‪ -‬קולטת בקיטוב ליניארי‪Er :‬‬
‫‪Er‬‬
‫‪Er‬‬
‫אנטנה א' ‪ -‬משדרת בקיטוב ליניארי‪Et :‬‬
‫רקע תיאורטי‬
‫‪‬‬
‫בגלים אלקטרומגנטיים‪ ,‬קיטוב הגל נקבע על פי השדה החשמלי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קודקוד וקטור השדה החשמלי יוצר עקום במרחב הקובע את סוג הקיטוב‪ .‬העקום‬
‫תלוי ביחס האמפליטודות והפרש הפאזות של שני רכיבים אורתוגונליים של השדה‬
‫החשמלי‪.‬‬
‫קיטוב ליניארי‪:‬‬
‫קיטוב מעגלי‪:‬‬
‫קיטוב אליפטי‪:‬‬
‫שדה חשמלי בלבד‪ :‬רכיבי ‪ X‬ו‪ ,Y -‬קיטובים שונים‪.‬‬
‫רקע תיאורטי‬
‫‪‬‬
‫מקטב הוא רכיב אקטיבי או פאסיבי שתפקידו לשנות את הקיטוב המקורי של הגל‬
‫האלקטרומגנטי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מקטבים שונים מבצעים פעולות שונות‪ :‬הפיכת קיטוב מעגלי לליניארי ולהפך‪,‬‬
‫סיבובים של קיטובים ליניאריים שונים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מבנה המקטב תלוי בתדירות (או אורך) הגל האלקטרומגנטי‪:‬‬
‫‪ ‬מקטב ליניארי של אור נראה (‪ ~1015‬פטה‪-‬הרץ) יהיה בנוי מפולרואיד (פלסטיק)‪.‬‬
‫‪ ‬מקטב ליניארי מתחום המיקרוגל (‪~109‬ג'יגה‪-‬הרץ) יהיה בדרך כלל בנוי ממערך חוטי מתכת‬
‫(דוגמת ‪.)wire grid‬‬
‫מקטב ‪Wire grid‬‬
‫מקטב ‪Meander-line‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫עקיבת קיטוב ליניארית יכולה להיות מבוצעת ע"י מקטב מסוג ‪.]1[ Meander-line‬‬
‫מקטב מאנדרליין בנוי ממערך חוטי מתכת המודפסים על פני משטח דיאלקטרי‬
‫בצורת גל ריבועי‪.‬‬
‫יתרונות מקטב זה הן רוחב סרט רחב‪ ,‬הפסדי מעבר נמוכים ונוחות הייצור‪.‬‬
‫את פסי המתכת והשכבות הדיאלקטריות ניתן למדל לקו תמסורת של רכיבים‬
‫קיבוליים והשראותיים‪.‬‬
‫מקטב ‪Meander-line‬‬
‫תא יחידה של מקטב ‪Meander-line‬‬
‫ופרמטרים גיאומטריים‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪w‬‬
‫‪b h‬‬
‫מקטב ‪Meander-line‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫לשדה החשמלי רכיב מקביל לציר המקטב ורכיב מאונך לציר המקטב‪.‬‬
‫בגלל מבנה המקטב כל רכיב שדה רואה מודל חשמלי אחר (קיבולי או השראותי)‪,‬‬
‫כתוצאה מכך נוצר הפרש פאזות בין הרכיבים‪.‬‬
‫הפרש הפאזות ייקבע על פי הפרמטרים הגיאומטריים של פסי המתכת וסוג ומספר‬
‫השכבות במקטב‪.‬‬
‫פרמטרים גיאומטריים‬
‫ציר המקטב‬
‫שכבות המקטב‬
‫שדה מקביל – השראותי‪ ,‬שדה ניצב – קיבולי‪.‬‬
‫מקטב ‪Meander-line‬‬
‫‪‬‬
‫בפרויקט זה המטרה היא לסובב קיטוב ליניארי אחד למשנהו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מטרת המקטב היא ליצור הפרש פאזות של ‪ 180º‬בין רכיבי השדה החשמלי‬
‫במעבר דרך המקטב‪ ,‬כך שרכיב אחד יחליף את הסימן שלו ביחס לשני‪.‬‬
‫[)‪.]cos(x+180º)=-cos(x‬‬
‫‪‬‬
‫זווית בין קיטוב הגל פוגע לציר המקטב שווה‬
‫‪‬‬
‫ל‪. θ -‬‬
‫זווית קיטוב במוצא מסתובבת ב‪ 2θ -‬ביחס‬
‫לקיטוב הפוגע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יחס האמפליטודות של היטלי השדה על צירי‬
‫המקטב נשמר‪ ,‬ושווה ל‪.tan)θ( -‬‬
‫‪‬‬
‫הקיטוב במוצא הוא תמונת ראי של הקיטוב‬
‫הפוגע‪ ,‬סביב ציר המקטב‪.‬‬
‫עיקרון פעולת המקטב‬
‫מבנה המערכת‬
‫‪ - θ‬זווית סריקה‬
‫‪ - φ‬זווית קיטוב‬
‫דרישות הפרויקט‬
:‫מאפייני המקטב הנדרשים מתוך דף המפרט‬

Frequency: 10.7-12.75 GHz

Scan coverage: ±60° ; Goal ±65° (1D scan in H plane)

Cross level: -15dB max (at all scan angles)

VSWR: 2:1 (at all scan angles)

Insertion Loss: 0.7dB max

Polarizer output polarization: Linear (0° - 180°)
‫תהליך עבודה‬
‫‪‬‬
‫את תהליך העבודה ניתן לחלק ל‪:2-‬‬
‫‪.1‬‬
‫כתיבת קוד ‪ MATLAB‬המבוסס על מאמר המודל האנליטי של ‪Meander-line‬‬
‫[‪ ,]2‬המאמר מקשר באופן מתמטי בין הפרמטרים הגיאומטריים לביצועי‬
‫המקטב‪.‬‬
‫בעזרת שלב ‪ .1‬ניתן לקבל תנאי התחלה לסימולציות האלקטרומגנטיות ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בניית דגם של המקטב בתוכנה אלקטרומגנטית ‪ ,CST‬וביצוע סימולציה נומרית‬
‫לקבלת תוצאות מדויקות של פעולת המקטב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בעזרת שלבים אלו ניתן למצוא את הפרמטרים הגיאומטריים שיביאו את‬
‫המקטב לתוצאות מיטביות‪ ,‬כך שיעמוד בדרישות דף המפרט‪.‬‬
‫מודל אנליטי ב‪MATLAB-‬‬
‫‪‬‬
‫במאמר של ‪ CHU‬ו‪ ,]2[ LEE-‬מופיעות נוסחאות מתמטיות הקושרות את‬
‫הפרמטרים הגיאומטריים של המקטב‪ ,‬לאימפדנס חשמלי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נוסחאות אלו נובעות משילוב של חישובים אנליטיים ותוצאות אמפיריות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לדוגמה ‪ -‬האימפדנס שרואה השדה המקביל‪:‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫‪‬‬
‫על ידי שימוש בתיאוריה של קווי תמסורת ניתן לחשב בעזרת האימפדנסים‬
‫(מקביל וניצב)‪ ,‬את ביצועיו של מקטב רב שכבתי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫על פי תיאוריה זו כתבתי קוד ‪ MATLAB‬שבעזרתו חישבתי את תנאי ההתחלה‬
‫לסימולציות האלקטרומגנטיות‪.‬‬
‫מודל אנליטי ב‪MATLAB-‬‬
‫‪‬‬
‫מודל קו התמסורת‪:‬‬
‫אנליזה ב‪CST-‬‬
‫‪‬‬
‫בדקתי מודלים שונים של מקטב‪ ,‬כאשר כל מודל שיפר את הביצועים של המודל‬
‫הקודם‪ .‬השינויים שהתבצעו במעבר ממודל למודל נבעו משיקולים פיזיקליים [‪.]3‬‬
‫מבנה תא יחידה של המקטב‪:‬‬
‫מבנה השכבות‪:‬‬
‫ציפוי מצע מרווח מצע מרווח‬
‫‪εrs εrd‬‬
‫‪εrs εrd‬‬
‫‪εrc‬‬
‫‪l1‬‬
‫‪l3‬‬
‫‪l2‬‬
‫‪l1‬‬
‫‪l2‬‬
‫מצע‬
‫‪εrd‬‬
‫‪l1‬‬
‫ציפוי‬
‫‪εrc‬‬
‫‪l3‬‬
‫סוגי השיפורים הניתנים לביצוע‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שינוי הפרמטרים הגיאומטריים לקבלת הפרש פאזה רצוי של ‪.180º‬‬
‫הוספת שכבות להגדלת רוחב בסרט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שינוי המקדמים הדיאלקטריים של השכבות להגברת היציבות בזוויות סריקה‪.‬‬
‫הוספת שכבת ציפוי דיאלקטרית לשיפור התיאום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫תמונת מצב עדכנית‬
‫המודל‪:‬‬
‫מקטב ‪meander-line‬‬
‫המודל‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 8‬שכבות‬
‫‪ 2‬שכבות ציפוי לתיאום‬
‫עובי כולל‪:‬‬
‫‪#8‬‬
‫‪33.53mm‬‬
‫‪#7‬‬
‫‪#6‬‬
‫‪#5‬‬
‫‪#4‬‬
‫פרמטרים גיאומטריים‪:‬‬
‫‪#3‬‬
‫‪#2‬‬
‫גודל‬
‫שכבות‪2,3,:‬‬
‫‪ 6,7‬פנימי‬
‫)‪(mm‬‬
‫שכבות‪1,4,:‬‬
‫‪(mm) 5,8‬‬
‫‪a‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪b‬‬
‫‪7.45‬‬
‫‪7.45‬‬
‫מרווח ‪l2‬‬
‫‪w‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫ציפוי ‪l3‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪h‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1.8‬‬
‫ציפוי ‪l4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪#1‬‬
‫גודל‬
‫אורך )‪(mm‬‬
‫מקדם‬
‫דיאלקטרי‬
‫מצע ‪l1‬‬
‫‪0.254‬‬
‫‪3.66‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪1.96‬‬
‫‪1.5‬‬
‫תמונת מצב עדכנית‬
‫בשקופית הבאה יוצגו מספר תוצאות לזווית סריקה ‪( ,theta=30º‬מרכז תחום‬
‫הסריקה)‪ .‬עבור זוויות קיטוב שונות‪:‬‬
‫כפי שהוסבר קודם‪:‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫הגל במוצא הוא תמונת ראי של‬
‫הגל הפוגע סביב ציר ‪.Y‬‬
‫‪φ=80º‬‬
‫‪φ=40º‬‬
‫‪φ=0º‬‬
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
output arg(Ev)-arg(Eh) phase diff. curve 4, theta= 30 phi= 0
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
Cross Level(dB) curve 4, theta= 30 phi= 0
13
Cross Level (dB)
-62
-63
-64
11
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
Return Loss (dB) curve 4, theta= 30 phi= 0
13
0
RL (dB)
11
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
Insertion Loss (dB) curve 4, theta= 30 phi= 0
Ev/Eh
180
170
160
10.5
11
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
Cross Level(dB) curve 18, theta= 30 phi= 40
13
-10
-20
-30
-40
10.5
11
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
Return Loss (dB) curve 18, theta= 30 phi= 40
13
IL (dB)
11
11.5
12
freq. (GHz)
12.5
13
-15
-20
11
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
Insertion Loss (dB) curve 18, theta= 30 phi= 40
11
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
output arg(Ev)-arg(Eh) phase diff. curve 32, theta= 30 phi= 80
13
11
13
11
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
Return Loss (dB) curve 32, theta= 30 phi= 80
13
11
13
190
180
170
160
10.5
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
Cross Level(dB) curve 32, theta= 30 phi= 80
-20
-30
-40
10.5
-20
-40
10.5
13
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
Insertion Loss (dB) curve 32, theta= 30 phi= 80
0
-0.2
-0.4
10.5
5.3
0
0
0
Tan(80)=5.67
5.4
5.2
10.5
13
190
-25
10.5
13
0.05
-0.05
10.5
11.5
12
12.5
freq. (GHz)
output arg(Ev)-arg(Eh) phase diff. curve 18, theta= 30 phi= 40
-10
-50
-100
10.5
11
RL (dB)
phase diff. (deg)
phase diff. (deg)
11
0.8
0.75
10.5
13
200
Tan(40)=0.83
phase diff. (deg)
11
250
-65
10.5
5.5
Cross Level (dB)
6.5
150
10.5
output polarization angle curve 32, theta= 30 phi= 80
output polarization angle curve 18, theta= 30 phi= 40
0.85
Ev/Eh
Ev/Eh
output polarization angle curve 4, theta= 30 phi= 0
7
6
10.5
Cross Level (dB)
RL (dB)
x 10
IL (dB)
-4
7.5
11
11.5
12
freq. (GHz)
)VSWR<2:1 ~ RL<-9.54 dB)
12.5
13
-0.5
-1
10.5
11
‫ עולה מעל‬:‫חריגה‬
.-10 dB ‫ערך של‬
11.5
12
freq. (GHz)
12.5
13
‫תמונת מצב עדכנית‬
‫‪‬‬
‫כפי שניתן לראות מהתוצאות‪ ,‬המקטב עובד על‪-‬פי דרישות הפרויקט ברוב זוויות‬
‫הסריקה והקיטוב‪ ,‬וברוב התדרים‪( .‬יותר מ‪ 90%-‬מהמקרים)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הדרישה העיקרית בה עדיין ישנה בעיה‪ ,‬היא הפסדי תיאום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫זוויות הקיטוב בהן הפסדי התיאום חורגים מהדרישה הן ‪ ,80º<φ<100º‬עבור כל זוויות‬
‫הסריקה‪ .‬החריגה היא של כ‪.1 dB -‬‬
‫‪‬‬
‫החריגות הנ"ל הן עבור תדרים נמוכים (קטנים מ‪)11.2 GHz -‬‬
‫‪‬‬
‫בזווית ‪ ,phi=60º / 120º ; theta=60º‬ישנה חריגה קטנה בהפסדי הקיטוב‪ .‬חריגה זו היא‬
‫דווקא עבור תדרים גבוהים (כ‪.)1 dB -‬‬
‫צפי להמשך‬
‫‪‬‬
‫המשך אופטימיזציית המקטב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סימולציה עם חומרים בעלי הפסדים‪( .‬לא אידאליים – )‪.)tan(δ‬‬
‫‪‬‬
‫טעינת מודל אנטנת ‪ phased array‬לסימולצייה‪ ,‬על‪-‬מנת לבדוק השפעות הדדיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הוספת ההשפעה של זוויות סריקה לתוכנית ‪.Matlab‬‬
‫מקורות‬



[1] T. K.Wu, “Meander-line polarizer for arbitrary rotation of linear
polarization,” IEEE Microw. Guided Wave Lett., vol. 4, pp. 199–201,
Jun.1994.
[2] R. S. Chu and K. M. Lee, “Analytical Model of a Multi-layered
Meander-line Polarizer Plate with Normal and Oblique Plane-Wave
Incidence,” IEEE Trans. Antenn .Propagat., vol AP-35, pp 652-661,
June 1987.
[3] B. A. Munk, Finite antenna arrays and FSS. Hoboken, N.J: John
Wiley-Interscience, appendix C, 2003.

similar documents