Fordonets Teknik o Mekanik

Report
Fordonets Teknik o Mekanik
- Motorer
- Verkningsgrad
- Effekt/vridmoment
- Luft och turbo
- Kraftöverföring
- Avgasrening
Bensin- och dieselmotor
Bensinmotor
Dieselmotor
Skillnaden!
Gasbil
• Drivs på gas, som kallas naturgas, biogas
eller fordons gas
Skillnaden?
Hybridmotor
- En förbränningsmotor och en elmotor
- Drivs med olika bränslen,
t.ex. bensin/diesel och elektricitet
- Kan växla bränsletyp under gång
- Batterier laddas genom drift på bensin/diesel
eller via el-urtag (bussar, kommer på lastbilar)
Effekt och vridmoment
• Effekt = energi / tidsenhet = kraft x hastighet
Effekt = ”arbetsförmåga”
• Vridmoment = kraft x hävarm
Motorspråk: effekt = vridmoment x varvtal
Ju större motor desto större vridmoment
Principdiagram: dragkraft och varvtal
Principdiagram: dragkraft och varvtal
Medeleffekt
Vid max vridmoment har vi den snabbaste
accelerationen!
Ju högre vridmomentet under en stor del av
varvtalsregistret, desto högre blir medeleffekten.
Avgörande för motorns verkliga arbetsförmåga
är inte maxeffekten, utan
medeleffekten = brett effektregister
Verkningsgrad
Dieselmotorn?
35-40%, resten är förluster
Luft till förbränning
• Ca 1 liter diesel kräver 10 000 - 20 000 liter luft
• Luft via luftintaget, passerar luftfilter för en
första rening, vidare till turbokompressorn.
• Turbon komprimerar luften – blir varm – till
laddluftkylaren/intercooler, vidare till
cylindrarna via inloppsrören.
Turbon
• Turbon har till uppgift att öka mängden syre
under förbränningen.
Ju mer syre - desto mer bränsle kan förbrännas desto större bli motorns effekt.
• Luften komprimeras varvid mer syre tillförs
cylindrarna.
• Turbon drivs av motorns avgaser.
Kraftöverföring
Överföra motorns kraft till drivhjulen
Växellåda Kardanaxel Bakaxel
Katalysator
Trevägskatalysatorn
- för bensindrivna personbilar
- renar från NOx, CO och OH
Oxidationskatalysatorn - för dieseldrivna fordon
- använder den stora mängden syre i avgaserna
- renar bort CO och OH (till koldioxid och vatten)
- kombineras med EGR-tekniken för att minska NOx
- även partikelfilter renar från viss andel NOx
Avgasrening - NOx
• EGR
Avgaserna återförs – lägre halt NOx
• SCR
Urea (ammoniak) tillförs avgaserna innan
katalysatorn – lägre halt NOx

similar documents