Europska strategija računalstva u oblaku i Open Government

Report
EU strategija računalstva u oblaku
i „Open Government“ inicijativa
(za inovacije u e-Poslovanju i „Open Enterprise“)
prof.dr.sc. Slavko Vidović
Sanja Vukušić Jerman
Zagreb, 08.05.2014.
1
ISHODIŠNA PITANJA
1. Europska Komisija je sa Strategijom računalstva u oblaku (2012.) i „Open
Government” inicijativom dala i „Viziju razvoja javnih usluga” ((2013.), koju
vodi DG CONNECT) s kojom se želi dati novi zamah modernizaciji javne uprave,
ali i dati potpora razvoju gospodarstva.
2. Oba strategijska dokumenta provedbe Digitalne Agende, pozicioniraju:
– pitanja razvoja e-Business-a,
– pitanja razvoja novih radnih mjesta, kao i
– razvoja SME sektora gospodarstva.
3. Značaj predmetnih inicijativa stavlja se u kontekst ekonomskih i budžetskih
pritisaka na vlade i zahtijevane redukcije troškova javnog sektora te u kontekst
svjetske financijske krize.
4. Vlade ulažu u standardizaciju i zajedničke infrastrukture interoperabilnosti ne
samo za javnu upravu i e-Government, nego i za razvoj e-Business-a u
tvrtkama, sa svrhom da se poveća kolaboracija javnog i privatnog sektora.
2
EUROPEAN CLOUD COMPUTING STRATEGY
3
ŠTO JE EUROPEAN CLOUD COMPUTING
STRATEGY?
• Strategija koja će omogućiti da se oslobodi potencijal „cloud
computinga” u EU i ubrza uvođenje diljem Europe, u privatni i javni
sektor - da Europa postane “Cloud friendly”.
• Procjena je EK-e da treba snažno poticati EU da prihvati novi
model, jer će do 2020-te to indirektno dovesti do otvaranja oko
400.000 SME tvrtki i 3,8 milijuna novih radnih mjesta.
• Da bi se to postiglo treba povećati povjerenje u cloud tehnologiju.
Stoga ova strategija za cilj ima i “Building Digital Confidence”.
4
STRATEGIJA DEFINIRA I PRINCIPE
KORIŠTENJA
• Korištenje ICT opreme je dinamički optimizirano kroz mrežu tako da
se ne pridjeljuje lokacija gdje se process odvija i podaci nalaze.
• „Cloud provider” sam optimira korištenje IT resursa i seli između
„data” centara na raznim lokacijama.
• Organizacije i pojedinci pristupaju aplikacijama i podacima kad i gdje
im je to potrebno, koristeći osobna računala, prijenosna računala,
tablete, pametne uređaje („smart devices”) itd..
• Cloud se sastoji od 3 sloja: „hardware, middleware i aplikacije”.
• Standardizacija je važna na srednjem nivou, jer će to dati
developerima mogućnost da ponude svoje opcije. A time i krajnji
korisnik može birati rješenja.
• Korisnici plaćaju za korištenje, a ne moraju imati visoke investicije da
bi uspostavili servise.
• Korisnici mogu povećati ili smanjiti traženi kapacitet u vrlo kratkom
vremenu.
5
Cloud & Smart Devices kao infrastruktura
operabilnosti poslovnog modela
1.
Community
Market
Society
XRM interactions
3. Business Model
A
Party A
4. Business Model
B
Business A
Smart
Devices A
Business B
G2C
G2B
Business Flows:
- Legal
- Material
- Financial
- Information
Party B
Smart
Devices B
Data Flow
2. Cloud Tech. Infrastructure
6
KORISTI KOJE SE OČEKUJU:
• Redukcija troškova 10 do 20% (pod pretpostavkom da 80% SME
primjenjuje CC).
• Povećan „mobile working” za 46%.
• Povećana produktivnost za 41%, uz povećanje standardizacije 35%.
• Efekt na potrošnju struje i vode, zelena energija.
• Dostup i do najudaljenijih regija i mogućnost da se ideje i talenti šire
i prepoznaju.
• Mogućnost da ICT radnici žive u manje napučenim regijama,
donoseći u njih život i novac.
• Manje firme mogu se udruživati i postići kritičnu masu potrebnu za
veće poslovne poduhvate ili za stvaranje ušteda u troškovima.
7
GENERIČKI MODEL VERTIKALNE INDUSTRIJE (1/4)
SVJETSKI
REFERENTNI
MODELI
REGULATORSKI
OKVIRI
ZEMLJE
NACIONALNA
STRATEGIJA
SVJETSKE
STATISTIKE I
BENCHMARKING
MJERENJA
PORTALI SVJETSKE
NAJBOLJE PRAKSE
STRATEGIJA
KOMPANIJE
8
GENERIČKI MODEL VERTIKALNE INDUSTRIJE (2/4)
POSLOVNA
INFRASTRUKTURA
OPERACIJE
KMS
HRM
BPM
CPM
CANVAS
MODEL kao
ZNANJE
STRATEGIJA
KOMPANIJE
CPM
ERP
ICT
ZAPOSLENICI,
PROSTOR,
TEHNOLOŠKI KAPACITETI,
OKOLIŠ ...
9
GENERIČKI MODEL VERTIKALNE INDUSTRIJE (3/4)
EFQM: Model izvrsnosti
SU DIONICI
REZULTATI
(6)
Zadovoljstvo
zaposlenika
90
(3)
Politika i strategija
80
(1)
Vodstvo
100
(2)
Zaposlenici
90
(5)
POSLOVN I
PROCESI
140
(4)
Partnerstva i resursi
90
(7)
Zadovoljstvo
kupaca
200
(9)
Poslovni
rezultati
150
(8)
Utjecaj na okolinu
60
IN OVACIJE I UČEN JE
10
GENERIČKI MODEL VERTIKALNE INDUSTRIJE (4/4)
SVJETSKI
REFERENTNI
MODELI
NACIONALNA
STRATEGIJA
REGULATORSKI
OKVIRI
ZEMLJE
SVJETSKE
STATISTIKE I
BENCHMARKING
MJERENJA
PORTALI SVJETSKE
NAJBOLJE PRAKSE
OPERACIJE
KMS
CANVAS
MODEL kao
ZNANJE
STRATEGIJA
KOMPANIJE
BPM
CPM
POSLOVNA
INFRASTRUKTURA
HRM
CPM
ERP
ICT
ZAPOSLENICI,
PROSTOR,
TEHNOLOŠKI KAPACITETI,
OKOLIŠ ...
EFQM: Model izvrsnosti
SU DIONICI
REZULTATI
(6)
Zadovoljstvo
zaposlenika
90
(3)
Politika i strategija
80
(1)
Vodstvo
100
(2)
Zaposlenici
90
(5)
POSLOVN I
PRO CESI
140
(4)
Partnerstva i resursi
90
(7)
Zadovoljstvo
kupaca
200
(9)
Poslovni
rezultati
150
(8)
Utjecaj na okolinu
60
IN OVACIJE I UČEN JE
INFODOM
11
KOJE KORAKE PODUZETI?
• Strategija ima tri ključna područja djelovanja:
– Probijanje kroz „džunglu” standarda
– Sigurni i fer uvjeti ugovaranja (SLA)
– Uspostava “European Cloud Partnership”
• Da bi implementirao strategiju, DG CONNECT je osnovao radne
skupine. U njima sudjeluju „cloud provideri”, dobavljači IT opreme,
telekom operateri i korisničke grupe.
• Cloud Select Industry Group (C-SIG) ima tri podgrupe koje traži
solucije za:
1. Certifikacijske sheme, zajedno sa ENISA (European Network
and Information Security Agency).
2. Ugovore o razini usluge (SLA)
3. Pravila ponašanja (codes of conduct).
12
KLJUČNI IZVORI INFORMACIJA:
• http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-cloud-computingstrategy
• http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/blog/whats-new-eu-cloudcomputing-strategy
• http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0529:FIN:E
N:PDF
13
ISHODIŠNI PROBLEMI TVRTKI
• Bilo koja tvrtka ima dva ishodišna problema: integracija i adaptacija.
• Integracija: sposobnost i koordiniranje aktivnosti za održavanje
identiteta tvrtke i njenog jedinstvenog načina postizanja strategijskih i
poslovnih ciljeva.
• Adaptacija: sposobnost i identifikacija relevantnih promjena u
poslovnoj okolini te koordiniranje aktivnosti prilagodbe tim
promjenama.
• Znanje kao središnji resurs i inovacije: sposobnost integracije i
adaptacije podrazumijeva postojanje znanja i aktivnosti za učenje,
rješavanje problema i produkciju novog znanja (inovacije)
potrebnog za agilne odgovore na poslovne probleme.
• Optimalni model organizacijskih sposobnosti učenja i inovacija
nazivamo „Open Enterprise“ modelom. Za taj pristup treba nam i
Open Government model u javnom sektoru. Ključne su aktivnosti i
sposobnosti za upravljanje i unapređenje kapaciteta za adaptaciju.
14
OPEN ENTERPRISE: OSNOVNE IDEJE
Postoje četiri izvorišta „Open Enterprise“ modela tvrtki:
1. Otvorenost u identifikaciji i raspoznavanju problema.
2. Otvorenost u rješavanju problema za ideje koje su nama nove te za
kreiranje varijanti rješenja.
3. Otvorenost na kritike naših rješenja, teorija i znanja (posebno
znanja potrebnih za korekcije pogrešaka).
4. Čestitost u aktivnostima MIS izvještavanja, novih ideja i kritika.
15
OPEN GOVERNMENT: OSNOVNE IDEJE
Postoje četiri izvorišta „Open Government“ modela u javnoj upravi:
1. Otvorenost podataka.
2. Otvorenost procesa.
3. Otvorenost servisa
4. Otvorenost i participacija građana i gospodarstva u donošenju
odluka u javnom sektoru.
16
KORISTI KOJE SE OČEKUJU OD OPEN
GOVERNMENT-A:
• Povećanje poslovne efikasnosti tvrtki, zahvaljujući pristupu javnim
podacima u realnom vremenu i bržem reagiranju na probleme
• Veća uporabna vrijednost javnih usluga za gospodarstvo i za
građane (kroz otvorenost, umreženost i transparentnost)
• Povećanje suradnje i uključenost krajnjih korisnika javnih usluga u
njihov dizajn, razvoj&inovacije te održavanje/unapređenje i sniženje
troškova (uključujući i prilagodbu konkretnim korisnicima)
• Proaktivno djelovanje i prevencija u određenim područjima, radi
smanjenja troškova za nadoknade šteta
• Povećanje inovacija u gospodarstvu temeljem lakšeg pristupa i bolje
uporabe javnih podataka
• Razvoj usluga privatnog sektora baziranih na ponovnoj uporabivosti
podataka javnog sektora (PSI direktiva EU).
17
INTEROPERABILNOST:
PREDUVJET POVEZIVANJA E-BUSINESS-A I E-GOVERNMENTA
• Pravna interoperabilnost
zakonska podloga za realizaciju poslovnog procesa,
sporazum o interopearbilnosti
• Procesna interoperabilnost
omogućava interoperabilnost na organizacijskoj
razini (poslovni procesi)
• Semantička interoperabilnost
osigurava da je (poslovno) značenje (semantika)
svakog pojedinog podatka jednoznačno definirano
• Tehnička interoperabilnost
osigurava da su protokoli razmjene podataka
međusobno kompatibilni i da omogućavaju sigurnu
razmjenu podataka
(npr. web servisi, AS2, http, messaging)
18
KONVERGENTNE FUNKCIONALNE
ARHITEKTURE IS-a
19
OPEN ENTERPRISE: KONAČNI CILJ
„Open Enterprise“ model tvrtki, potpomognut „Cloud Computing”-om,
trebao bi omogućiti uspostavu AGILNOSTI kompanije kao najviše razine
sposobnosti, temeljene na 4 osnovna potencijala/svojstva:
1.
2.
3.
4.
Produktivnost.
Fleksibilnost.
Adaptabilnost.
Organizacijska svjesnost.
„Open Government” model djelovanja javne uprave i pripadne usluge,
kritičan su preduvjet za takav razvoj kapaciteta u tvrtkama, te za:
- Dinamičan razvoj e-Business-a,
- Poslovnu sofisticiranost kompanija, te
- Ukupnu kompetitivnost gospodarstva.
20
21

similar documents