EUREKA projektas E!

Report
EUREKA projektas E!4473 „EULASNET II
OPTICAL DIAGNOSTICS“
Dr. R. Aleksiejūnas
Vilniaus universitetas, Taikomųjų mokslų institutas
OPTICAL DIAGNOSTICS
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Projekto problematika


Medžiagotyroje ir puslaidininkių fizikoje
yra naudojama daug įvairiausių būdų
skirtų svarbių medžiagos savybių
nustatymui. Universalių metodų nėra,
todėl pilnam medžiagos ištyrimui tenka
naudoti daug skirtingų metodų.
Susidomėjimą įvairiais charakterizavimo
metodais labai paskatino plačiatarpių
III-N, SiC ir deimanto, naudojamų UV ir
VIS srities optoelektronikoje bei didelių
galių elektronikoje, bumas.
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Projekto tikslai
„OPTICAL DIAGNOSTICS “ tikslas – ištobulinti netiesinės
optikos sužadinimo-zondavimo metodiką ją pritaikant
plačiatarpių puslaidininkių diagnostikai bei sukurti atitinkamą
automatizuoto diagnostikos prietaiso prototipą.
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Projekto įvykdymo prielaidos – metodika
(žinios)



Prof. K. Jarašiūnas su bendradarbiais ~ 1975 m. pasiūlė
idėją, kaip, naudojant lazerius, nustatyti svarbius
puslaidininkių elektrinius parametrus (dinaminių
difrakcinių gardelių metodas).
Laboratorijoje šis metodas daug metų buvo taikomas tirti
puslaidininkius laboratorinėmis sąlygomis (Si, GaAs, CdTe,
vėliau – GaN, SiC, deimantai, ...)
Buvo įrodytas principinis metodo pritaikomumas svarbių
medžiagų charakterizavimui (~100 ISI publikacijų, 5
išradimai, 4 LR patentai, 7 disertacijos,...).
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Projekto įvykdymo prielaidos – įranga ir
tarptautinis bendradarbiavimas
1. NATO Mokslas taikai fondo tikslinės investicijos TMI ODS materialinei
bazei atnaujinti, 860 tūkst.Lt, 2001-2005.
2. Europos komisijos FP5 programos lėšos (apie 600 tūkst. Lt)
mobilumui ir tarptautiniam bendradarbiavimui, kuriant Rytų Europos
Kompetencijos Centrus (šiuo atveju- Jungtinį Puslaidininkų
Optoelektronikos Centrą SELITEC Vilniuje).
3. LVMSF palaikymas per mokslo grupių projektus, ~150 tūkst. Lt
4. NATO CLG projektai moksliniam bendradarbiavimui su Belgija,
Ukraina, JAV, Izraeliu.
5. Europos komisijos FP6 Programos Marie-Ciurie RTN Projektas
MANSiC (SiC charakterizavimas): VU dalis 990 tūkst. Eur. (20072010).
6. Kiti projektai.
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
NATO SfP ir HOLO-2
~2000 - 2005 m. buvo vykdomas
NATO SfP projektas, kurio
rezultatas - DDG metodu
pagrįstas puslaidininkių
diagnostikos prietaisas HOLO-2,
kurį gamino UAB „Ekspla“.

HOLO-2 yra sėkmingai
naudojamas JAV moksloindustrijos konsorciume
„Connection ONE“ III-N
sluoksnių parametrų
metrologijai ir technologijos
optimizavimui
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
HOLO-2
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
HOLO-2 trūkumai


Sudėtinga optinė schema, lemianti sudėtingą prietaiso
valdymą, mažinanti jo patikimumą ir didinanti jo kainą.
Dalis svarbių veiksmų nebuvo automatizuota, todėl
reikalavo nuolatinio operatoriaus dėmesio.
Šiems trūkumams pašalinti buvo iškelti tokie tikslai:
 Patobulinti pačią DDG metodiką, ją pritaikant
puslaidininkių tyrimams.
 Surasti tobulesnius techninius sprendimus įdiegiant šias
metodikas į prietaisą.
Pastarieji tikslai gerai atitiko Eureka projekto reikalavimus.
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Projekto partnerių poreikis


Metodikos tyrimams ir tobulinimui yra būtini tiriamieji
bandiniai; projekto vykdymo pradžioje plačiatarpių
puslaidininkių pagaminti Lietuvoje nebuvo galimybės.
Prietaiso prototipo gamybai buvo svarbi panašius
produktus gaminančių įmonių (mūsų atveju – lazerinės
įrangos gamintojų) žinios ir patirtis.
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Mokslo ir pramonės bendradarbiavimas –
mūsų patirtis

bendradarbiavimas per tikslinius projektus, panaudojant sukurtą
know-how užsakovo poreikiams – lengvai įgyvendinamas, abipusiai
naudingas, tačiau dažniausiai inicijuojamas abipusiu žodiniu susitarimu, tad
neatneša lėšų institucijai, tik bendras publikacijas (pvz. TMI ODS
bendradarbiavimas su puslaidininkinių medžiagų bei prietaisų kompanijomis:
Venta/LT, Giredmet ir kt./Rusija, Bulgarija; LUMILOG/ Prancūzija,
AIXTRON Inc./Vokietija, SET Inc ir KYMA Ltd./JAV; sukurtas matavimo
stendas „Diagnostika“/Mikroelektronikos įmonei Maskvoje, 1986).

Inovacijos pagrindu sukuriamas naujas gaminys-prototipas ir jo
technologija perduodama komercializavimui verslo įmonei
Lietuvoje Pvz. HOLO-2 modulis perduotas EKSPLA kompanijai NATO
MT Projekto vykdymo metu, matavimo stendas pagamintas UAB „Ekspla“
ir parduotas JAV (2004).
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Projekto partneriai
Projekto partnerių ieškojome tarp Lietuvos ir užsienio verslo įmonių,
su kuriomis jau turėjome stiprius ryšius.
1. AIXTRON Co., Vokietija - Europoje lyderiaujanti įmonė,
gaminanti puslaidininkinių auginimo įrangą pasaulinei rinkai
(MOCVD reaktorius). Interesas: įvertinti auginamų medžiagų
kokybę ir auginimo technologijos optimizavimą naujais optiniais
būdais.
2. EKSPLA , LT - lazerinės ir spektroskopinės įrangos gamybos
įmonė. Interesas: išplėsti įmonės siūlomų gaminių asortimentą
naujoviškais prietaisais.
P.S. buvo bandyta pritaukti Švedijos verslo įmonę, bet ši atsisakė dėl jiems
nepalankios nacionalinės Eureka finansavimo politikos
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Lietuvos partnerių paieška
Taikomųjų inovacinių tyrimų būklė VU 2004/2006 m. buvo
įvertinta sukurtųjų išradimų skaičiumi (20) ir paduotų patentinių
paraiškų skaičiumi (3); 17 patentų ir 3 paraiškos priklausė
užsienio kompanijoms.
Užsienio firmos skiria triskart daugiau lėšų užsakomiesiems
darbams (~1,5 mln. Lt) nei LR partneriai.
Išvada –naujos žinios bei inovacijos bando ieškoti kapitalo
Lietuvoje, tačiau jo dar nėra pakankamai sukaupta, tad laimi toji
visuomenė (t.y. užsienio šalys), kuri jau turi sukaupusi kapitalo ir
ieško žinojimo, idėjų, ir gali jas realizuoti.
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Sėkmės prielaidos, arba kodėl mums pavyko
gauti finansavimą?




TMI ODS veikla ir sprendžiama problema gerai atitiko
Eureka projektų reikalavimus;
TMI ODS grupė turėjo sukaupusį didelį įdirbį, žinias ir
kompetenciją projekto srityje.
Ankstesnių projektų vykdymo metu buvo sukurta stipri
eksperimentinė bazė, būtina bet kokių projektų vykdymui.
Aktyvus ankstesnis bendradarbiavimas labai palengvino
projekto partnerių suradimą.
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Problemos, su kuriomis susidūrėme




Buvo sudėtinga įtikinti verslo partnerius dalyvauti projekte; net
ir sutikę dalyvauti, verslo partneriai nėra labai aktyvūs. Dalis
potencialių partnerių nesutiko dalyvauti dėl sudėtingo projekto
administravimo.
Verslo partneriai dažniausiai vengia tiesiogiai prisidėti
finansiškai prie projekto vykdymo (pagrindinis įnašas – tam
tikras žmonių darbo valandų skaičius).
Įpusėjus projektui buvo pilnai nutrūkęs finansavimas (apie 1,5
metų). Tai dar labiau „atšaldė“ partnerių entuziazmą, dalis
sprendžiamų problemų prarado aktualumą.
Finansavimo sunkumai ir pertrūkiai taip pat lėmė, kad vidury
projekto keitėsi (sudėtingėjo) administravimo taisyklės.
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Projekto būsena
Šiuo metu artėjame prie projekto užbaigimo.Yra atlikti visi
numatytieji tiriamieji darbai, surinktas ir testuojamas
prietaiso prototipas ir sukurta bandomoji programinė
įranga. Šiuo metu pasiekti rezultatai leidžia tikėtis, kad
pavyks pasiekti užsibrėžtų tikslų: naujasis modulis bus
pigesnis, funkcionalesnis ir labiau automatizuotas už savo
pirmtaką HOLO.
Informacinė diena, 2012 kovo 29 d.,Vilnius
Ačiū už jūsų dėmesį!

similar documents