A napóleoni háborúk

Report
A napóleoni háborúk
Nemzetközi kapcsolatok története
Nemzetközi tanulmányok BA
ZMNE
Balogh István
2010-09-27
Az óra szerkezete
•
Társadalmi folyamatok és az ipari forradalom – a
francia forradalom előzményei
•
A forradalom 1789-1795 (1815)
•
A napóleoni háborúk 1792-1815
•
A napóleoni háborúk és Európa
A francia forradalom előzményei
•
Amerikai függetlenségi háború és eszméi
•
Válság jelei – Franciaországban és Eu-ban is
–
–
–
•
•
Pü.
Agrárválság
Elégedetlenség
Ugyanakkor: preindusztrializáció
Ipari forradalom – műszaki innováció
–
–
–
Gépek - gőzgépek megjelenése
Kezdetben: textilipar – Nagy-Britannia
Később: nehézipar – No. A 19. században
A francia forradalom előzményei
•
Felvilágosodás és filozófusok gondolatainak
hatása
–
–
–
Kant
Herder
Tocqueville
•
Gazdasági-társadalmi-ideológiai okok?
•
Vita: Lefebvre-Cobban vita – francia történetírás
A francia forradalom előzményei
•
Egyesült Tartományok
•
Osztrák Németalföld
•
Lengyelország-Litvánia
•
Franciaország: Dauphiné rendjei
A forradalom (1789-1792)
•
Tagolás problémája (1789-1815?)
•
1789 május 4: rendi gyűlés
•
1789 június 17 - „Labdaház”
•
1789 július 13: Közbiztonsági Bizottság
•
1789 július 14: Bastille ostroma
•
1789 augusztus 26: Emberi és polgári jogok ny.
A forradalom
•
1791 szeptember: alkotmány
•
1792 augusztus 10: Tuileriák ostroma,
jakobinusok
•
1792 szeptember 22: köztársaság
•
1793-tól: Vendée, chouanok lázadása [1801-ig]
•
1793: XVI. Lajos kivégzése
•
1792-1795 – jakobinus terror – Robespierre,
A napóleoni háborúk (1792-1815)
•
Közvetlen előzmény: 1792-1793-as háború
–
–
1792 szeptember 20 – Valmy
Keleten: Lengyelország vs. Orosz érdekek
•
3 koalíció: I (1793-1796); II (1799-1801); III
(1805-1814)
•
Szövetségesek gerince: Ausztria, Poroszország,
Oroszország és (más érdeke mentén) GB
A napóleoni háborúk (1792-1815)
•
I koalíció (1793-1796)
•
Forradalom exportja
•
1795-1796-os itáliai hadjárat - Napóleon
Bonaparte (1769-1821)
–
•
1796 május 10: Lodi-i híd
1797: Campo Fromio – Fr és Au.
–
–
–
Fr: belga területek (Osztrák Na.)
Velence felosztása
Új köztársaságok
A napóleoni háborúk (1792-1815)
•
Egyiptomi hadjárat: 1798-1799
–
–
–
–
•
Stratégiai cél: GB elszigetelése
Málta
Mamelukok
1799: Nelson győzelme - Abukiri-öböl
1799 brumaire 18: Naplóeon államcsínye (nov.
9.)
A napóleoni háborúk (1792-1815)
•
II. koalíció (1799-1801)
–
–
–
I Pál kerül az orosz trónra - megölik
Szuvorov sikerei Itáliában – de Naplóeon
visszaállítja
1801 Lunéville – Fr és Au. Között
•
•
•
–
1802 Amiéns – Fr. és GB között
•
•
•
–
CF megerősítése
Habsburgok kiválnak a koalícióból
Rajna balpartja: Fr-é
Brit csapatok visszavonása (Holland t, gyarmatok)
Pápai államból kivonul Fr.
GB: Trinidad, Tobago, Ceylon, Málta
További olasz területek
A napóleoni háborúk (1792-1815)
•
III. koalíció (1805-1814)
–
–
–
–
–
–
William Pitt (1759-1806)
1805 október 21 – Trafalgar – Nelson admirális
győzelme
1805: Austerlitz – osztrákok felett győz N.
1806: Jéna és Auerstadt: poroszok feletti
győzelmek
1806: Napóleon kontinentális zárlat
1807: Eylau és Friedland – oroszok meghátrálnak
•
–
Bécs, Berlin, Varsó
1807: tilsiti béke – Orszo, Poroszo. És Fr. között
•
•
•
•
Vesztfáliai Királyság
Varsói Hercegség
Fr-Orosz szövetség
Danzig szabadváros
A napóleoni háborúk (1792-1815)
•
III. koalíció (1805-1814)
–
1807-1808 – Spanyol és itáliai lázadások
•
•
•
•
•
–
–
1809: Wagram – osztrák vereség
1812-es orosz hadjárat
•
•
•
–
–
Spanyol polgárháború
1808-1809 – Napóleon beavatkozása
1812: Cádiz, liberális alkotmány
1813: VII Ferdinánd kerül vissza a trónra (1833-ig)
Wellington hg.
1812 június 22 – orosz határ
1812 szeptember 7. Borogyínó – Moszkva bevétele
Visszavonulás: végzetes
1813 október 16-19 – Lipcse, „népek” csatája
1814: március-április - végjáték
A napóleoni háborúk (1792-1815)
•
•
•
•
•
1814 április 11 – Fontainableau
Szenátus élén: Talleyrand, majd ideiglenes
kormány vezetője – Bourbon restauráció – XVIII
Lajos
1814 április 10: Wellington győzelme
1814 április 20 – Elba sz.
1815 március 1. - hdsg. újraszervezése
–
–
•
Június 16: Ligny
Június 18: Waterloo – Wellington és poroszok
győzelme
Szent Ilona szigete
A napóleoni háborúk és Európa
•
Új államok – Batáviai Kt, Hollandiai Királyság,
új kt-ok
•
Eszmék és a forradalom exportjának támogatása
•
Itália
•
Német területek
–
–
–
Koncentráció
1806: NRCS nincs többé
1806: Rajnai Szövetség
A napóleoni háborúk és Európa
•
Spanyolország – polgárháború
•
Lengyelország – áldozatok
•
Nagy-Britannia
–
–
•
1811-1820: kormányzóság
1812-1814 – háború Egyesült Államokkal
Skandinávia
–
Orosz-svéd érdekek ütközése 1788-1790: svéd
siker
A napóleoni háborúk és Európa
•
Balkán, Dél-Kelet Eu., K-Eu.
–
Görögország – török uralom, de orosz hatás
–
Szerbia: felkelés 1804-1813; 1815-1817
Karagyorgye Petrovics és Milos Obrenovics
–
Románia: görög fanarióták, 1769-1774 oroszok;
1806-12 oroszok, Besszarábia elcsatolása
–
Bulgária-Albánia-Montenegró
–
Oroszország – I Sándor cár uralkodása
Felhasznált irodalom
Davies, Norman 2001: Európa története. Osiris Kiadó/ 2000 Kiadó, Budapest
X. fejezet
Kincses László 2005: Diplomáciatörténet. Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó
Kft., Budapest - Vonatkozó részek
Kissinger, Henry A.1996: Diplomácia. Panem-Mcgraw-Hill-Grafo, Budapest
– V. fejezet
Kleinschmidt, Harald 2000: Nemzetközi kapcsolatok története. Athaeneum,
Budapest – vonatkozó fejezetrészek
KÖSZÖNÖM
A
FIGYELMET!

similar documents