Klachten

Report
Fibromyalgie gezien
door de bril van de
huisarts.
Enkele praktijkvoorbeelden.
Dr Frank Piccart
Huisarts
Casus 1
• Vrouw °29/12/1955
• Lerares middelbaar onderwijs (aktief)
• Gehuwd, geen kinderen
Casus 1
Antecedenten
 Irritable bowel syndrome
 Hypothyroidie
 Seborrheïsch eczeem haarrand
 Lage rugpijn, discopathie L4-L5
 Ischialgie L4-L5 dermatoom
 Spanningshoofdpijn
 Nervositas
Casus 1
Klachten
Moeheid, doorslaapstoornissen (3AM)
Vlug in tranen, emotioneel erg labiel
Menopause gerelateerde klachten: warmte
opwellingen, haaruitval (mannelijk patroon)
Spierpijn na relatief kleine inspanningen
Stijve vingers en polsen, moet steeds strekken
Casus 1
• Klachten (vervolg)
04/08: whiplash tgv auto ongeluk(je)
Lang aanslepende post-traumatische
hoofdpijnklachten ± 6 maand
Na val 12/08 weer pijn over de hele rug
11/10 veralgemeende pijnen musculoskeletaal
(waar pezen aan bot aanhechten)
Casus 1
• Klachten
Een gevoel van gekneusdheid, gewrichten lijken te klein
Stramme, gezwollen vingers s’morgens
Naar de avond toe steeds meer pijnen
Warmte lijkt te helpen
Toename bij hogere mentale work-load en emotionele
stress
Geen voosheid , noch paresthesieën
Casus 1
Klinisch onderzoek
• Drukpijnlijk MCP gewrichten
• Geen synovitis noch deformaties
• Multipele tender points (trapezius, epicondyli, lage
rug,…)
• ROM normaal tot licht beperkt (vingers, schouders, lage
rug)
• Peesreflexen normaal en kracht matig afgenomen
Casus 1
Labo onderzoek
Lichte lipidenstoornissen
Normale cytologie,CRP en sedimentatie (11 mm)
Reumaserologie: anti-CCP, ANF, HLA B-27 allen
negatief
Schildkliertesten normaal (onder substitutie)
Casus 1
Eigen therapie
• Osteopathie en kine: beperkt en kortdurend
resultaat
• Proeftherapie: Paracetamol (onvoldoende
effect), tramadol (intolerantie), escitalopram
(intolerantie)
Casus 1
Consult multidisciplinar pijncentrum
• Zelfde klinische bevindingen als huisarts

• Wegens diffuse en veralgemeende pijnklachten

• Verwijzing reumatoloog
Casus 1
Consult reumatologie : anamnese
 Diffuse gewrichts – en spierpijnen
 Belangrijke vermoeidheidsklachten
 Nooit gewrichtszwellingen
 Ochtendstijfheid 1 u, nachtelijke pijn
 Geen huidafwijkingen
 Geen oogontstekingen
Casus 1
Consult reumatologie : klinisch onderzoek
•
•
•
•
Normale hart- en longauscultatie
Cervicaal en lumbaal : normale mobiliteit
Geen tekens van perifere artritis
Fibromyalgie drukpunten: 18/18
Casus 1
Consult reumatologie : besluit
Deze patiente heeft diffuse gewrichts-en spierpijnen sinds
een drietal jaar.
Zowel anamnestisch, klinisch als biologisch heb ik geen
argumenten voor een auto-immuun gewrichtsziekte …
Bij klinisch onderzoek valt voornamelijk de positieve
drukpunten van Smith op. Dit wijst op belangrijke
spierhypertonie passend bij fibromyalgie.
Casus 1
Terug bij de huisarts…
• Patiente gaat kine volgen (kreeg F-pathologie van de
reumatoloog), zonder duidelijk resultaat
• Komt regelmatig consulteren met pijngerelateerde
klachten, hoofd, nek en handen
• Weent telkens een potje
• Verdraagt helaas geen tramadol°, noch escitalopram°,
• Dan maar eens een poging met Cymbalta°…
• De huisarts zucht eens…
Vraag?
 Naar wie verwijs ik mij fibromyalgie patient?
 Volg ik ze zelf op of..
 Welke kinesisten zijn vertrouwd met deze pathologie?
 Vaak onderliggend psychisch lijden
 Medicatie voor de psychische of somatische pijn?
Rol van de huisarts
Fibromyalgie = chronische ziekte/zieke: dus…
a)
b)
c)
d)
e)
“de coach”
“de advocaat”
“de schoolmeester”
“de coördinator”
“de pastoor”
aanmoedigen
verdedigen
informeren
shopping voorkomen
luisterend oor…
…

similar documents