Repetition geografi - Ha kunskap om vilka världsdelar och

Report
•Jorden har sju världsdelar.
•Kontinenterna är 4-7st
beroende på var i världen
man räknar. Vanligast 6st.
•Världsdelar är
gränsdragningar gjorda av
människan. Kontinenter är
naturliga avgränsningar i
naturen.


Mercators projektion, cylinderprojektion: Ger större förvrängningar ju
längre mot polerna man kommer. Dock har den vinkelrät longitud och
latitud vilket gör att man kan navigera mha denna karta.
Mollweides projektion, oäkta cylindrisk projektion: Ger en mer korrekt
bild av värden. Dock är longitud och latitud inte vinkelräta vilket
omöjliggör navigering från denna karta.

Klimatzoner: polarzoner, tempererade zoner,
subtropiska zoner och tropiska zoner. Med
klimatzon menas områden med likartat klimat.
Vegetationszoner: Ha kunskap om att
jordens delas in i olika växtzoner med bl.a
öknar, stäpp, barrskog, regnskog, tundra
och odlad mark. Klimat och jordtyp är
stora faktorer som styr vegetationen.


Du ska kunna hitta på en karta med hjälp av kartans
longitud och latitud.
Kunna räkna ut vad klockan är i de olika delarna av
världen.



När det gäller levnadsvillkoren på jorden så skiljer dem sig åt. Detta gäller både
fördelning av rent dricksvatten, mat, skola, bostad, sjukvård mm.
Det samma gäller jordens resurser samt hur dessa fördelas. Att ett land har stora
resurser behöver inte betyda att befolkningen är rik. Det kan vara andra länder
eller företag som äger resurserna och då kommer det inte befolkningen tillgodo.
Möjligtvis att det ger arbete.
http://www.ur.se/Tema/Varfor-finns-fattigdom/Produkter/140499-BanderollOm-resursfordelning Film om orättvisan när det gäller resurser och levnadsvillkor.
Ju mörkare färg ju rikare land. Baserat
på sammanlagda varor och tjänster
under ett år
80/20 = 20% av
jordens befolkning
förbrukar 80% av
resurserna.

similar documents