förmågor

Report
”Det är fett kul
att lära sig saker
man inte visste
innan”
Saba, 15 år, Klass 9 A
Mitt flippade klassrum
Charlotta Karlsson, Östergårdsskolan, Halmstad
@FrokenFlipp
www.mittflippadeklassrum.wordpress.com
Att skapa Magi och behålla
stjärnögon!
Pedagogisk grundsyn
Älska läroplanen 
Hur gör DU för att synliggöra mål och
kunskapskrav för:
1. Dig själv?
2. Dina elever?
Fokus på förmågor
The Big 5Förmågor i mitt flippade klassrum
•
•
•
•
•
Kommunikativa förmågan
Begreppsförmågan
Analysförmågan
Informationshanteringsförmåga/
procedurförmåga
Metakognitiva förmågan
Synliggör – förtydligar –
skapar en röd tråd inom och
mellan ämnen
När eleverna vet vad det är vi
bedömer kan de också veta vad det
är de ska utveckla!
Om det är förmågor som ska tränas och
bedömas – kan vi då undervisa på samma
sätt som vi ”alltid” har gjort?
Framtidens förmågor?
Skolverkets rapport som kom under hösten 2013 visade
på:
- För lite av kritiskt tänkande
- För lite av analys och reflektion
- För mycket av enskilt/individuellt arbete, för lite av
gruppdiskussioner
- För mycket av tiden läggs på faktakunskaper
” När all världens kunskap finns
tillgänglig för alla som har en
internetuppkoppling, sjunker värdet på
kunskap. Kunskap blir inte längre
värdefullt att ”besitta”. Begripligt och
logiskt --- Det vi ska vara oroliga över, är
att vi fortsätter att tvinga skolan att syssla
med kunskapsinlärning, när den
egentligen borde ägna tid åt precis allting,
utom just detta. ”
Dennis Westerberg ur: En lärares framgång kan aldrig mätas i antalet PISA-poäng,
Skolvåren
Centralt innehåll + förmågor =
tidsbrist?
Flyttat fokus lärare
lärande
Illustration av flipped classroom: Daniel Barker Illustration: Daniel Barker
De fyra pelarna
Den mentala tankeflippen – för alla!
2. Formativ undervisning/bedömning –
anpassa utifrån behov
3. Lektionerna används för att öva det som
bedöms
4. Den professionella läraren
1.
Akta så du inte fastnar i ditt flippande!
“För mig handlar Flippat klassrum
inte om IKT och senaste trenderna
på nätet, utan om värdegrund,
bemötande och synen på lärande”
”Jag använder inte teknik i stället för böcker, jag
använder IKT i klassrummet för att utveckla och
förändra min undervisning. Ett verktyg för att
skapa större utrymme på lektionen för lärandet”
Blogg i undervisningen







Publicera flippar (filmer, 6-8 minuter)
Lyft begrepp
Uppgifter
Övning eller bedömningstillfälle?
Vilka förmågor övar vi/bedöms?
Matriser
Synliggör lärandet!
Facebook i undervisningen
• Snabbt sätt att nå ut till eleverna
• Enkelt sätt att kommunicera
• Möta eleverna på deras spelplan!
Länkar till bloggen. Eleverna får
snabbt information om något nytt
publiceras
Enkelt sätt att lägga ut bilder till
eleverna – fota med mobilen och
lägg ut direkt på Facebook
Inspirera, intressera, engagera!
Var det bättre förr…eller bara
annorlunda nu?
”Kärnan i IT-utvecklingen är ökad
flexibilitet och tillgänglighet. Inte hur
man trycker på appar och knappar i
klassrummet” Ulf Silling, sakeronline.se
Glöm inte bort…tankeflippen måste nå alla!
”Vi ser att elever under raster och även på fritids ofta
går in i sina spel och andra sociala medier som gör att det
sociala samspelet påverkas. Vi vill att man umgås i skolan. ”
Helena Eriksson, rektor på Sörbyängsskolan, Örebro
Vygotskij i teori och praktikaktivera eleverna som lärresurser för varandra
Monolog
Dialogdet flerstämmiga klassrummet
0,9 sekunder!
 Skapa dialog, inte monolog
 Använda kamraterna som ”more knowledgeable
person”
 Alla elever ska känna att de kan bidra till
kunskapandet i klassrummet!

EPA-metod
Enskild/par/alla
Basgrupper
4-6 i varje basgrupp
 Homogena eller heterogena?
 Samma basgrupper i alla ämnen
 Samma basgrupper i ca 8-10 veckor

Från ytinlärning till djupinlärning
”Man blir ju lika trött på dina lektioner som man
blir på gympan.Vi är ju aktiva hela tiden och
tänker, skriver och pratar. Man kan inte sitta och
bara chilla då missar man ju allting”
Det professionella lärandet
Hur gör jag för att skapa ett lärande i
klassrummet där jag har möjlighet att möta
varje elev där eleven befinner sig?
Lika = rättvist?
Formativ undervisningGPS i klassrummet!
Nuläge: Var befinner jag mig när vi startar
resan?
Mål: Vart är jag på väg?
Bedömning: Var befinner jag mig i förhållande
till målet?
Feedback: Kör så här (verktyg)
Hur få vi alla elever att nå ”hela vägen”?
Formativ bedömning
Riktad skrivning
Öppna frågor
- Formativ bedömning
- Matris/kamratrespons/feedback
- Visa att man skapat förståelse utifrån fakta
-
”Men Lotta, är inte det
fusk?”
”Man blir inte lika
stressad av dina
prov. Man får reda
på vad man
behöver utveckla
istället för att bara
få poäng”
”The future is not a multiple –
choice question” Molly Schroeder
Kan
sanningen
ha flera
sidor?
Olika partierVarför då?
200 år som
förändrat världen
– förr, nu och sen
då?
Att flytta – på
gott och ont
Feedback och respons - varför inte
bara poäng och betyg?
Var befinner jag mig i förhållande till
målet?
 Vad behöver jag utveckla för att komma
vidare?
 Vilka verktyg kan jag använda och vem
kan jag ta hjälp av?

”Nu vet jag vad det är jag ska utveckla. Det
säger mer än om man får 30/40 på ett prov.
Man blir inte lika stressad av dina prov”
Världen –
så mycket större än klassrummet!
Tack och lov att vi har elever som
påminner oss…
Vår uppgift, så mycket större än
kunskapskraven…
”Människor som är galna nog att tro att de kan
förändra världen, är de som också gör det”
Steve Jobs
#Bringbackourgirls

similar documents