The shortest history of Europe

Report
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
1
John Hirst
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Interactieve kaart van de Griekse kolonisatie
2
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
De groei van het Romeinse Rijk
Een powerpoint presentatie
3
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
4
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
Christendom
5
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
Christendom
Germaanse
krijgers
6
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
De wereld is eenvoudig,
logisch en wiskundig
Christendom
De wereld is slecht;
alleen Christus kan
de mens redden
Germaanse
krijgers
Vechten is plezier
7
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
Christendom
Germaanse
krijgers
Romeinse Rijk wordt
christelijk
Christelijke kerk wordt Rooms
(Romeins)
Kerk bewaart de wetenschap
van Grieken en Romeinen
Germaanse krijgers worden christenen
8
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Conclusie:
Germaanse
krijgers
steunen
Rooms
katholieke
kerk
die
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
bewaren
9
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Bekering van Constantijn 313
Val van Romeinse Rijk
Klassiek
476
middeleeuws
1400
modern
10
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Germaanse
krijgers
Germaanse
krijgers
steunen
Rooms
katholieke
kerk
die
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
bewaren
Christelijke
ridders
worden
Christelijke
leer
steunen
steunen
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
11
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Germaanse
krijgers
steunen
Rooms
katholieke
kerk
die
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
bewaren
15e eeuw Renaissance
Klassieken zijn superieur
12
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Geboorte van Jezus
1
Klassiek
Bekering van Constantijn
313
Val van Romeinse Rijk
476
middeleeuws
1400
modern
13
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
14
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
15
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
16
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Germaanse
krijgers
steunen
Rooms
katholieke
kerk
die
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
bewaren
15e eeuw Renaissance
Klassieken zijn superieur
16e eeuw Reformatie
Christendom niet Romeins
17
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Germaanse
krijgers
steunen
Rooms
katholieke
kerk
die
Wetenschap
van Grieken
en Romeinen
bewaren
15e eeuw Renaissance
Klassieken zijn superieur
16e eeuw Reformatie
Christendom niet Romeins
17e eeuw Wetenschappelijke
Revolutie
Grieken hebben het bij het
verkeerde eind
18
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Germaanse
krijgers
steunen
Rooms
katholieke
kerk
Wetenschap bewaren
van Grieken
en Romeinen
die
15e eeuw Renaissance
Klassieken zijn superieur
16e eeuw Reformatie
Christendom niet Romeins
17e eeuw Wetenschappelijke
Revolutie
Grieken hebben het bij het
verkeerde eind
18e eeuw Verlichting
Religie is bijgeloof
Rede, wetenschap, vooruitgang
19
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Germaanse
krijgers
Rooms
katholieke
kerk
steunen
Wetenschap bewaren
van Grieken
en Romeinen
die
15e eeuw Renaissance
Klassieken zijn superieur
16e eeuw Reformatie
Christendom niet Romeins
17e eeuw Wetenschappelijke
Revolutie
Grieken hebben het bij het
verkeerde eind
18e-19e eeuw Romantiek
Beschaving is kunstmatig
18e eeuw Verlichting
Religie is bijgeloof
Emotie, cultuur, nationalisme, bevrijding
Rede, wetenschap, vooruitgang
20
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Thema’s

Invasies en veroveringen

Vormen van regeringen

Keizers en pausen

Talen

Gewone volk
21
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
3e
Val van het Romeinse Rijk
476
5e
Germaanse invasies
6e
7e
Moslim invasies
8e
Karel de Grote
800
9e
Invasies van de Vikingen
10e
Normandische verovering van Engeland 1066
Val van Constantinopel
1353
11 e
Begin Reconquista
12e
Begin kruistochten
15 e
Overzeese expamsie
22
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM
23
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
24
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
25
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
26
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Kaart van de Vikinggebieden in de 8e
(donkerrood), 9e (rood), 10e (oranje) en
11e (geel) eeuw. De groene gebieden
waren het slachtoffer van regelmatige
rooftochten door Vikingen.
27
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Klassiek
Militaire
organisatie
Politieke
context
Manier van
begroeten
Burger-soldaten
500 v. Chr.
Griekse
democratie
Romeinse
Republiek
Republikeinse
groet
Beroepssoldaten te
voet
27 v. Chr.
Augustus eerste
keizer
Republikeinse
groet
Betaalde
buitenlandse
soldaten
Diocletianus,
Constantijn, late
keizerrijk
476 val van het
R.R.
Vooroverliggend
28
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Klassiek
Middeleeuws
Militaire
organisatie
Politieke
context
Manier van
begroeten
Burger-soldaten
500 v. Chr. Griekse
democratie
Romeinse Republiek
Republikeinse groet
Beroepssoldaten te voet
27 v. Chr. Augustus
eerste keizer
Republikeinse groet
Betaalde buitenlandse
soldaten
Diocletianus,
Constantijn, late
keizerrijk
476 val van het R.R.
Vooroverliggend
Ridders (part-time)
Feodale vorsten met
landgoederen
Stadbesturen van
gelijken in zaken
Knielen
Kussen
Wederzijdse eden
29
Militaire
Politieke
Manier van
THE SHORTEST
HISTORY
OF EUROPE
organisatie
context
begroeten
Klassiek
Middeleeuws
Modern
Burger-soldaten
500 v. Chr. Griekse
democratie
Romeinse Republiek
Republikeinse groet
Beroepssoldaten te voet
27 v. Chr. Augustus
eerste keizer
Republikeinse groet
Betaalde buitenlandse
soldaten
Diocletianus,
Constantijn, late
keizerrijk
476 val van het R.R.
Vooroverliggend
Ridders (part-time)
Feodale vorsten met
landgoederen
Stadbesturen van
gelijken in zaken
Knielen
Kussen
Absolute vorsten
Handkus
1789 Franse Revolutie
Republikeinse
begroeting
Beroepssoldaten te voet
Burger-soldaten (diensplicht)
Wederzijdse eden
30
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
Romeinse Rijk
Augustus 27 v. Chr.
West-Romeinse Rijk
Oost-Romeinse/Byzantijnse Rijk
1e
2e
3e
4e
Val van het R.R. 476
5e
6e
Heilige Roomse Rijk
7e
8e
9e
Karel de Grote 800
Uiteenvallen van het Karolingische Rijk
Otto 962 (Rooms koning)
10e
Investituurstrijd
11e
12e
13e
14e
Val van Constantinopel
1453
15e
16e
17e
18e
19e
Franse Revolutie 1789
Napoleon 1799
31
Einde van het Heilige Roomse Rijk 1806
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
EUROPA IN 1648
32
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
TAALKAART VAN EUROPA
33
THE SHORTEST HISTORY OF EUROPE
34

similar documents