FEKETE CSABA elnök, MaTáSzSz - Magyar Távhőszolgáltatók

Report
Van ami távhő Dániában
2011. november 21.
Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
1116 Budapest Barázda utca 20-30.
Tel.: 06-1-700-5700
E-mail: [email protected] • www.mataszsz.hu
Dán távhő szektor ma
2
Fő adatok
Dánia
5,5 millió lakos
2,5 millió háztartás
34 TWh/év villamos energia fogyasztás
210 PJ/év hőpiac
Távhő
Több mint 400 távhőszolgáltató, 1,4 millió háztartás
40 nagy közmű szolgáltató, hőmennyiség felét adják
360 szövetkezet
Magántulajdonú elenyésző
3 távhő szállító társaság
108 PJ hőmennyiség, a teljes hőpiac fele
3
Energia stratégia és a távhő
Energia stratégia célok
2020-ra 20 % CO2 kibocsátás csökkentés 2005-ös szinthez képest
Évente 1,5 %-al kell csökkenteni a végső energia felhasználást
2020-ra 30 % megújuló a végső energia felhasználásban
Szélenergia jelenleg 25 %-át adja a villamos energia termelésnek, 2025-re 50 % a cél
A távhő evolúciója
70-es évektől a „hulladékhő” kerül a fókuszba
80-as évektől fosszilis bázison csak kapcsolt erőmű épülhet
90-es években helyi kapcsolt termelés földgáz és biomassza alapon
Azóta egyre növekvő megújuló hányad a távhő szektorban
Cél: 2050-re 0 CO2 kibocsátás a szektorban
4
Szabályozás és távhő szövetség
Szabályozás
A távhő természetes monopólium
Távhő szolgáltatásra kijelölt területek (nincs alternatív hálózat), „nem csatlakozás” feltétele,
hogy bizonyíthatóan olcsóbban oldja meg a hőellátást más módon
Költség alapú ármegállapítás, 0 profit
A kapcsolt erőművek hőtermelésre allokált tüzelőanyag mennyisége
„hatásfoknak” felel meg (1 GJ hőre 0,33-0,7 GJ tüzelőanyag felhasználás jut)
150-300
%-os
Az ármegállapítást minden szolgáltató maga végzi központi alapelvek szerint, központi hatóság
ellenőrzése mellett
A fogyasztók hőfelhasználását évi 1,8 %-al kell csökkenteni (kialakulóban van a „megtakarítás”
piac a CO2 –hoz hasonlóan)
Dán távhő szövetség
Hazai és nemzetközi lobbi
Ajánlások
„Know-how” csoportok, tudásbázis a tagoknak
Kommunikáció
Szolgáltatás a tagok számára (pl. tanácsadás, árképzés audit)
„Távhő ház” üzemeltetése (képzések, bemutatók)
27 fő alkalmazott
5
Távhő (ár)verseny helyzete
Átlag ház (130 m2, 75 GJ/év) éves fűtési költsége távhővel tipikusan bruttó 12-20 ezer DK =
480-800 ezer HUF, helyi adottságoktól függ, lehet ennél magasabb is  ~6400-10600 Ft/GJ
Földgázzal 20-25 ezer DK, gázolajjal 30 ezer DK az éves költség
A távhő fogyasztók 4 %-a fizet
többet mint a legolcsóbb
egyéb alternatív fűtés
Átlaglakás költsége, példa
Tipikusan 20 % a fix költségek
és 80 % a változó költségek
aránya
A szolgáltató a „0 profit” elvnek
megfelelően a gyakorlatban az
előző év +/- eredményét
figyelembe veszi az adott évre
vonatkozó árkialakítás során
14000
12000
Éves fűtési költség DK
Az
árképzésnél
minden
szolgáltató
tetszőlegesen
határozza meg a fix/változó díj
arányt, de mivel kötelező a
fogyasztás
csökkentésre
ösztönzés többnyire jelentős a
változó hányad
16000
jobb lehűtésre ösztönöz
10000
ÁFA (25%)
8000
mérés
6000
fix
4000
elvett víz m3
2000
hő
0
delta t 30 C
delta t 20 C
6
Távhő forrás szerkezete
Nagy kapcsolt erőmű
Kis kapcsolt erőmű
Kazán
Hulladékhő (pl. ipari), kapcsolt
Hulladékhő (pl. ipari), kazán
7
Távhő tüzelőanyag szerkezete
Nagy kapcsolt erőmű
Megújuló és(pl.
hulladék
Hulladékhő
ipari), kazán
Kis kapcsolt erőmű
Szén
Földgáz
Olaj
8
Fűtés széllel, a távhő alkalmas villamos rendszerszabályozásra is
Január – villamos fűtés nélkül
A szélerőművek túltermelése
esetén alacsony áron történő
értékesítés helyett a távhő
rendszert
lehet
fűteni
hőszivattyúval, vagy direkt
elektromos fűtéssel.
900 MW hőszivattyúval
Hőtároló szükséges, de a
legtöbb helyen már kiépült.
További 2x750 MW direkt villamos fűtéssel
A távhő új termékkel léphet
a villamos piacra.
Helyi kapcsolt erőmű
Hőtároló kisütés
Kazán
Villamos fűtés
Hőszivattyú
Hőtároló töltés
9
Hőellátás tervezés
Távhőre kijelölt terület
Földgázra kijelölt terület
10
Nemzetközi összehasonlítás
11
Magyaro.
Dánia
Teljes villamos energia termelés %-ában
Kapcsolt termelés aránya
12
Távhő piaci részesedés a lakossági szektorban
13
Jövőkép
14
Igények alakulása
80
200
180
70
160
140
Nettó hőigény TWh
50
120
40
100
80
30
60
20
40
Új épületek
Meglévő épületek
Fajlagos, átlag
10
0
Éves fajlagos hőigény kWh/m2
60
20
0
1980
1985
1990
1995
2000
2006
2010
2015
2020
2025 2030
2035
2040
2050
Source: Heat Plan Denmark,
Danish District Heating Association, Aalborg University & Ramboll 2008
Közép távon csökkenő fajlagos és abszolút hőigény.
15
Hőforrás szerkezet
70
60
Nettó hőigény TWh
50
40
30
Biomassza
Napkollektor (egyedi)
Hőszivattyú (egyedi)
Villamos direkt fűtés
Központi fűtés/földgáz
Központi fűtés/olaj
Távhő
20
10
0
1980
1985
1990
1995
2000
2006
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2050
2050-re eltűnik a földgáz és olaj alapú központi fűtés akárcsak a közvetlen villamos fűtés.
16
Távhő igény és piaci részesedés
100%
45
Hálózat hővesztesége
Nettó hőszállítás
90%
40
Távhő arány
80%
35
70%
30
60%
25
50%
20
40%
15
30%
10
20%
5
10%
0
0%
1980
1985
1990 1995
2000
2006 2010
2015
2020
2025 2030
2035
2040
Távhő piaci részesedés
Távhő hőszállítás, TWh
50
2050
Source: Heat Plan Denmark,
Danish District Heating Association, Aalborg University & Ramboll 2008
Távhő piaci részesedése 2050-re a mai 50%-ról 70% fölé nő. A hálózati hőveszteség nem
csökken. (kiterjedt rendszerek)
17
Távhő hőforrás struktúra
50
45
Távhő hőszállítás, TWh
40
35
Kazán, biomassza
Kazán, fosszilis
Hőszivattyú, villamos kazán
Szolár
Biomassza kapcsolt és geothermia
Biogáz kapcsolt
Decentralizált kapcsolt (ellennyom.)
Centralizál gáz kapcs. (ellennyom.)
Nagy erőmű hőhasznosítás
Szemétégető kapcsolt
Ipari hulladékhő
30
25
20
15
10
5
0
1980
1985
1990
1995
2000
2006
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2050
Source: Heat Plan Denmark,
Danish District Heating Association, Aalborg University & Ramboll 2008
Földgáz alapú kapcsolt és fosszilis alapú kazános hőtermelés 2050-re eltűnik
18
Hőellátás CO2 kibocsátása
30
80
Teljes CO2 kibocsátás, millió t
Központi fűtés, földgáz
Központi fűtés, olaj
CO2 emissziós tényező épületekre
60
CO2 emissziós tényező a kvótán kívül
20
50
15
40
30
10
20
5
CO2 kibocsátási tényező, kg/m2 lakásterület
70
Hőszivattyú, egyéb
Villamos kazán
Távhő
25
10
0
0
1980
1985
1990
1995
2000
2006
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2050
Source: Heat Plan Denmark,
Danish District Heating Association, Aalborg University & Ramboll 2008
A távhő 2050-re CO2 semleges lesz
19
Odense
20
Öt települést, kertes házak, kiterjedt rendszer
Max. hőigény:
780 MW
Fogyasztók :
80 000
Csatlakozások száma:
60 000
Éves hőforgalom:
7.5 PJ
Hőfok:
75-95 °C
Max. nyomás
•
szállítás: 25 bar
•
elosztás: 6 bar
Csővezeték hosszúsága
•
szállítás: 50 km nyomvonal
•
elosztás: 1900 km nyomvonal
Csúcs fűtőművek
•
száma: 22
•
kazánok száma: 56
•
kapacitás: 740 MW
Lefedettség:
•
távfűtés: 98 %
•
földgáz és egyéb: 2 %
21
Főként vásárolt hő, alacsony költségek
saját
termelés
5%
5150 Ft/GJ nettó ktg.
vásárolt
95%
egyéb, 256 Ft/GJ,
5%
karbantartás, 408
Ft/GJ, 8%
személyi jell., 234
Ft/GJ, 5%
ÉCS, 490 Ft/GJ, 9%
elosztás, 452
Ft/GJ, 9%
előállítás/vásárlás
3308 Ft/GJ
64%
Árbevétel:
39 MrdFt
ÉCS:
20 év
Létszám:
95 fő
Fajlagos személyi jell.:
18,5 MFt/fő/év
Eszközérték:
77 MrdFt
22
Hőforrások
23
Hőtermelés
Kapcsolt hő és elektromos áram
termelés (CHP):
40% Fynsværket, 330 %-os hatékonyság
•
•
•
•
358 (401) MW-e, 450 MJ/s
tüzelőanyag: szén.
létszám: 110 fő
tulajdonos: Vattenfall
Új szalmatüzelésű egység:
• Beruházás: 100 millió Euró
• Tüzelőanyag-felhasználás:
200 et/év (=100 et szén)
A CO2 kibocsátás 200 et-val
alacsonyabb
24
Hőtermelés
Hulladék égetés
•
•
•
•
•
•
•
284 et hulladék/év (=100 et szén)
ODV 11 - 1996 5 MWe
14.5 MJ/s
ODV 12 - 1996 5 MWe
14.5 MJ/s
ODV 13 - 2000 29 MWe
35 MJ/s
Összesen 32 t/h hulladék
Összes hőigény 22 %-a
CO2: 200 et/év
Hőtároló
•
•
•
•
bruttó térfogat: 75 000 m3 – egyik
legnagyobb Európában
nettó térfogat: 66 000 m3
nettó energia tartalom: 15 TJ (92°C)
max. kisütés: 10 000 m3/h (627 MJ/s)
25
Energiatakarékossági fejlesztések
0.6
Fuelolie
olaj
Gasolie
gázolaj
Naturgas
földgáz
Bioolie
bio-olaj
Kul
szén
Halm
szalma
Affald
hulladék
ipari hulladékhő
- overskudsvarme
Industri
leveret MWh
pr/ MWh
Fossil
fosszilisbrændsel
üzemanyagok
1,250,000
1,000,000
0.5
0.4
750,000
0.3
500,000
0.2
250,000
0.1
0.0
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2007
2008
2010
2015
2020
2025
2030
26
Forbrug af
fossil brændsel pr. leveret MWh
[MWh/MWh]
arány
Fosszilis
energiahordozó-felhasználás
Energiahordozó-felhasználás/MWh
Brændselsforbrug i MWh
1,500,000
Hőtermelés jövője
Hőtermelési stratégiai terv 2014-re
CO2 kibocsátás további csökkentése
• több bio-fűtőmű
• napenergia hasznosítása napkollektorok
• 6x költséghatékonyabb, mint
a fogyasztói egyedi
napkollektorok
• Több ipari hulladékhő-felhasználás
Mobil leolvasók
Okos telefon alkalmazás
Szemetes autókra
szerelt adat olvasó
REN- O -FYN
27
Központi felügyeleti rendszer
Igss32
Fynsværket blok 7
Fynsværket blok 3
Operatørstation 1
Operatørstation 2
Operatørstation 4
Operatørstation 3
Switch
Log printer
Klosterbakken
Router
Operatørstation 5
Router
Operatørstation 6
Router
Switch
Operatørstation 7
Klosterbakken,
Lokal net
LIC CAD
Printer server
Fynsværket blok 7
skabe under kontrolrum
Farve printer
Server 1
Server 2
Konfigurering
Digiboard
Bærbar OS 8
Digiboard
Switch
Modemer
RCOM+ - AC110/AC55
LIC Optimator
Router
AC110
M
M
AC110
AC55
M
M
M
M
M
M
M
AC110
M
M
M
M
M
M
AC110
M
M
M
M
M
M
M
M
AC110
M
M
M
M
M
M
M
M
M
AC110
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Fynsværket,
Rapportkontor
M
M
M
AC110
AC110
M
AC110
M
AC110
AC110
Bærbar OS 9
Bærbar OS 10
28
Központi felügyeleti rendszer – képernyős megjelenítés
29
Brædstrup
30
Szezonális „naptároló”
31
Koppenhága
18 önkormányzat
4 integrált távhő-szolgáltató
rendszer
25 távhő-szolgáltató vállalat
500,000 végfelhasználó
34,500 TJ (9,600 GWh)
Az össz. hőigény kb. 20 %-át
biztosítja
•
•
•
•
•
•
•
•
Hő-előállítás:
•
27 % - hulladék
•
2 % - geotermikus
•
70 % - kapcsolt
(CHP)
•
1 % - erőmű
•
•
4 hulladékégető 400 MW
4 kapcsolt (CHP) hőtermelő,
1.800 MW
– 7 egység
– gőzturbina
– gázturbina
– szén, olaj, gáz, szalma, fa
1 geotermikus, 14 MW
számos erőmű és tartalék
kazán
32
Felhasznált üzemanyagok megoszlása
CHP többlet hőmennyiség
200 %
hatékonyság
szén
kőolaj
földgáz
fosszilis
hulladék (fossz.)
hulladék (CO2 semleges)
bio-üzemanyagok
geotermikus
megújuló
Károsanyag-kibocsátás
csökkenése évente:
CO2
- 2,3 %
SO2
- 17,2 %
NOx
- 12,1 %
33

similar documents