Ouderavond Klas 2

Report
Ouderavond klas 2
16 januari 2014
Ouderavond klas 2
Programma voor vanavond:
Ontvangst met koffie/thee.
Project klas 2 “Veiligheid Publieke
Taken” door mevr. G. Algra
Informatie van de decaan over de
vervolgopleidingen in klas 3.
Sluiting uiterlijk 21.30 uur.
Agenda voor vanavond
Sectorkeuze
Vakken in de bovenbouw
Bijzondere data
Ouderavond Klas 2
VMBO
Onderbouw
Klas 1 en 2 - basisvorming
Bovenbouw
Klas 3 en 4 - sector
- leerweg BB/KB
MBO
Ouderavond klas 2
Loopbaanoriëntatie?
Ouderavond klas 2
Hoe ziet de begeleiding er uit?
Koerswijzer in mentorles
Praktische Sector Oriëntatie
PSO binnen Friese Poort
Beroepeninteressetest
Ouderavond klas 2
Sectorkeuze binnen Bogerman
Zorg & Welzijn
Verplicht: Biologie
Keuzevak: Wiskunde of Aardrijkskunde
Sectorvak: Verzorging
Ouderavond klas 2
Sectorkeuze binnen Bogerman
Economie
Verplicht: Economie
Keuzevak: Wiskunde of Duits (KB)
Sectorvak: Handel & Administratie
Horeca/Consumptief
Ouderavond klas 2
Sectorkeuze binnen Bogerman
Techniek
Verplicht: Natuurkunde èn Wiskunde
Sectorvak: Metalelektro
Ouderavond klas 2
Verplichte vakken in klas 3
Nederlands en Engels
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappijleer
CKV
Mentorles
Ouderavond klas 2
Alle afdelingen binnen VMBO
Techniek:
•Metalektro
•Installatie
•Elektro
•Bouw
•Metaal
•Transport en logistiek
•ICT
•Motorvoertuigentechniek
•Techniek breed
•Maritieme techniek
Landbouw:
• Groen (o.a. dieren, planten,
techniek en voeding)
Ouderavond klas 2
Economie:
•Handel en administratie
•Horeca/consumptief
•Digitale dienstverlening
•Consumptief breed
•Sport, dienstverlening en
veiligheid
Zorg & Welzijn:
• Verzorging (WPS)
• Verzorging breed
• Uiterlijke verzorging
Keuzeformulier
VMBO, wat kun je daarmee?
Studeren binnen het MBO!!
Diploma BB?
MBO-niveau 2
Diploma KB?
MBO-niveau 2 en 3
Ouderavond klas 2
Belangrijke data
25 en 26 januari Open Dag MBO
5 februari Open Dag Bogerman
12 maart PSO Friese Poort
21 maart sectorkeuze
Ouderavond klas 2
9 en 10 april oudergesprekken
Decanaat VMBO
Decaan: Barbara de Leeuw
 0515-482 410
 [email protected]
Ouderavond klas 2

similar documents