Patriotyzm

Report
Patriotyzm
Patriotyzm (łac. patrio = ojczyzna,) –
postawa szacunku, umiłowania i oddania
własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za
nią ofiar. To wypełnianie obowiązków
konstytucyjnych i obowiązków narzucanych
przez państwo. Charakteryzuje się też
przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny
nad osobiste, a często także gotowością do
poświęcenia własnego zdrowia lub życia.
Patriotyzm to również umiłowanie i
pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury
czy języka.
Flaga Polski
Herb
Polski
Hymn Polski:
Mazurek Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Gen. Jan Henryk Dąbrowski na czele
Legionów Polskich we Włoszech
Marsz, marsz...
Patriotyzm a nacjonalizm i szowinizm
Patriotyzm przeciwstawia się nacjonalizmowi albo
szowinizmowi. Tłumaczy się to tym, że patriotyzm
odróżnia się otwartością na inne narody, uznaniem ich
prawa do suwerenności i niepodległości. Co więcej,
patriotyzm zazwyczaj opiera się na pojęciu obywatela i na
rozumieniu narodu w sensie kulturowo-politycznym,
podczas gdy idee nacjonalistyczne często pojmują naród
jako przede wszystkim etniczną wspólnotę krwi. Wydaje
się jednak, że bardziej trafne jest przedstawianie
patriotyzmu jako antytezy przede wszystkim szowinizmu,
ponieważ oba pojęcia są związane z uczuciami, pierwsze
z miłością do własnego narodu, drugie z nienawiścią do
innych. Natomiast nacjonalizm jest wspólnym
określeniem dla wielu doktryn politycznych.
Święta
Narodowe w
Polsce
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z
dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa
regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja
3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie
(po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną,
spisaną konstytucją[1][2]. Niektórzy uznają jednak
konstytucję korsykańską z 1755 r. za pierwszą na
świecie, a tym samym amerykańską za drugą i
polsko-litewską za trzecią.
11
Listopada
Józef
Piłsudski
Akademie w
Naszej szkole
Sztandar Naszej Szkoły
3 Maja
Chór szkolny
Król: Stanisław August Poniatowski
Grupa tańcząca Poloneza
Złożenie kwiatów
11 Listopada
Czarne Kobiety
Uczniowie
Grupa tańcząca
Co roku w Naszej Szkole
odbywa się konkurs;
PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ
Kamil Borowiec
Bartłomiej Filip
Grażyna Bober
Aneta Krzanowska
Magdalena Rataj
Sylwia Wiater
Dziękuję za obejrzenie mojej
prezentacji..
Klaudia Wilk
Kl. IIIe

similar documents