Presentatie ouderavond leerjaar 2 (20 januari 2014)

Report
Programma
• Inleiding Herman Geenen
• De decaan, Sandra van den
Nieuwenhuijzen
• Vragen
• Pauze
• Eventuele vragen aan de mentor in een
lokaal
Competenties
• Welke competenties?
-Plannen en organiseren
-Presenteren
-Samenwerken
-Formuleren en rapporteren
• Rapportage competenties
Planning
• 27 januari 2014 vergadering over een
eerste richtlijn wat betreft de leerweg
• 28 januari 2014 eerste richtlijn samen
met rapport 2 mee naar huis
• 4 februari 2014 oudermiddag/avond
rapport 2
Vervolg planning
• 14 april 2014 vergadering over
definitieve plaatsing in een leerweg
• 15 april 2014 rapport 3 + definitieve
plaatsing mee naar huis
• 6 mei 2014 ouderavond, bespreken
definitieve plaatsing met de mentor
MAVO
VMBO
Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
Voorbereidend
Middelbaar
Beroeps
Onderwijs
Hbo
niveau
2
4B
Mbo
Economie
Groen
of
niveau
3 (4)
Mbo niveau 4
6V
4K
4M
5H
5V
4H
4V
Techniek
of
3B
ZorgWelzijn
Wo
Peellandcollege
3K
3M
2B
2K
2MK
2M
1B
schakel
1HC-AC
1M-K
1M
Hub van Doornecollege
Alfrinkcollege
2H
schakel
1AC-PC
vmbo mavo
havo
vwo
VMBO en MBO: 4 sectoren
Onderwijs in 4 sectoren
• Zorg en Welzijn
• Economie
• Techniek
• Landbouw
VMBO Leerwegen
• basisberoepsgerichte leerweg
• kaderberoepsgerichte leerweg
• gemengd/theoretische leerweg
Vakken
Gemeenschappelijk deel
Verplicht voor alle leerlingen
Ne, En, wi, ckv, lo, mij.
(vmbo, havo, vwo)
Sectorvakken kader en
theoretische leerweg
Afhankelijk van de sector welke vakken dit
zijn:
•Economie - economie
(en Duits of Frans)
•Techniek - natuurkunde (scheikunde )
•Groen - biologie
•Zorg en Welzijn - biologie
Sectorvakken theoretische
leerweg
Doorstroom naar HAVO
Sectorvakken gericht op profielen:
• Cultuur en maatschappij : Duits (geschiedenis)
• Economie en maatschappij : economie (Duits of Frans
evt. geschiedenis)
•
•
Natuur en gezondheid : scheikunde (biologie)
Natuur en techniek : natuur- en scheikunde
Theoretische leerweg
• Hoge eisen aan capaciteiten leerling
• Studievaardigheden en zelfstandigheid
belangrijke voorwaarden
• Graag theoretisch bezig zijn: een flink stuk
lezen en blokken is een uitdaging!
• Doorstroom naar HAVO mogelijk
Theoretische of gemengde
leerweg
• Theoretische leerweg:
Niet gericht op een bepaalde beroepskeuze
• Gemengde theoretische leerweg:
Gericht voorbereiden op bepaalde beroepen
Theoretisch en praktisch gericht (beroeps)
onderwijs. Beroepsgericht vak binnen de sector.
Doorstroom
• MBO niveau 3 en niveau 4
• HAVO, wiskunde is verplicht voor
doorstroming naar HAVO.
Kaderberoepsgerichte
leerweg
Kenmerken
• aanleren van praktische (beroeps)
vaardigheden
• verdieping in de beroepsgerichte vakken
• de theorievakken stellen redelijk hoge eisen
• Mogelijkheden voor verdieping
Doorstroom naar MBO
niveau 3 en 4 van het MBO
Kaderberoepsgerichte
leerweg
Vakken:
•gemeenschappelijk deel
•sectorvakken
•beroepsvoorbereiding en -oriënterende vakken
Kaderberoepsgerichte
leerweg
Sector kiezen:
•zorg en welzijn
•consumptief
•economie en ondernemen
•techniekbreed
•bouwbreed
•groenbreed
Kaderberoepsgerichte
leerweg
Verdieping
Max. 1 vak afsluiten op niveau theoretische
leerweg:
Nederlands, Engels, wiskunde.
Kaderberoepsgerichte leerweg
beroepsvoorbereiding
Sector zorg en welzijn
Zorg en welzijn
opleidingen in zorg, welzijn, facilitaire
dienstverlening, sport en bewegen, uiterlijke
verzorging
Kaderberoepsgerichte leerweg
beroepsvoorbereiding
Sector economie
Consumptief breed
opleidingen in horeca, voedselbereiding en
brood en banket.
Kaderberoepsgerichte leerweg
beroepsvoorbereiding
Sector economie
Economie en ondernemen
opleidingen in detailhandel, groothandel,
commerciële dienstverlening, secretariaat,
administratie, reizen en toerisme.
Kaderberoepsgerichte leerweg
beroepsvoorbereiding
Sector techniek
Techniek breed
•voertuigentechniek
•automotive
•metaaltechniek
•elektrotechniek
•installatietechniek
Kaderberoepsgerichte leerweg
beroepsvoorbereiding
Sector techniek
Bouw breed
•timmeren
•metselen
•afwerktechnieken
•interieurbouw
Kaderberoepsgerichte leerweg
beroepsvoorbereiding
Sector landbouw
Groen breed
opleidingen in dierenverzorging, plantenteelt,
bloemen en planten, tuincentra, tuinaanleg en
-ontwerp, recreatie, hospitaliy, wellness
Advies
• Op basis van behaalde resultaten en op basis
van vaardigheden, houding en competenties.
Geen weg terug
Eenmaal gekozen leerweg en/of
beroepsvoorbereiding is voor twee
jaar dus:
• Verandering van leerweg is niet mogelijk
• Verandering van beroepsvoorbereiding in de
kaderberoepsgerichte leerweg is niet
mogelijk
Maatwerk
• Kans op behalen diploma
• Leerweg naar aanleg, mogelijkheden en
capaciteiten
• Sector naar keuze, relatie met vervolgopleiding
• Mentor is de spil!
Nalezen
• Site Alfrinkcollege
• Actueel, Informatie, presentatie ouderavond
• Materiaal LOB in elo, magister
Lokalen na de pauze
Klas a2a lokaal a319
Klas a2b lokaal a217
Klas a2c lokaal a313
Klas a2d lokaal a329
Klas a2e lokaal a322
Klas a2f lokaal a311

similar documents