Betekenisvol recenseren bij CKV en Nederlands

Report
“Betekenisvol recenseren bij
CKV en Nederlands”
Vakoverstijgend project VWO 4
Anne Dekker
Docent CKV & Nederlands en
cultuurcoördinator
& Robert Koobs
Docent Nederlands en taalcoördinator
Inhoud workshop :
Betekenisvol recenseren CKV/Nederlands
Uitgangspunten schrijfproject:
• Nieuw Onderwijsmanifest RSG Stad &
Esch
• Opzet project Betekenisvol recenseren
• Beoordeling recensies
• Resultaten en evaluatie schrijfproject
Brainstorm, ontwerp & presentatie
vakoverstijgende schrijfprojecten:
• Vragen/discussie
Nieuw onderwijsmanifest Stad & Esch
Betekenisvol recenseren CKV/Nederlands
• Betekenisvol leren
• Projectmatig onderwijs
• Vakoverstijgende
vaardigheden
• Persoonlijk maken als standaard bij leren
Opzet project Betekenisvol recenseren:
Koppelen inhoud CKV aan Nederlands
Keuzevrijheid in onderwerp en vorm
Gastcollege recenseren door hoofdredacteur MC
Uitleg recenseren bij Nederlands en CKV
Analyseren voorbeeldrecensies (radiocolumn en
geschreven kranten- en webrecensies)
Schrijven klad- en netversies op laptops
Actie-onderzoek naar motivatie leerlingen
Beste recensies in MC en in scool
Beoordeling recensies:
Betekenisvol recenseren CKV/Nederlands
• Koppeling inhoudseisen verslag CKV aan
beoordelingsmodel Nederlands
• Nieuw beoordelingsmodel recenseren op basis van
algemene rubric schrijfvaardigheid Nederlands
• Aandacht voor creativiteit
Beoordeling:
Resultaten en evaluatie project
Betekenisvol recenseren:
• Gemotiveerdere leerlingen
• Betere en leukere recensies
• Bijbaan als gastcolumnist bij MC voor
winnaar recensiewedstrijd Sem Foreman
• Concrete invulling Onderwijsmanifest
• Vooral traditionele columns, weinig gebruik
sociale media
Opdracht:

Uitgangspunten:
-
in de schrijfopdracht wordt een verbinding
gemaakt met een ander vak/andere vakken
en de wereld buiten school
-
in de schrijfopdracht is er een grote
keuzevrijheid voor leerlingen
-
in de schrijfopdracht wordt een beroep
gedaan op de creativiteit van leerlingen
Presentatie opdrachten:

Presenteer in vijf minuten het ontwerp
van jouw betekenisvolle schrijfopdracht
aan de hand van het format

Na alle presentaties korte discussie
over de gepresenteerde
schrijfopdrachten

similar documents