Dødsstraf i Danmark

Report
Efterkrigstidens
problemstillinger
Fremgang i 1500 tallet
 Loven rettede sig efter moseloven
 Man fik dødsstraf for:

•
•
•
•
Manddrab – Talionsprincippet: ”Liv for liv.”
Sædelighedsforbrydelser
Tyveri
Trolddom

Christian 5. indførte: ”Chr. 5. danske lov”
• Majestætsfornærmelse
• Homoseksualitet

Man trappede ned på brugen af
dødsstraf i 1700 tallet
• Præster blev sure, fordi det brød deres tro

Dødsstraf blev afskaffet i 1930
• Men den sidste henrettelse blev udført i 1892
 I Horsens statsfængsel
 Blev genindført efter 2. verdenskrig
• Det var planlagt før befrielsen
• Få stemte imod dødsstraf i folketinget
 Kun 2 argumenterede imod genindførslen
 Gallup spurgte i 1945 folket om deres
mening med henhold til dødsstraffen:
• Mange var for dødsstraf til: Hipo, Gestapofolk og
stikkere
• Nogle var for dødsstraf til: Værnemagere
• Få var for dødsstraf til: Feltmadrasserne
 Frygt
for de lange knives nat
• Når folk selv går ud og slår formåede
forbrydere ihjel.
 Man
kunne ikke lade de værste
forbrydere få en chance for at møde sine
ofre igen.
• Birkedal

Tog til Tyskland i 1943
• Arbejdede for gestapo i Hamborg
Blev derefter tolk for gestapo i Kbh.
 Steg hurtigt i graderne

• Pga. hans voldsomme afhøringsmetoder
• Fik flere og flere folk under sig
• Dannede i 1944 - ”Birkedal-gruppen”
 De torturerede en masse og myrdede sikkert 28 personer

Efter krigen opførte han sig som sindssyg
• Man må, efter dansk lov ikke henrette en sindssyg
 Blev
henrettet som den sidste i Danmark i
juli 1950
 SS
– Kriegsbereiter og journalist
 Myrdede i 1943 redaktør på B.T. Carl
Clemmensen
 Dødsdømt for 1 drab i 1945
 Henrettet d. 5 januar 1946 som den første
 Medlemmer af birkedalgruppen fik kun
fængselsstraf til trods for flere drab i
1948


Findes der et alternativ til dødsstraf?
Retsopgøret i Sydafrika, Apartheid.
• Først sikrede man sig at de var skyldige.
• Så fik de et ultimatum:
 Man kunne indrømme i detaljer og gå fri
 Eller benægte, og få efter den gamle strafferamme.
Folket havde hævnlyst og skulle tilfredsstilles.
 Havde man brugt alternativet i retsopgøret
ville folk nok ty til egne midler (de lange
knives nat).
 Regeringen var på en måde tvunget til at gøre
det.
 En præst sagde:

• Det er godt at henrettelserne bliver udført om natten, for
hvis man gjorde det om dagen, f. eks. På rådhuspladsen, så
vil der kun blive udført én henrettelse, pga. protester.
 DF
ungdom og Venstres ungdom siger at
det er en umulighed, grundet:
• Danmark er bundet af konventioner og
internationale samarbejder
 Geneve konventionen, FN osv.
• Vi er i dag mere bevidste om frihedsrettighederne
• Vi er i dag, grundet globaliseringen mere obs. på
sådanne situationers genopståen.

Vi skrev til alle partier i folketingets
ungdomsafdelinger, men kun ovenstående
gav svar.
Filmen
• Sådan udførtes henrettelserne.
* Bemærk at henrettelserne blev udført
om natten.

similar documents