Introductie in de Geschiedenis van de Oudheid

Report
Pieter Houten
[email protected]
Afmelden of prangende vragen:
[email protected]
Totale paniek:
Dr. R. Strootman
Donderdag 15:00 tot 17:00
Drift 10 kamer 3.03
Opdrachten maandag vóór 12uur in postvakje!
Drift 10 kartonnen bakje met mijn naam.
 Handboek: De Blois & Van der Spek
 Study Store
 Reader
 http://oudheid.files.wordpress.com/2010/09/reader-
2012-2013-optimized1.pdf
 Werkboek
 http://oudheid.files.wordpress.com/2010/09/werkboek-
2012-20132.pdf
 Sesam atlas
 Study Store
 Essayvragen
 Multiple-choice
 Afbeeldingen
 Geografie
 Maandag 29 oktober
17:30-20:00 EDUC
 Donderdag 8 november
idem o.v.b.
 Virtueel Kennis Centrum
 http://vkc.library.uu.nl/vkc/Antiquity
 Website vakgroep Oudheid
 http://oudheid.wordpress.com/
 Primair
 Ongeschreven
 Geschreven
 Secundair
 Van ‘tweede hand’
 Ongeschreven bronnen
 Natuurlijke
 Archeologische
 Geschreven bronnen
 Literaire teksten (historiografie, poëzie, biografie).
Doel: lering en vermaak
 Documentaire teksten (inscripties, munten, papyri)
 Reconstrueren van het verleden
 Objectief en subjectief
 Stel vragen
 Inzetbaarheid/’betrouwbaarheid’
 Wie heeft het gemaakt?
 Wat is het?
 Voor wie (publiek)?
 Wanneer?
 Waar?
 Waarom (doel)?
 Waarde/belang
Code van Hammurabi
(ca. 18e eeuw v.Chr.)
Geometrisch Aardewerk (8e eeuw v.Chr.)
 Herodotus van Halicarnassus
( ca. 485 – 420 v.Chr.)
 Auteur van de 'Historieën'
 'Vader van de geschiedenis'
 Beschreef de Perzische Oorlogen
(490-479 v.Chr.)
 Zijn bronnen: ooggetuigen
Westelijk pedimentsculptuur van het Parthenon
Keizer Commodus (r. 177-192 n.Chr.)
 Vragen over boek of HC
 Behandelen opdracht uit werkboek
 Tekst week 2 Hölkeskamp
 Opbouw
 Samenvatting conclusies

similar documents