Musica Medica - terapija višeosjetilne stimula

Report
MUSICA MEDICA
 Musica Medica (MM) napredna je terapijska metoda
koja pomoću glazbe i njenih vibracija stimulira tijelo i
mozak.
 Koriste je liječnici, kiropraktičari, fizioterapeuti,
pedagozi i ostali stručnjaci kako bi poboljšali stanja
bolesnika i zdravih osoba svih dobnih skupina.
 Musica Medica pohranjuje glazbu s bilo kojeg
glazbenog uređaja i prevodi je u akustične vibracije
koje se pomoću MM prenose direktno na kožu.
Izumitelj:
 Musicu Medicu izumio je prof. dr. sc. Y. Schiftan,
Švicarska, dalje ju je istraživao i usavršavao prof. dr.
sc. A. Stadnicki na Akademiji za specijalnu edukaciju
u Varšavi.
 Musica Medica se koristi širom svijeta.
Kako funkcionira?
 Tijekom izlaganja tijela podražajima putem Musice
Medice tijelo slušatelja ponaša se poput instrumenta.
 Motorički i senzorički dijelovi mozga aktiviraju se
pomoću akustičkih vibracija i reagiraju na njih
poput reakcija na pokrete.
 Važno je znati da različite vrste
terapija zahtijevaju i različite vrste
glazbe (relaksirajuća glazba,
vesela glazba ...)
 Neuroni (živčane stanice) reagiraju na akustične, vidne i dr.
osjetne podražaje.
 Aktivnost mozga tijekom slušanja glazbe možemo pratiti preko
PET-a i MRI i uočiti da su najaktivniji dijelovi mozga Brokino
(za oblikovanje riječi), slušno i Wernickeovo (za razumijevanje
govora) područje, što dovodi do zaključka da Musica Medica u
isto vrijeme djeluje na govor i sluh.
Kome je namijenjena?
 Musica Medica namijenjena je osobama s oštećenjem
sluha, vida, osobama s disleksijom, autizmom,
hiperaktivnošću, psihičkim poremećajima (depresija,
shizofrenia) i dr.
 Može se koristiti i u
edukacijske svrhe
(učenje stranih jezika,
poboljšanje pamćenja,
koncentracije) te za
relaksaciju i zabavu.
Studije slučajeva:
 Bolesnici sa slučajevima fantomske boli na mjestu
amputacija svjedoče da su se nakon korištenja
Musice Medice potpuno riješili bolova.
 Kod osoba liječenih od depresije pokazalo se znatno
poboljšanje nakon terapije.
“Vidjevši da je moj doživljaj intenzivniji prilikom
slušanja glazbe uživo, shvatio sam što nedostaje ...
VIBRACIJE!!”
Prof. dr. sc. Yair Schiftan

similar documents