De toekomst van openbare woonzorgcentra

Report
De toekomst van
de openbare
woonzorgcentra.
Jan De Moor, voorzitter
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
1
1. Wat is DOTzorg?
2. Welke fenomenen zien we in onze
omgeving?
3. Sterktes van openbare
woonzorgcentra.
4. Zwaktes van openbare woonzorgcentra.
5. Toekomst?
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
2
• Vereniging van Directeurs van Openbare
Thuisvervangende zorg.
• Provinciale activiteiten.
• Vzw.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
3
• Wat is DOTzorg?
• 2. Welke fenomenen zien we in onze
omgeving?
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
4
• Algemene
“De” oudere?
Demografie
Aanbod en spreiding? Programmatie?
Wachtlijsten!
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
5
Alle beroepen zijn knelpuntberoepen
Imago.
Technologische hulpmiddelen.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
6
• Specifieke:
Meer onafhankelijke initiatiefnemers.
Financiële krapte
Reglementitis.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
7
Itinera Institute/Het Nieuwsblad : geen
gespecialiseerde zorgverstrekkers.
Ministers stellen vragen bij openbaar
aanbod.
Mogelijkheid tot stoppen en afstoten.
Voorzitter maakt deel uit van CBS.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
8
• VIPA: Subsidiebeslissingen:
WZC
LDC
OCMW
Vzw
2006
10
20
2007
6
10
3
2008
3
6
3
Klassiek
3
0
1
Alternatief
25
15
2
1
3
2
2009
2010
2011
Klassiek
Ocmw
vzw
DVC
Ocmw
vzw
CKV
Ocmw
vzw
1
Alternatief
5
Klassiek
1
Alternatief
12
13
13
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
1
1
2
9
• Wat is DOTzorg?
• Welke fenomenen zien we in onze
omgeving?
• 3. Sterktes van openbare
woonzorgcentra.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
10
•
•
•
•
•
Art 1 OCMW wet.
Marktregulator.
Pluralisme.
Voldoende vraag!
Kwaliteit van zorg: Rapport Welzijnslijn.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
11
• Administratieve ondersteuning van
bewoners.
• Kwaliteit op vlak van animatie .
• Goed personeelsstatuut. RPR.
• Sociale rol.
• Opnames van financieel minder
interessante ouderen .
• (Gemiddeld) lage dagprijs
11/10/2012 Healthcare: De toekomst
van de openbare woonzorgcentra.
12
• Wat is DOTzorg?
• Welke fenomenen zien we in onze
omgeving?
• Sterktes van openbare woonzorgcentra.
• 4. Zwaktes van openbare
woonzorgcentra.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
13
• Financiële performantie:
 Hogere personeelskost: statutairen.
 Hogere personeelskost wegens meer verlof.
 Gemiddeld laagste dagprijs.
 Gemeentelijke financiën.
 Interne facturatie geeft soms vals beeld
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
14
• Reglementitis.
• Beperkingen op vlak van programmatie
• Soms te weinig lange termijn visie.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
15
• Wat is DOTzorg?
• Welke fenomenen zien we in onze
omgeving?
• Sterktes van openbare woonzorgcentra.
• Zwaktes van openbare woonzorgcentra.
• 5. Toekomst?
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
16
• De financiële krapte verengen tot de
WZC’s?
• Stap naar verzelfstandigen, afstoten,….
• Rol als marktregulator behouden.
• Element van woonzorgnetwerken.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
17
•
•
•
•
Dagprijs meer laten aansluiten bij de
reële kostprijs?
Verhouding licht- en zwaar
verzorgingsbehoevende bewoners?
Alternatieven voor licht
verzorgingsbehoevende mensen.
Schaalvergroting?
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
18
• Meer bekwame besturen nodig.
• Meer visie nodig.
• Niet minder maar meer openbaar
initiatief zegt VVSG.
• Directeur als manager.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
19
• Financiële gelijkberechtiging:
 Werkuren/medewerker: Alleen boven
norm.
 Derde luik: reëele telling ipv gemiddelde.
 Plafonnering van anciënniteit opheffen.
 Tussenkomst in opleidingskost
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
20
• Overheveling van verantwoordelijkheden
naar gewesten?
• Goede voorbeelden van de collega’s
overnemen. (Imago)
• Samenwerking
-Medewerkers.
-Samenaankoop.
-DOTzorg.
11/10/2012 Healthcare: De toekomst van
de openbare woonzorgcentra.
21
Dank voor uw aandacht.
11/10/2012 Healthcare:
De toekomst van de openbare
woonzorgcentra.
22

similar documents