Kultur som turistresurs

Report
Kultur som
turistresurs
Kap 3 – Hållbar turism
Vårt kulturarv
• Omfattar seder och bruk, traditioner musik, konst,
idrott, byggnader och miljöer.
• Ses som en turistresurs när det kommer till:
• - Kulturlandskapets form, den samlade bilden av
landskapet.
• - Permanenta kulturella attraktioner, museer, kyrkor,
parker och historiska seder.
• - Arrangerade tillfälliga kulturella attraktioner,
utställningar, karnevaler, festivaler och
idrottsevenemang.
• - Folktraditioner, hur människor på en viss ort lever
sitt vardagsliv med hantverkstraditioner osv.
• - Kunskapsförmedling om kulturella aktiviteter, kurser
av olika slag inom konst, teater, historia, samt
temaresor. Medeltidsveckan i Visby.
• Andra fenomen som hör till vår kultur men som
också skapar turism är till exempel:
• Att gå på konserter, bio, teater
• Lyssna på popband, körsång eller radio
• Delta i studiecirklar, idrottsevenemang och
skogsutflykter.
• Kulturturism är alltså besök på platser, eller
evenemang med kulturellt innehåll.
• Ju högre grad av äkthet som en attraktion erbjuder
och ju sällsyntare den är, ju större är
dragningskraften.
Landskap som besöksmål
• I Sverige identifierar vi oss med landskapet som vi
lever i. Vi har landskapsvapen, landskapsblommor,
djur och landskapshumor.
• Öland har sina kroppkakor och Småland har sin
ostkaka.
• I Sverige är det även populärt att gå på marknad.
En marknad med gamla anor är Kiviks marknad i
Skåne.
• I Jokkmokk har man haft marknad varje år i obruten
följd sedan 1605.
Utomlands
• I resebroschyrer kan man ofta läsa om vad platser i
olika länder erbjuder turister.
• ”Vi möter Massajerna i deras egen miljö. På nära håll får vi en
bra förståelse för nomadernas hårda livssituation, men också
en förståelse för deras levnadssätt med stora boskapshjordar,
milsvida slätter med den frihet det ger.”
• ”En resa till Rom, Italiens huvudstad, bjuder på en förtrollande
blandning av berömd konst, fantastisk arkitektur och soliga
torg – och med dess kombination av storslagen historia och
europeisk storstadsstämning är staden det perfekta resmålet
för en weekendresa.”
Vilka är de svenska
turistresurserna?
•
•
•
•
Kräftfiske
Älgjakt
Midsommarafton
Luciafirande
Vårt historiska arv
• För att kunna skydda och bevara vårt kulturarv har
FN-organet UNESCO upprättat en lista över saker
som är värda att bevara för eftervärlden.
• 1972 upprättades en konvention som Sverige
undertecknade 1984 tillsammans med 156 andra
länder.
• Vi har därmed frivilligt åtagit oss att skydda de egna
världsarven för all framtid samt stödja andra länder i
samma arbete.
Dessa kriterier måste
uppfyllas av kulturarv:
• - ett kulturobjekt ska vara ett mästerverk skapat av
människan.
• - ett arkitektoniskt stilbildande byggnadsverk
• - en miljö med anknytning till ideér eller
trosföreställningar av universell betydelse
• - ett framstående exempel på traditionell livsföring
som är representativ för en viss kultur.
• Världsarvslistan innefattar även naturobjekt.
• I nuläget omfattar listan ca 850 objekt.
Betydelsefulla
turistattraktioner
• Ett världsarv är så betydelsefullt att det är en
angelägenhet för hela mänskligheten.
• En plats, ort, miljö eller ett objekt som på ett alldeles
unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.
• Sverige har idag 14 världsarv.
• Till exempel södra Ölands odlingslandskap.
Falu Koppargruva
• Utmärkande är Faluns röda träbebyggelse samt
herrgårdarna i omgivningen.
• Ett historiskt industrilandskap med anor från 1288.
• Gruvan var världens främsta kopparproducent
1641.
• Produktionen lades ner 1992.
Kulturmöten och
kulturkrockar
• Den vardagliga kulturen styrs av gemensamma
outtalade regler.
• Det kan vara svårt att förklara sin kultur men när
något avviker från den kan man oftast peka ut det.
• Kultur är som en form av kollektivt medvetande som
gör att man automatiskt ”gör rätt”.
• Det kan bli väldigt förvirrande när vi befinner oss i en
annan kultur.
• Kan ni ge några exempel?
Kulturgrammatik
• Kulturen har sina egna grammatiska beståndsdelar
som vi utgår från när vi ser på andra kulturer.
•
klädstil
matvanor
tidsuppfattning
• Jämlikhetssyn språk familjesyn
ceremonier
•
barnuppfostran
umgängesvanor
• Kroppsspråk
värderingar
regler
• Vi ser ofta vår egen kultur som ett rättesnöre, som
det som är riktigt och ”normalt”.
• Detta kallas för etnocentrism och om detta
tankesätt drivs för långt kan det leda till
främlingsfientlighet och rasism.
• Det är mycket lärorikt att ta del av och lära sig om
andra människors kulturer för att öka förståelsen för
att det inte bara finns ett rätt sätt att leva.
Kulturella skillnader
• Vi lär oss hur vi ska bete oss genom vår uppfostran.
• ”bete dig som folk”
• I USA t ex betonas framåtanda, initiativförmåga och
eget ”go”.
• I Japan betonas respekten för andra, tystlåtenhet
och disciplin.
• Genom ständig kontakt med andra kulturer luckras
vår egen kultur upp och idealen kan förändras.
• Detta sker även i olika generationsskiften.
Engelska ord
•
•
•
•
•
•
Främmande – foreign
Hantverk- handicraft
Kulturarv- cultural heritage
Mönster- pattern
Researrangör- travel operator
Tolka- interpret

similar documents