Tredje världskrig - Intresseklubben antecknar

Report
Tredje världskrig
Hur kan ett tredje världskrig uppstå och vart
kommer Sverige stå?
Ellen, Julia, Leo och John.
En del påstår att det redan har varit ett tredje
världskrig. Det kalla kriget mot terrorism på 1900
talet. Det kalla kriget omfattade bara USA så man
kan inte kalla det ett världskrig.
OLIKA SENARIUM
NATO/RYSSLAND SENARUMET
Nato är en politisk och en militär allians. De jobbar med att skydda frihet. Just nu
har Nato 28 medlemsländer och två av länderna är USA och England. Sverige
och Finland är inte med i Nato just nu men om vi gick med skulle det vara en
stor fördel för Nato eftersom att Sverige har en stor och bra vapenexport.
Rysslands utrikesminister har sagt till Finland om de går med i Nato kommer ett
tredjevärldskrig bryta ut. Anledningen till att Finland vill gå med är för att det
skulle ta bort osäkerheten i Finland. Om Finland och Sverige gick med skulle det
bli ökad försvarsstyrka i Norden.
I det tredjevärldskriget skulle det antagligen vara Nato mot Ryssland och
eventuella länder. Det bästa vi i Sverige kan göra för att stå utanför kriget är att
inte gå med i Nato. Sverige är egentligen nästan med i Nato men vi är inte med
officiellt. Om vi går med kommer vi få ökade krav på oss och ett större militärt
engagemang.
EN ANNAN ANLEDNING TILL
KRIG
En mindre trolig inledning kan vara efter ett enkelt misstag.
Många gånger tidigare har olika system varnat för attacker, men det har varit misstag flera
gånger, och alltid varit fel rörande atomvapen. Felen har blivit lättare att rensa bort med
dagens teknologi, men allt som behövs är en varning och någon som inte tycker att det är värt
att vänta på att det är ett felmeddelande, eller att faktiskt få bomber över sig och hål i magen.
Vid sådana här tillfällen så sitter soldater på helspänn i väntan på bomber, och plan har i vissa
fall redan åkt iväg för att börja bomba tillbaka.
Som svar på detta borde man ju fokusera på att kolla datorerna nån gång.
Och så klart så borde man inte svara en bombattack med att skicka tillbaka bomber, utan med
att försöka förstöra de inkommande bomberna
VART KOMMER SVERIGE STÅ?
Det skulle inte vara bra för Sverige att vara med i krig för vi skulle
inte få en tillräckligt stor armé. Detta kan då leda till att man
förlorar på det viset att man är för få. Antagligen kommer Sverige
försöka stå utanför kriget som vi gjort de tidigare världskrigen.
Om Sverige vill exportera vapen måste de välja sida.
KÄLLOR
LEO, JOHN, ELLEN OCH JULIA
http://www.dn.se/nyheter/varlden/putins-sandebudvarnar-for-tredje-varldskrig/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_v%C3%A4rldskrige
t
Eftersom ett tredjevärldskrig är något som kommer
hända i framtiden så har vi skrivit vad vi själva tror kan
hända.

similar documents