Marvin Smale HAVO

Report
Welkom
M. Smale
afdelingsconrector 4 en 5 havo Emmauscollege
• HAVO; voor wie?
• Profielen
• Toelating
• Aanmelden
Programma
• Verschillen en verwachtingen
– Lesuren, zelfstandigheid en hoeveelheid stof
• Profiel kiezen
• Emmauscollege
Havo
• Het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs:
– Brede opleiding met veel vakken
– Theoretisch, veel leeswerk
– Zelfstandig werken
– Samenwerken
– Veel praktische opdrachten naast de leerstof
voor toetsen
Havo
• Voor wie bestemd?
– Gewend om uit zichzelf te werken
– Zorgt ervoor dat hij/zij weet wat er gedaan moet
worden
– Niet tevreden met een makkelijk behaalde 6
– Haalt op het Vmbo-t voor de meeste
examenvakken zeker een 7 of meer
– Ambieert een HBO opleiding
Havo
Vaardigheden op de Havo:
Tempo
Regels
Zelf plannen
Verslagen op tijd
Samenwerken
Havo
Gemeenschappelijk Deel
voor iedereen
verplichte vakken
C&M
voor het profiel
verplichte vakken
E&M
voor het profiel
verplichte vakken
N&G
voor het profiel
verplichte vakken
N&T
voor het profiel
verplichte vakken
Vrije Deel
Vrije Deel
Vrije Deel
Vrije Deel
Profielen
• Gemeenschappelijk deel:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Levensbeschouwing
Profielwerkstuk
Lichamelijke Opvoeding
Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
Oriëntatie op Vervolg Onderwijs (OVO)
Internationalisering
Profielen
• C&M
Geschiedenis
Frans of Duits
één vak uit:
Aardrijkskunde
Economie
Maatschappijwetenschappen
en één vak uit:
Frans
Duits
Filosofie
Kunst – Muziek
Kunst - Beeldende Vormgeving
Cultuur en maatschappij
• E&M
Geschiedenis
Economie
één vak uit:
Wiskunde A
Wiskunde B
en één vak uit:
Frans
Duits
Aardrijkskunde
Management en Organisatie
Maatschappijwetenschappen
Economie en maatschappij
• N&G
Biologie
Scheikunde
één vak uit
Wiskunde A
Wiskunde B
en één vak uit:
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Natuur en gezondheid
• N&T
Scheikunde
Natuurkunde
Wiskunde B
en één vak uit:
Wiskunde D
Informatica
Biologie
Natuur en techniek
Gemeenschappelijk Deel
voor iedereen
verplichte vakken
C&M
voor het profiel
verplichte vakken
E&M
voor het profiel
verplichte vakken
N&G
voor het profiel
verplichte vakken
N&T
voor het profiel
verplichte vakken
Vrije Deel
Vrije Deel
Vrije Deel
Vrije Deel
Profielen
Vrije deel:
– Nog een examenvak kiezen
Keuze uit alle vakken
– Een extra vak kan eventueel ook gekozen
worden
Vrije deel
• Aandachtspunten:
– Grafische rekenmachine verplicht
– Voor wiskunde dient een boek doorgewerkt te
worden om de aansluiting met de havo te
verbeteren
– Vakken KuMu / Filosofie / M&O
– Nieuwe examennormen:
• kernvakkenregeling Ne, En, Wi, Rekentoets
• CE gemiddeld een 5,5 of hoger
Toelating
Toelatingsvoorwaarden:
Als een leerling direct wil worden toegelaten tot het
Emmauscollege, dan dient het gemiddelde van de
gezamenlijke eindcijfers van het vmbo-tl diploma
tenminste een 6,8 te zijn.
Als een leerling tenminste een 6,5 voor het gemiddelde
van de gezamenlijke eindcijfers heeft gehaald, dan heeft hij
voor toelating een positief onderwijskundig advies van de
Roncalli Mavo nodig.
Toelating
• Tijdschema:
- 31 jan:
- Vanaf februari:
-
maart:
15 april:
Mei:
10 juni:
Eind juni:
open dag 9.30 – 13.30uur
afspraak maken voor
inschrijving/intake via de
receptie op het Emmaus
inschrijven/intake
voorlopige profielkeuze
examen doen en slagen
inleveren cijferlijst op Emmaus
toelatingsbrief met informatie
Aanmelding
Succes dit schooljaar!
Bedankt voor uw aandacht!

similar documents