Toelichting format PowerPoint presentatie

Report
•
Agenda:
Welkom door Daphne
Tijdpad van profielkeuze door Renske
Profielen door Machiel
Keuzeweb door Renske
Uiteen met de mentoren
Napraten
Presentatie profielkeuze 5 november
2014 derde leerjaar
Keuzeproces
Bewustwordingsproces
Wie ben je?
Wat wil je?
Wat kan je?
Welke
beroepen
zijn er?
Jij
Profielkeuze
Doel keuzeproces:
Definitieve keuze gemaakt zijn op
1 april 2015
Vier profielen
Economie en Maatschappij
Cultuur en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Opbouw profiel
•
•
•
•
•
Gemeenschappelijk deel
Profiel deel (3 vakken)
Profiel keuze vak (1 vak)
Vrije gedeelte
(1 vak)
Door school in te vullen ruimte
Gemeenschappelijk deel
• Atheneum
• Gymnasium
•
•
•
•
•
•
•
•
• Nederlands
• Engels
• Latijn of Grieks incl. KCV
Nederlands
Engels
Frans, Duits of Spaans
CKV
Drama en rede
Lichamelijke oefening
Maatschappijleer
Profielwerkstuk
• Lichamelijke oefening
• Maatschappijleer
• Profielwerkstuk
Profiel Cultuur en Maatschappij
•
•
•
•
Geschiedenis
Wiskunde A / B / C
Aardrijkskunde of Economie
Filosofie/ Frans / Duits/ Spaans/
Grieks/Latijn/Muziek/Tekenen
Profiel Economie en Maatschappij
•
•
•
•
Geschiedenis
Wiskunde A / B
Economie
Aardrijkskunde/ Frans/Duits/Spaans
Profiel Natuur en Gezondheid
•
•
•
•
Wiskunde A / B
Scheikunde
Biologie
Natuurkunde /Aardrijkskunde/Natuur, Leven
Technologie
Profiel Natuur en Techniek
•
•
•
•
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie/ Informatica/Wiskunde D/Natuur,
Leven en Technologie
Keuzevakken in het vrije deel
Om je te verbreden of te verdiepen in je profiel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Filosofie
Informatica
Aardrijkskunde
Frans, Duits, Spaans
Grieks, Latijn
Tekenen
Muziek
8. Geschiedenis
9. Economie
10. Biologie
11. Natuurkunde
12. Scheikunde
13. Wiskunde D/A/B
14. NLT
Keuzes
• De leerlingen hebben vele keuzes.
• We leggen geen belemmeringen op
behalve de wettelijke.
• In totaal meer dan 1000 verschillende
pakketten mogelijk!
Verdere procedure
• De leerlingen maken een voorlopige keuze in
februari
• Nadere analyse voorlopige keuzes
(roosterbaarheid en groepsgrootte)
Decanaat en profielkeuze
• Profielkeuzedag: vrijdag 6 februari 2015
• www.hyperionlyceum.dedecaan.net
www.hyperionlyceum.nl

similar documents