Реєстрація ТМ Євросоюзу

Report
Особливості міжнародної
реєстрації торгових марок.
Практика реєстрації торгових
марок в ЄС і США.
Осипчук Ольга
Реєстрація торгової марки за
кордоном:
• подача заявки відповідно до
Мадридської угоди
• подача заявки на реєстрацію
торгової марки Євросоюзу
• подача окремих заявок в кожну
країну
Реєстрація ТМ за Мадридською угодою
•
•
•
•
•
Мадридська система міжнародної
реєстрації функціонує відповідно
до Мадридської угоди про
міжнародну реєстрацію знаків
(Мадридська угода) від 1891 та
Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну
реєстрацію знаків (Мадридський протокол) від 1989 р.
• Адміністративне управління здійснює Міжнародне
бюро
Всесвітньої
організації
інтелектуальної
власності (ВОІВ), розташоване в Женеві, Швейцарія.
Переваги реєстрації ТМ за
Мадридською угодою:
не потрібно подавати одночасно декілька заявок в різні патентні
відомства, так як подається лише одна заявка, в якій вказуються всі
потрібні країни на одній мові (англійська, французька або іспанська), і
сплачується одне мито;
перелік потрібних країн завжди можна буде доповнити, доплативши
потрібні мита;
зменшується кількість сплачуваних зборів за реєстрацію;
міжнародна заявка діє протягом 10 років, після закінчення яких
необхідно продовжити дію, сплативши відповідне мито;
заявка у Міжнародне бюро ВОІВ подається через національне патентне
відомство (Укрпатент).
• Подача заявки на міжнародну реєстрацію ТМ до Міжнародного бюро ВОІВ
через Державне підприємство «Український інститут промислової власності»
(Укрпатент). До заявки додаються:
• 2 примірника зображення ТМ розміром 8х8 см;
• копія документа, що підтверджує сплату збору за подання заявки (600 грн);
• копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита.
• Перевірка поданої заявки Укрпатентом і надсилання її до Міжнародного Бюро
ВОІВ.
• Проведення експертизи на відповідність: заявки - міжнародній реєстрації ТМ;
переліку товарів і послуг - Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП).
• Міжнародне Бюро ВОІВ реєструє знак в Міжнародному реєстрі, публікує
інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (WIPO Gazette of International Marks)
і направляє власнику знака сертифікат про міжнародну реєстрацію знака.
• Міжнародне Бюро ВОІВ пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що
вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 місяців з дати цього повідомлення
кожна країна проводить експертизу знака згідно з національним
законодавством.
Базове мито:
Для товарного знака в чорно-білому виконанні: 653CHF
Для товарного знака в кольоровому виконанні: 903CHF
Додаткове мито:
За кожен клас товарів і / або послуг понад три: 100CHF
За кожну країну, в якій проситься реєстрація: 100 CHF
Індивідуальні мита:
ЄС: 1111 CHF (за 3 класи), 192 CHF (за кожен наступний)
США: 301 CHF (за 1 клас), 301 CHF (за кожен наступний)
Україна: 429 CHF (за 3 класи), 86 CHF (за додатковий клас),
Курс НБУ – 9,6911 грн за 1 CHF
Реєстрація ТМ
Євросоюзу
20 грудня 1993 було створено нову систему охорони і захисту
торгових марок – торгова марка ЄС.
Переваги:
• ця процедура є економічно вигідною, якщо передбачається
реєстрація ТМ більше, ніж в 2-х країнах ЄС, так як вона
дозволяє подавати одну заявку в один адміністративний центр;
• не потрібно реєструвати заявку в національному відомстві
країни походження;
• заявка на реєстрацію торговельної марки ЄС складається лише
на одній з офіційних мов Євросоюзу.
Порядок реєстрації ТМ Євросоюзу:
• Подача заявки до Відомства по гармонізації на внутрішньому
ринку (OHIM), Аліканте.
• Проведення експертизи.
• Публікація відомостей про заявку.
• Протягом трьох місяців з дати публікації треті особи мають
право на подачу заперечення проти реєстрації заявленої та
опублікованої торгової марки.
• Якщо заперечення не надійшли або якщо результати поданих
заперечень позитивні для заявника, торгова марка реєструється.
Вартість реєстрації ТМ Євросоюзу
• Базове мито:
Мито за подачу заявки (3 класи) – 1050 Євро. У випадку подачі
заявки онлайн – 900 Євро.
•
Додаткове мито:
За кожен клас товарів і / або послуг понад
три - 150 Євро.
•
Курс НБУ = 11.8435 грн за 1 EUR
Реєстрація ТМ в США
Реєстрація торгової марки в Сполучених Штатах Америки
здійснюється шляхом подачі заяви до Відомства США по патентах
і торгових марках (United States Patent і Trademark Office
Особливості реєстрації ТМ в США :
• Термін дії свідоцтва на торговельну марку, на відміну від інших
країн, - 10 років з моменту реєстрації, а не з моменту подачі заявки.
Термін дії продовжується ще на 10 років необмежену кількість
разів;
• Вимога обов'язкового використання марки відносно всіх товарів та /
або послуг, для яких марка була зареєстрована ;
• Вибір підстави для подання заявки: “намір використовувати” або
“комерційне використання”.
• Мито за подачу заявки – 375 доларів США. У випадку подачі заявки
онлайн – 325 доларів США.
Етапи реєстрації торгової марки
в США:
1. Вибір формату торгової марки.
2. Визначення переліку товарів та / або послуг для яких застосовуватиметься
торгова марка.
3. Попередній пошук торгової марки на тотожність і схожість з раніше
зареєстрованими торговими марками в USPTO.
4. Оплата мит за подачу заявки.
5. Якщо заявка відповідає формальним вимогам, їй присвоюється серійний
номер і ця заявка направляється експертам для проведення експертизи. Цей
процес може зайняти кілька місяців.
6. Публікація торгової марки в Офіційному бюлетені (Official Gazette щотижнева публікація USPTO) .
7. Отримання свідоцтва про реєстрацію.
8. Для підтримки в силі торгової марки, надається декларація з доказом
використання торгової марки (Declaration of Use) або пояснення із
зазначенням причини невикористання (Excusable Nonuse).
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

similar documents