PPT Achtergrond

Report
© LAD
4 v. Chr – 65 n. Chr
© LAD
 Vader Seneca Maior
 Moeder Helvia
 2 broers
 4 n. Chr.: opleiding retorica te
Rome
 Quastor  praetor  senaat
 Contacten met het keizerlijk
hof
 Huwelijk op late leeftijd met
Pompeia Paulina
© LAD
 41: Dood enige zoon
Augustus
X
Julisch-Claudische dynastie
(versimpeld)
Livia
X
Julia
X
Tiberius
X
Agrippina
Caligula
© LAD
Drusus
Antonia
X
Germanicus
X Claudius
Julia Livilla
Agrippina Minor
Nero
Messalina
Brittanicus
41: Verbanning
Corsica onder
Claudius
Brief Ad Helviam
matrem de
consolatione
© LAD
49: Terugkeer
naar Rome
dankzij
Agrippina Minor
Seneca
Agrippina Minor
Nero
© LAD
Burrus
62: Seneca trekt zich terug om zich aan de filosofie te wijden
© LAD
64: Grote brand in Rome
© LAD
© LAD
65: Dood Seneca
 Ad Helviam matrem de consolatione
 De Tranquilitate Animi
 De Constantia Sapientis
 De Ira
 De Clementia
 Epistulae morales
© LAD
Agora te Athene
Stoa Poikilè
© LAD
Zeno van Citium (ca. 300 v. Chr.)
Seneca
© LAD
Chrysippus ca. 250 v. Chr.
Marcus Aurelius
goddelijke kracht in de gehele
natura: pantheïsme
vurige adem: spiritus
Ratio – Logos – Deus –
Providentia – Fatum
eeuwig en onveranderlijk
gericht op het goede
wereldharmonie
doelmatig en zinvol
© LAD
Natura: alles wat
samenhangt met de
zichtbare wereld
RATIO
© LAD
NATURA
secundum naturam
vivere
RATIO
virtus: fortitudo,
temperantia, pietas
sapientia
summum bonum
malum
© LAD
ratio
indifferentia
verkiesbaar/niet-verkiesbaar
© LAD
 emotie = verkeerd oordeel
over werkelijkheid
 apatheia ≠ vrij zijn van
emoties
 apatheia = niet beïnvloed
worden door emoties
 aequus animus
 officium (taak): inzet voor
de gemeenschap
© LAD
sapiens
© LAD
DOEL
© LAD

similar documents