Diaesitys kaukolämmön hinnan kehityksestä

Report
Kaukolämmön hinta, teho+energiamaksu
€/MWh (sis. verot)
€/MWh
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
Muutetun tilastoinnin (1.7.2010 lähtien)
tyyppitalot ovat 2000-luvun uudisrakennuksia
30
25
20
15
10
5
tyyppitalot
1.7.2010 asti:
tyyppitalot
1.7.2010 alkaen:
Pientalo (500 m³)
Rivitalo (2000 m³)
Kerrostalo (10000 m³)
Suuri kerrostalo (25000 m³)
Pientalo (600 m³)
Rivitalo/pienkerrostalo (5000 m³)
Kerrostalo (20000 m³)
0
11.2.2015
1
Kaukolämmön energiamaksu €/MWh (sis. verot)
painotettu keskiarvo
11.2.2015
2
Kaukolämmön keskihinnan kehitys
1.1.1981 = 100
(hintamuutoksissa huomioitu myös veron muutokset)
11.2.2015
3
Kaukolämmön reaalihinnan kehitys
elinkustannusindeksillä korjattuna, 1.1.1981 = 100
(verollinen ja veroton keskihinta)
Polttoaineiden
valmisteveron ja
arvonlisäveron osuus
kaukolämmön
keskihinnasta 29,4 %
(1.1.2015)
11.2.2015
4
Kaukolämmön ja lämmön tuotannon polttoaineiden
hintojen kehittyminen (indeksi, tammikuu 2004 = 100)
CHP = kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto
11.2.2015
5
Lämmön tuotannon polttoaineiden hintojen kehittyminen
- 1.1.2015 energiaverojen korotuksen laskennallinen vaikutus)
maakaasu
+4,0 €/MWh
+3,1 €/MWh
kivihiili
+1,5 €/MWh
turve
-1,5 €/MWh
CHP = kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto
11.2.2015
6

similar documents