Chemiczne dodatki do żywności

Report
Chemiczne dodatki do żywności
1
1. Chemiczne dodatki do żywności – związki
chemiczne dołączane do w celu stworzenia
wrażenia smaku, zapachu podobnego
do naturalnego, zmiany jej konsystencji i koloru
oraz przedłużania terminu ważności do spożycia.
Rodzaje dodatków:
Barwniki
Konserwanty
Przeciwutleniacze i regulatory kwasowości
Zagęszczacze, stabilizatory i emulgatory
Regulatory pH i środki spulchniające
Wzmacniacze smaku i zapachu
Antybiotyki
Różne
Dodatkowe związki chemiczne, np. rozpuszczalniki
100–199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
900-999
1000-1599
2
2. Barwniki spożywcze – chemiczne dodatki
do żywności nadające lub przywracającymi
barwę środkom spożywczym.
Barwniki klasyfikuje się wg różnych kryteriów jak
pochodzenie, rozpuszczalność, barwa.
Ze względu na pochodzenie wyróżnia się barwniki:
naturalne
identyczne z naturalnymi
syntetyczne organiczne
nieorganiczne substancje barwiące
3
3. Emulgatory (stabilizator) – substancje
powierzchniowo czynne, ułatwiające tworzeniu
się emulsji, a także zapobiegające jej zlepianiu się
w większe krople.
4. Zagęstniki, związki wielkocząsteczkowe
pęczniejące (żelujące) w wodzie i dające lepkie,
kleiste roztwory
5. Konserwanty (środek konserwujący) – związki
chemiczne lub mieszaniny związków, powodujące
przedłużenie przydatności do spożycia (lub
trwałości) produktów spożywczych
i przemysłowych. Konserwanty mają za zadanie
zapobieganie rozwojowi bakterii, grzybów i
wirusów.
4
6. Przeciwutleniacze (antyoksydanty,
antyutleniacze) – grupa związków chemicznych,
które same występując w małych stężeniach
(w porównaniu z substancją podlegającą
utlenianiu), wstrzymują lub opóźniają proces
utleniania tej substancji.
7. Stabilizatory - związki przedłużające trwałość
produktów.
5
Barwniki
100–109 żółcienie
110–119 oranże
120–129 czerwienie
130–139 błękity i fiolety
140–149 zielenie
150–159 brązy i czernie
160–199 złoto i inne kolory
200–299
Konserwanty
200–209 sorbiniany
210–219 benzoesany
220–229 siarczany(IV)
230–239 fenole i mrówczany (metaniany)
240–259 azotany
260–269 octany (etaniany)
270–279 mleczany
280–289 propioniany (propaniany)
290–299 inne konserwanty
6
Przeciwutleniacze
i regulatory kwasowości
300–305 askorbiniany (witamina C)
306–309 tokoferole (witamina E)
310–319 galusany i izoaskorbiniany
320–329 mleczany
330–339 cytryniany i winiany
340–349 fosforany
350–359 jabłczany i adypiniany
360–369 bursztyniany i fumarany
370–399 inne przeciwutleniacze i regulatory
kwasowości
Zagęszczacze,
stabilizatory i emulgatory
400–409 alginiany
410–419 gumy naturalne
420–429 inne naturalne środki
430–439 związki glikolu polietylenowego
440–449 naturalne emulgatory
450–459 fosforany
460–469 związki celulozy
470–489 kwasy tłuszczowe i ich pochodne
490–499 inne środki syntetyczne
7
Regulatory pH
i środki przeciwzbrylające
(spulchniacze)
500–509 mineralne kwasy i zasady
510–519 chlorki & siarczany(VI)
520–529 siarczany(VI) & wodorotlenki
530–549 związki metali alkalicznych
550–559 krzemiany
570–579 stearyniany i glukoniany
580–599 inne regulatory kwasowości i środki
Wzmacniacze smaku i zapachu
620–629 glutaminiany
630–639 inozyniany
640–649 inne wzmacniacze smaku i zapachu
8
Antybiotyki
700–713
Różne
900–909 woski
910–919 syntetyczne glazury
920–929 ulepszacze
930–949 gazy do pakowania
950–969 sztuczne środki słodzące
990–999 środki pianotwórcze
Dodatkowe związki chemiczne
(np. rozpuszczalniki, dodatki zapachowe)
1000–1599
9

similar documents