ovdje

Report
EU okvir interoperabilnosti EIF 2.0
i dizajn IS-a
Prof. dr. sc. Slavko Vidović
12.12.2013.
ISHODIŠNA PITANJA
1. Pitanja interoperabilnosti javljaju se u dizajnu poslovnog modela kompanije kao
ključni instrument za provedbu strategije (pravna i procesno organizacijska)
2. Donošenje strategije razvoja IT-a kao pod-strategije te dizajn informacijskog
sustava i dizajn aplikacija, zahtijevaju sve 4 vrste interoperabilnosti (često nove
tehnologije donose promjene propisa (npr. „Cloud”), kao preduvjet za nove
modele procesa).
3. Za razvoj i implementaciju interoperabilnosti tvrtka treba imati odgovarajuće alate
i metodologije.
4. Vlade ulažu u zajedničke infrastrukture interoperabilnosti za javnu upravu, ali nužni
su i alati za interoperabilnost u velikim tvrtkama / gospodarstvu.
5. Za tvrtke koje kotiraju na burzama i/ili koje imaju regulatorne okvire (SOX, BASEL,
SOLVENCY, FMC…), interoperabilnost postaje sastavni dio poslovnog modela te
zahtjeva na IS.
Interoperabilnost: preduvjet e-Poslovanja
• Pravna interoperabilnost
zakonska podloga za realizaciju poslovnog procesa,
sporazum o interopearbilnosti
• Procesna interoperabilnost
omogućava interoperabilnost na organizacijskoj
razini (poslovni procesi)
• Semantička interoperabilnost
osigurava da je (poslovno) značenje (semantika)
svakog pojedinog podatka jednoznačno definirano
• Tehnička interoperabilnost
osigurava da su protokoli razmjene podataka
međusobno kompatibilni i da omogućavaju sigurnu
razmjenu podataka
(npr. web servisi, AS2, http, messaging)
Poslovni modeli u uvjetima „Clouda”
1. Tržište & „Community”
XRM odnosi
4. Poslovni
model
B
3. Poslovni
model
A
Dobavljač
Kupac
Tok informacija
2. „Cloud” - teh. infrastruktura
Svijet „Clouda”
Pozicija poslovnog modela
unutar radnog okvira gospodarske grane
Konceptualni model pružanja usluga javne uprave
(EU EIF2.0 za G2C, G2B, G2G procese)
Korisnici
(građani, poslovni subjekti, javna uprava)
Agregirane usluge javne uprave
Orkestracija
(intermedijarni portali / tokovi poslova)
Upravljanje sigurnim
komunikacijama
Sigurna razmjena podataka
putem interneta ili privarnih mreža
(potpisivanje, certifikcija, enkripcija, logiranje)
Bazične usluge javne uprave
Facilitatori
interoperabilnosti
Bazni
registri
Vanjske
usluge
100%
Personalizacija
(proaktivno,
automatizirano
postupanje)
80%
Transakcija
(potpuno elektronsko
postupanje sa
predmetima)
60%
Dvosmjerna
interakcija
(elektronski obrasci)
40%
Jednosmjerna
interakcija
(preuzimanje obrazaca)
ac
ij
a
20%
In
fo
rm
Ref: EIF v2.0, poglavlje 3, slika 3-1.
Alati interoperabilnosti vs.
razine interoperabilnosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Alati interoperabilnosti
Radni okvir interoperabilnosti s bibliotekom dokumenata i
pripadnom koordinacijom
Repozitorij semantičke interoperabilnosti (UN/CEFACT
CCTS i CCL)
MDM: registri, klasifikacije, nomenklature i izvori
Otvoreni katalog tehničkih standarda i modela
Repozitorij poslovnih procesa
Servisna sabirnica (ESB/SOA) i/ili EDI
Biblioteka otvorenih softverskih komponenata - uključuje
međunarodne komponente za specifične namjene
Portal najbolje prakse
Katalog KPI (mjerenje napretka implementacije
interoperabilnosti, razvoja e-Usluga i razvoja javnih registara
ProcesnoPravna organizacijska Semantička Tehnička
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Nove funkcionalne arhitekture IS-a
Alati interoperabilnosti vs.
RUP faze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Alati interoperabilnosti
Inception Elaboration Constuction
Radni okvir interoperabilnosti s bibliotekom
√
dokumenata i pripadnom koordinacijom
Repozitorij semantičke interoperabilnosti
√√
√
(UN/CEFACT CCTS i CCL)
√
MDM: registri, klasifikacije, nomenklature i izvori
√√
√
Otvoreni katalog tehničkih standarda i modela
√
√√
Repozitorij poslovnih procesa
√
√
√√
Servisna sabirnica (ESB/SOA)
Biblioteka otvorenih softverskih komponenata √
√√
uključuje međunarodne komponente za specifične
namjene
√
Portal najbolje prakse
Katalog KPI (mjerenje napretka implementacije
√
interoperabilnosti, razvoja e-Usluga i razvoja javnih
registara
Transition
√√
√
√
√
RUP vs.
razine interoperabilnosti
RUP discipline
1
Modeliranje poslovnih procesa
2
3
4
5
6
7
8
9
Zahtjevi korisnika
Analiza i dizajn
Implementacija
Testiranje
Deployment
Konfiguracija i upravljanje promjenama
Upravljanje projektom
Okolina
RUP faze
1
Inception
2
3
4
Elaboration
Construction
Transition
ProcesnoPravna organizacijska Semantička Tehnička
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√
√
√
√√
√√
√
√
√
√√
√
√
√√
√
√
√
√
ProcesnoPravna organizacijska Semantička Tehnička
√√
√√
√√
√√
√
√
√√
√√
√
√
√
RUP
Procesnoorganizacijska
interoperabilnost
Pravna
interoperabilnost
Semantička
interoperabilnost
Tehnička
interoperabilnost
OUM discipline vs. razine interoperabilnosti
OUM discipline
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Upravljanje projektom
Poslovni zahtjevi
Analiza zahtjeva
Analiza
Dizajn
Implementacija
Testiranje
Upravljanje performasama
Tehnička arhitektura
Preuzimanje podataka i konverzije
Dokumentacija
Upravljanje organizacijskim promjenama
Edukacija
Tranzicija
Operacije i podrška
RUP - Rational Unified Process (1)
RUP - Rational Unified Process (2)
Pravna
Pravna
interoperabilnost
interoperabilnost
0
Procesna
interoperabilnost
Semantička
interoperabilnost
Tehnička
Tehnička
interoperabilno
interoperabilnost
st
RUP - Rational Unified Process (3)
Efikasna implementacija - put do dobre prakse
Upravljanje zahtjevima
pravo, procesi, semantika, tehnologija
Iterativni
razvoj
procesi
semantika
tehnologija
Vizualno
modeliranje
procesi
semantika
Verifikacija
kvalitete
Komponentna
arhitektura
pravo
procesi
procesi
semantika
tehnologija
Upravljanje promjenama
pravo, procesi, semantika, tehnologija

similar documents