Profielkeuze - Philips van Horne

Report
Profielkeuze
Mavo 2 naar 3
Bevorderingsnorm
 De leerlingbespreking geldt als uitgangspunt.
Input voor de leerling - bespreking zijn achtereenvolgens:
1)
2)
Het leerling-profiel MAVO of HAVO
De resultaten:
- voortschrijdend gemiddelde, uitgedrukt in cijfers
- resultaten CITO volgsysteem Voortgezet Onderwijs
Bevordering van MAVO2 naar MAVO3 geldt:
 Leerling heeft niet meer dan 2 onvoldoendes
(een vier telt voor 2 onvoldoendes)
 Leerling heeft maximaal 1 onvoldoende voor
Nederlands en Wiskunde
Profielkeuze
 Getrapte keuze
 4 profielen in leerjaar 3
6 uitstroomprofielen in leerjaar 4
 Goede doorstroom MBO
alle uitstroomprofielen bieden doorstroom Havo.
Vaste vakken leerjaar 3







Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
Maatschappijleer 1
LOB
Economie
Kunstvakken 1
Profiel
ontwerpen/technologie





muziek
Wiskunde
Biologie
Handvaardigheid/tekenen
Natuur-scheikunde
Profiel
commercie/communicatie





Handvaardigheid/ tekenen/muziek
Wiskunde
Aardrijkskunde
Duits
Frans OF Geschiedenis.
Profiel
maatschappij 1





Muziek
Duits
Biologie
Wiskunde
Handvaardigheid/tekenen
Profiel
Maatschappij 2





Handvaardigheid/tekenen/muziek
Duits
Biologie
Geschiedenis
Wiskunde
ontwerpen/technologie
commercie/communicatie
maatschappij 1
maatschappij 2
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Engels
Engels
Engels
Engels
LOB
LOB
LOB
LOB
LO
LO
LO
LO
economie
economie
economie
economie
CKV
CKV
CKV
CKV
maatschappijleer 1
maatschappijleer 1
maatschappijleer 1
maatschappijleer 1
wiskunde
duits
wiskunde
duits
natuur=-scheikunde
wiskunde
duits of frans
wiskunde
biologie
frans of geschiedenis
biologie
biologie
handvaardigheid/tekenen
aardrijkskunde
handvaardigheid/tekenen
geschiedenis
muziek
handvaardigheid/tekenen/muziek
muziek
handvaardigheid/tekenen/muziek
maatschappij 1
maatschappij 2
ontwerpen
technologie
commercie
Nederlands
nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Engels
Engels
Engels
Engels
Engels
Engels
LOB
LOB
LOB
LOB
LOB
LOB
LO
LO
LO
LO
communicatie
nederlands
LO
LO
economie
biologie
economie
economie
maatschappijleer 2
economie
wiskunde
wiskunde
wiskunde
ma 2
hand/tekenen
duits of wiskunde
natuurkunde
natuurkunde
aardrijkskunde
biologie
biologie
hand/tekenen
LOB ML
scheikunde
LOB ML
frans
duits
duits
duits of frans
maatschappijleer 2
LOB ML
LOB ML
LOB ML
LOB ML
ondersteuning kernvakken
ondersteuning kernvakken
ondersteuning kernvakken
ondersteuning kernvakken
vak voor havo
vak voor havo
vak voor havo
vak voor havo
extra vak voor mbo
extra vak voor mbo
extra vak voor mbo
extra vak voor mbo
Extra vak
Keuze uit:
• Extra vak voor MBO
• Betere aansluiting Havo
• Ondersteuning kernvakken
Kader 3
 Bij 3 onvoldoendes : bespreekgeval gericht
bevorderen.
 Bij 4 onvoldoendes: niet bevorderd naar mavo 3.
 Pakketkeuzes Kwadrant gebeurt via Philips van
Horne.
 Twijfel overgang mavo of kader = beide invullen
Wanneer moet de keuze gemaakt
zijn?
 1 april 2014 inleveren profielkeuzes
 Wijzigingen daarna alleen via teamleider
Vragen?

similar documents