NARRATIEVE FILM

Report
NARRATIEVE FILM
NARRATIEVE FILM
• Wat is een narratief?
• Het verschil tussen:
– Plot & story
– Diëgetisch & non-diëgetisch
– Surprise & Suspense
• Kijkopdracht Memento (2000)
WAT IS EEN NARRATIEF?
• Een reeks gebeurtenissen met een oorzaakgevolg structuur (causaal verband) in tijd en
ruimte
PLOT & STORY
• Story: het gehele verhaal mét gebeurtenissen
die niet expliciet getoond worden in de film
(afgeleide gebeurtenissen)
• Plot: de gebeurtenissen die expliciet getoond
worden in de film én non-diëgetisch materiaal
TIJD
• Temporele volgorde:
– flashbacks
– flashforwards
• Temporele frequentie
TIJD
storytijd
plottijd
screentijd
Citizen Kane
(1941)
75 jaar
ca. 2 weken
120 minuten
North by
Northwest
(1959)
enkele jaren
4 dagen
136 minuten
24 (2001)
enkele jaren
24 uur
ca. 16 uur
RUIMTE
• Storyruimte
• Plotruimte
• Screenruimte
DIËGETISCH & NON-DIËGETISCH
• Diëgese: de filmwereld; wereld waarin de
personages zich begeven
• Non-diëgetisch materiaal: materiaal dat niet
tot de filmwereld behoort
SURPRISE & SUSPENSE
Informatie kijker (K) - informatie personage (P)
• Surprise: K < P of K = P
• Suspense: K > P
KIJKOPDRACHT MEMENTO
Regie: Christopher Nolan (The Dark
Knight, Inception)
Jaar: 2000
Hoofdpersonage lijdt aan een
zeldzame vorm van amnesie
(geheugenverlies).

similar documents