Bluetooth

Report
BLUETOOTH
PROFESOR:
Doc.dr Samir Lemeš
STUDENT:
Buljubašić Erna
UVOD
Riječ Bluetooth je preuzeta iz 10. stoljeća danskog kralja Harolda
Bluetootha
Logo koji se koristi kao oznaka za Bluetooth bazira se na pocetnim
slovima njegovog imena , sto se moze vidjeti i u samom logu
Sl. br. 1 Logo
ŠTA JE TO BLUETOOTH?
Bluetooth je naziv za bežični prijenos podataka i govora, namijenjen
za malu potrošnju i jeftine bežične komunikacije na manje udaljenosti.
Bluetooth se ostvaruje mikročipom
Mikročip se ugrađuje u uređaj(kamera, tastature, slušalice, mobilni
telefon itd.)
Sl. br. 2 Uredaji koji koriste Bluetooth tehnologiju
ŠTA JE TO BLUETOOTH?
Brzina prijenosa podataka je do 1 Mbps, efektivno 721 kbps
Realna udaljenost do koje radi Bluetooth tehnologija je 10 m
RAZVOJ
Razvoj Bluetooth tehnologije započeo je Ericsson 1994. godine
SIG (Special Interest Group) grupa stručnjaka (Ericsson, IBM,Intel,
Nokia i Toshiba) formirana 1998 godine.
Specifikacija Bluetooth tehnologije objavljena je 1999.g,a 2002. g
Bluetooth standard usvojila je IEEE radna grupa za standardizaciju
osobnih mreža PAN (Personal Area Network)
RAZVOJ
Vrste fizičkih veza:
1. sinkrona veza- prijenos govornog signala visoke kvalitete
2. asinkrona veza- prijenos korisničkih i upravljačkih informacija
Pikonet mreže- dva ili više bežično povezanih (ad-hot) uređaja
(maximalno 8)
Unutar svakog pikonet-a postoje više slave jedinica i jedna master
jedinica koja upravlja njima
DODAVANJE BLUETOOTH UREĐAJA
Ukoliko imamo instaliran Bluetooth na računaru, na
računalo možemo dodati većinu Bluetooth uređaja.
Evo kako:
• Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb
Start , a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i
pisači.
•Kliknite Dodaj uređaj, a zatim slijedite upute.
•Kliknite Bluetooth uređaj koji želite dodati na
računalo, a zatim Dalje.
•Ako ne vidite uređaj koji želite dodati, provjerite je
li uređaj uključen i vidljiv.
•Ako ste upravo uključili uređaj, programu
Windows možda će biti potrebno nekoliko sekundi
da ga prepozna.
Sl.br. 4 Dodavanje Bluetoth uredaja
NAČIN UPOTREBE
Za komunikaciju između uređaja Bluetooth standard koristi ISM
(Industral, Scientific and Medical) radio opseg od 2.40 GHz do 2.48
GHz
U scenariju upotrebe aplikacije koja koristi tehnologiju Bluetooth,
razlikujemo dvije strane: poslužiteljsku i klijentsku, tj. stranu koja pruža
određenu uslugu i stranu koja ju koristi.
klijent – da bi mogao koristiti uslugu, prvo mora
otkriti koje su mu usluge dostupne u dometu.
poslužitelj – da bi se usluga mogla koristiti,
poslužitelj ju prvo mora učiniti dostupnom. To se
čini registracijom u Service Discovery Database
(SDDB).
SIGURNOST
Bluetooth uređaji imaju ugrađenu sigurnost da spriječe
prisluškivanje ili krivotvorenje originalne poruke.
Osnove sigurnosti su:
1. rutina zahtjevanja odgovora - za autentičnost, spriječavajući
smetnje i neželjen pristup do kritičnih podataka i funkcija
2. mnoštvo šifri - za enkripciju, koja spriječava prisluškivanje i čuva
privatnost veze
3. generator ključa sastanka - taj se ključ može promjeniti bilo kad
za vrijeme spajanja
PREDNOSTI
Postoje mnoge prednosti za korištenje Bluetooth tehnologije.
Na primjer.
Bluetooth slušalice mogu najviše da ponude korisniku, jer omogućavaju
da koristimo naše telefone, što je posebno korisno sada kada je mnogim
državama ilegalno razgovarati na mobilni telefon i voziti u isto vrijeme

similar documents