Griekse beelden

Report
GRIEKSE BEELDEN
DE FUNCTIE VAN DE GRIEKSE
BEELDHOUWKUNST
•
Tempels en openbare gebouwen werden versierd met beelden
•
Op begraafplaatsen kwamen ook veel beelden voor
•
Beelden werden gebruikt om belangrijke burgers te eren
•
Bij belangrijke wapenfeiten gebruikte de stad beelden/reliëfs om hun gevoel
van trots te laten zien
•
Beelden en reliëfs werden op basis van hun stilistische kenmerken
ingedeeld in verschillende periodes
1. Archaisch (650-380 vC)
2. Klassiek: Vroeg, midden, laat (480-323 vC)
3. Hellenistisch (323-27 vC)
ARCHAÏSCHE PERIODE
650-480 VOOR
CHRISTUS
ARCHAÏSCH
KOUROI
KENMERKEN KOUROS
1.
vrijstaande figuur
2.
kijkt recht voor zich uit
3.
een been naar voren
4.
armen hangen langs
het lichaam
5.
gebalde vuisten
6.
lange haren zijn gekruld
7.
archaïsche glimlach
KOUROI
VAN DE ARCHAÏSCHE PERIODE…
naar de klassieke periode
Klassieke periode
(480-323 voor Christus)
KLASSIEKE PERIODE
•
Strenge stijl
•
Bronzen beelden (cire perdu)
•
Contraposto
•
Idealisme
•
Beweging
CONTRAPOSTO/ IDEALISME
Doryphoros
(450 voor Christus)
BEWEGING
Discoboulos
450 v. Chr.
VROEG KLASSIEK: INDIVIDUALISERING
VROEG-KLASSIEK =STRENGE STIJL (480450 V. CHR.)
•
Ogen diep in de kassen
•
Dikke oogleden
•
Zware, stoere kin
•
Gestileerd haar
•
Droefgeestige blik
VROEG KLASSIEK: DE WAGENMENNER (475)
CIRE PERDU
VROEGKLASSIEK: THEMISTOCLES (460)
KLASSIEK IDEALISME: DE LANSDRAGER (445)
INDIVIDUALITEIT EN IDEALISERING
KLASSIEK IDEALISME: ATHEENSE STAATSMAN
(500-429)
KLASSIEK IDEALISME: ATHENE VAN LEMNOS
(440)
LAAT-KLASSIEK: SOKRATES (469-399)
INDIVIDUALITEIT BOVEN IDEALITEIT
LAAT-KLASSIEK: PLATO (350)
LAAT-KLASSIEK: SOPHOKLES (335)
LAAT-KLASSIEK: EURIPIDES (335)
LAAT KLASSIEK: ALEXANDER DE GROTE (325)
Hellenisme
323-27 voor Christus
HELLENISME
•
Individualisme
•
Groepen, kinderen, oude mensen, niet-Grieken
•
Expressiviteit: pathos-barok
•
Realisme
•
Rococo
•
Classicisme
PATHOS/BAROK
Pergamonaltaar
180-160 v. Chr.
HELLENISTISCHE TIJD: DEMOSTHENES (280)
HOOGTEPUNT REALISME
HELLENISTISCHE TIJD: EPIKOUROS (275)
HELLENISTISCHE TIJD: ZENO (250)
HELLENISTISCHE TIJD (200)
HELLENISTISCHE TIJD: LAOKOON GROEP (150)
REALISME
Dronken oude vrouw
200 v. Chr.
ROCOCO
Jongen met gans
150 v. Chr.
Aphrodite en Pan
100 v. Chr.
VROUWENBEELDEN
ARCHAÏSCH: KORAI
KLASSIEK: NATTE-LAPPEN-STIJL
HELLENISME: NAAKTEN
BESCHILDERING!!
TOETS
Hierna zie je enkele afbeeldingen van Griekse sculpturen.
Zijn zij archaïsch, klassiek of hellenistisch?
Waarom denk je dat?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

similar documents