Czy wiesz ju* wszystko o cz**ciach mowy?

Report
Czy wiesz już wszystko
o częściach mowy?
QUIZ
Czasownik odmienia się przez:
A. przypadki, liczby i rodzaje,
B. osoby, liczby, czasy, tryby,
strony i rodzaje, czyli podlega
koniugacji.
C. przypadki, czasy, tryby i
rodzaje,
D. osoby, liczby, czasy, tryby,
strony i rodzaje, czyli podlega
Wskaż poprawne dokończenia
zdania. Forma 3. os. liczby
mnogiej czasu przyszłego
czasownika grać to
A. będzie grał,
B. zagra,
C. zagrają,
D. będą grali.
Wskaż zdanie, w którym
użyto strony biernej.
A. Obraz został sprzedany za
bezcen.
B. Wczoraj ojciec został
dłużej w pracy.
C. Janek został laureatem
konkursu historycznego.
D. Mój przyjaciel jedzie
Wskaż zdanie prawdziwe:
A. W języku polskim rzeczowniki
odmieniają się przez rodzaje.
B. Rodzaj rzeczownika można
określić na podstawie formy
łączącego się z nim
przymiotnika lub zaimka.
C. W liczbie pojedynczej rzeczownik
może mieć jeden z 4 rodzajów
gramatycznych.
Który przymiotnik nie
odmienia się przez
przypadki?
A. najwartościowszy,
B. zielony,
C. ciekaw,
D. wyższy.
Wskaż liczebnik porządkowy
A.półtora,
B.troje,
C.dziesięć,
D.trzynasty.
Przysłówek odpowiada na
pytania:
A.Kto? Co?
B.Co robi? Co się z kimś
dzieje?
C.Jaki? Jaka? Jakie?
D.Jak? Gdzie? Kiedy?
W którym zdaniu forma
zaimka została użyta
niepoprawnie?
A.Basiu, podaj jemu tą
gazetę.
B.Mnie się bardzo spodobał
ten pomysł.
C.Tylu ludzi marzy o dalekich
wyprawach.
D.Pokazali mi swoją działkę.
W którym zdaniu występuje
przyimek złożony?
A. Stał przed nim piękny młodzieniec
z oszczepem w ręku.
B. Co tchu zbiegli na wybrzeże, na
którym stał okręt.
C. Byli już poza zasięgiem jego rąk,
ale nie jego klątwy.
D. Pod tą skałą mieszkała Charybda,
niesamowita poczwara.
Wskaż poprawne dokończenie zdania.
W wypowiedzeniu ”Czekali, a tymczasem
w spiżarni okrętowej ubyło
zapasów” wyrażeniem przyimkowym jest:
A. a tymczasem.
B. w spiżarni.
C. tymczasem ubyło.
D. w okrętowej.
Spójnik, tak jak A / B / C / D, to
niesamodzielna i nieodmienna
część mowy.
A. zaimek,
B. przysłówek,
C. liczebnik,
D. przyimek.
W zdaniu ”Trach! Wazon
z wielkim hukiem spadł
z komody.” wykrzyknik Trach! ma:
A. wywołać
przerażenie
odbiorcy.
B. wyrazić uczucia
mówiącego.
C. posłużyć do wydania
polecenia.
D. naśladować dźwięk

similar documents