Testweek 3 - Picasso Lyceum

Report
HET EXAMENJAAR (5 havo / 6 vwo)
25 september 2013
drs. A.A. van Koeveringe
Examensecretaris
25 september 2013.
EXAMENJAAR
- Kort jaar.
- Schoolexamens, praktische opdrachten en
centrale examens.
(zie ook het Programma van toetsing en
afsluiting).
25 september 2013.
TESTWEKEN 2013-2014
Examenkandidaten hebben 3 testweken:
- Testweek 1: 4 november t/m 8 november 2013.
- Testweek 2: 13 januari t/m 20 januari 2014.
- Testweek 3: 17 maart t/m 28 maart 2014.
25 september 2013.
COMBINATIECIJFER
Havo:
- gemiddelde van maatschappijleer en het
profielwerkstuk.
Atheneum/Gymnasium:
- gemiddelde van maatschappijleer, algemene
natuurwetenschappen, evt. KCV en het
profielwerkstuk.
25 september 2013.
MAATSCHAPPELIJKE STAGE
- 40 klokuren havo, 80 vwo.
- Moet aan voldaan zijn om een diploma te
halen!
25 september 2013.
DATA CENTRALE EXAMENS
- 12 mei t/m 23 mei 2014
(rooster staat in het Programma van toetsing
en afsluiting).
- Tweede tijdvak start op 16 juni 2014, rooster
wordt in maart 2014 bekendgemaakt.
Iedere leerling heeft recht op één herkansing.
25 september 2013.
UITSLAGREGELS
Een examenkandidaat is geslaagd als:
- het gemiddelde voor de centraal examencijfers 5,5
of hoger is (de som van de centraal examencijfers
gedeeld door het aantal vakken waarin centraal
examen is gedaan), en
- voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde
maar ten hoogste één 5 als eindcijfer (gemiddelde
van SE en CE) is behaald, en
25 september 2013.
- de vakken CKV en LO ‘goed’ of ‘voldoende’ zijn, en
- de maatschappelijke stage is afgerond, en
- de eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:
- alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of;
- 1x5 en de rest 6 of hoger, of;
- 1x4 en de rest 6 of hoger waarbij het gemiddelde ten
minste 6,0 is, of;
- 2x5 of 1x5 en 1x4 en de rest 6 of hoger, waarbij het
gemiddelde ten minste 6,0 is, en
- geen eindcijfer is 3 of lager.
25 september 2013.
De rekentoets is een onderdeel van het eindexamen,
maar niet van de uitslagregel. Het behaalde resultaat
wordt wel op de cijferlijst vermeld.
25 september 2013.
VERDERE INFORMATIE
- De resultaten van uw kind kunt u vinden in
Magister.
- Gedragsregels en procedures kunt u vinden in
het examenreglement.
25 september 2013.
ZIEK BIJ EEN SE / CE?
- De ouder belt voor het begin van het SE / CE
naar school en meldt de ziekte bij de
afdelingsleider; we vragen ook om een
schriftelijke bevestiging.
- Aanbevolen Literatuur:
Examenreglement en programma van toetsing
en afsluiting.
Informatiegids Picasso Lyceum 2013-2014.
25 september 2013.
HET EXAMENJAAR IS EEN BELANGRIJK
JAAR. HET IS OOK EEN JAAR WAAR
SCHOOL BIJ UW KIND DE PRIORITEIT
DIENT TE HEBBEN. U KUNT UW KIND
DAARBIJ ONDERSTEUNEN.
25 september 2013.
WE HOPEN U TE ZIEN OP DE
DIPLOMA-UITREIKING!
- Havo: wo. 25 juni 2014, om 17.00 uur.
- Vwo: do. 26 juni 2014, om 17.00 uur.

similar documents