Voorlichtingsavond vakken en profielkeuze leerjaar 2

Report
VOORLICHTINGSAVOND
VAKKEN-/PROFIELKEUZE
LWOO
BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG
KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG
THEORETISCHE LEERWEG
DINSDAG 13 JANUARI 2015
VOORLICHTINGSAVOND
VAKKEN-/PROFIELKEUZE
Programma:
19.15 uur
19.30 uur
19.40 uur
19:50 uur
20.30 uur
Inloop met koffie en thee
Welkom en opening
(Sandra , afdelingsleider onderbouw)
Informatie over de keuzemogelijkheden in de
bovenbouw en aansluiting naar MBO en Havo
(Mina Pikerie, decaan)
Vragen
Sluiting
VAKKENKEUZE
LWOO
Bestaat uit:
• Gemeenschappelijk deel
• Keuze deel
VAKKENKEUZE
LWOO
Leerjaar 3 en 4 gemeenschappelijke vakken:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Rekenen
• Maatschappijleer
• Bewegingsonderwijs
• CKV
• Mentorles
• Dienstverlening en Producten
VAKKENKEUZE
LWOO
Keuze 1 uit 2:
• Economie
• Biologie
VAKKENKEUZE
BASIS/KADER
Bestaat uit:
• Gemeenschappelijk deel
• Keuze deel
VAKKENKEUZE
BASIS/KADER
Leerjaar 3 en 4 gemeenschappelijke vakken:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Rekenen
• Maatschappijleer
• Bewegingsonderwijs
• CKV
• Mentorles
• Dienstverlening en Producten
VAKKENKEUZE
BASIS/KADER
Keuze uit 1 uit 3:
• Duits
• Economie
• Biologie
PROFIELKEUZE TL
Bestaat uit 3 delen:
• Gemeenschappelijk deel
• Profieldeel
• Vrije deel
PROFIELKEUZE TL
Leerjaar 3 en 4 gemeenschappelijk deel:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Rekenen
• Maatschappijleer
• Bewegingsonderwijs
• CKV
• Mentorles
PROFIELKEUZE TL
3 Profielen:
• Techniek
• Facilitair/Horeca/Commercie
• Zorg & Welzijn
PROFIEL TECHNIEK
Profieldeel:
• Nask 1 (natuurkunde)
• Nask 2 (scheikunde)
Vrije deel (1 uit 3 kiezen):
• Economie
• Biologie
• Duits
PROFIEL FACILITAIR/
HORECA/COMMERCIE
Profieldeel:
• Economie
• Biologie
Vrije deel:
• Duits of Frans
• Geschiedenis of Aardrijkskunde
PROFIEL
ZORG EN WELZIJN
Profieldeel:
• Maatschappijleer 2
• Biologie
Vrije deel:
• Duits of Frans
• Geschiedenis of Aardrijkskunde
ALLE PROFIELEN
Profieldeel
Vrije deel
TN
Nask 1
Nask 2
FHC
Economie
Biologie
Z&W
Maat. 2
Biologie
Economie
Biologie
Duits
Duits of Frans
en
Geschiedenis of
Aardrijkskunde
Duits of Frans
en
Geschiedenis of
Aardrijkskunde
Na het vmbo
• MBO
• TL4 – Havo 4
4 profielen: - Cultuur en Maatschappij (C&M)
- Economie en Maatschappij (E&M)
- Natuur en Gezondheid (N&G)
- Natuur en Techniek (N&T)
Aansluiting Havo
Profielen
Havo
Vereiste
Vakken
Profielen Houtens
Techniek
F/H/C
Zorg & Welzijn
C&M
Duits of Frans
(Geschiedenis)
Duits
(in het vrije deel
kiezen)
Duits of Frans
(in het vrije deel
kiezen)
Duits of Frans
(in het vrije deel
kiezen)
E&M
Wiskunde
(Geschiedenis)
Wiskunde
(gem. deel)
Wiskunde
(gem. deel)
Wiskunde
(gem. deel)
N&G
Wiskunde
Nask 1
Nask 2
Wiskunde
Nask 1
Nask 2
N&T
Wiskunde
Nask 1
Nask 2
Wiskunde
Nask 1
Nask 2
VAKKEN-/PROFIELKEUZE
Havo 4: Geschiedenis
• Leerlingen die C&M of E&M profiel willen kiezen
of denken te gaan kiezen voor havo 4, wordt
aangeraden om geschiedenis nu te kiezen.
• Leerlingen die C&M of E&M profiel willen kiezen
of denken te gaan kiezen voor havo 4 en nu geen
geschiedenis kiezen moeten in havo 4 een
inhaalprogramma volgen.
VAKKEN-/PROFIELKEUZE
Havo 3:
Leerlingen van TL+ kunnen aan het einde van leerjaar 2
naar havo 3 doorstromen indien:
- Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en
M&M het eindcijfer ten minste een
onafgeronde 7,5 bedraagt.
- Het eindcijfer van de overige vakken ten minste een
7 zijn.
- Er geen onvoldoendes op het eindrapport zijn.
VAKKEN-/PROFIELKEUZE
Oriënteren op opleidingen en beroepen in leerjaar 2:
• In de week (13 t/m 17 oktober)
• Opleidingenmarkt en Beroepenavond (25 nov)
• Qompas
• www.beroepeninbeeld.nl
• Vakken-/Profielkeuze
BELANGRIJKE DATA
• 6 maart
Voorlopige keuzeformulier
inleveren bij de mentor.
• 23 t/m 27 maart
In deze week krijgen de
leerlingen bij het mentorlesuur
een brief met hun voorlopige
keuze erop.
•
Definitieve keuzeformulier
inleveren bij de mentor.
10 april
• 11 t/m 15 mei
In deze week krijgen de
leerlingen bij het mentorlesuur
een brief met hun definitieve
keuze erop.
VOORLICHTINGSAVOND
VAKKEN-/PROFIELKEUZE
Vragen:
[email protected]
Decaan
[email protected]
Afdelingsleider Onderbouw
[email protected]
Afdelingsleider Bovenbouw

similar documents