Nationalistisch China (1ste helft 20ste eeuw)

Report
Nationalistisch China
(1ste helft 20ste eeuw)
Einde Chinese keizerrijk
Na de Boxeropstand hervormingen
-leger → naar Japans vb gemoderniseerd
-politiek → ministeries van handel en industrie
-onderwijs → afschaffing examenstelsel
Ontstaan nationalisme olv Sun Yat-sen
De 3 volksbeginselen
-nationalisme → tegen het westen en de
Manchu’s
-democratie → via geleide democratie naar
parlementaire democratie
-volkswelvaart → maatschappelijke ongelijkheid opheffen/lot van
boeren en arbeiders
verbeteren
Aanhang van Sun onder
-studenten
-industrielen en handelaren
-leger
-grootgrondbezitters
↓
Partij van Sun wordt partij van de
gevestigde orde
Partij heet Kwo Min Tang (KMT) of
Guo Min dang (GMD)
1911 Val van het Chinese
keizerrijk
Aanleiding
-stakingen
-opstanden van het leger
Oorzaken
-hongersnoden→ keizer verliest Hemels
Mandaat
-corruptie
-onvermogen/onwil om te moderniseren
↓
China republiek olv generaal Yuan Shikai
1913
Yuan dictator, Sun moet vluchten
(na verkiezingswinst KMT) →
Chinese revolutie alleen machtswisseling
aan de top, geen sociale revolutie
1916
Yuan sterft → China valt uiteen in delen
olv Warlords (1916-1927)
Sun vormt een regering in Zuid China
(Kanton)
1918
Vrede van Versailles
Japan houdt de Duitse kolonies en grote
invloed in Noord China →
1919
4-mei beweging (beweging van de Nieuwe
Gedachte = nieuwe cultuur)
-protestmarsen/demonstraties
-boycotacties van Japanse producten
-stakingen
Gevolgen
-afschaffing van het Confucianisme
-dialect van Peking wordt nationale taal
1921
Oprichting van de Chinese Communistische
Partij (CCP of CPC)
-geinspireerd door de Russische revolutie
van 1917 (armen aan de macht)
-de wereldrevolutie gedachte
(1919 Komintern)
-het anti-imperialisme
1ste Verenigde Front (1921-1927)
Monsterverbond KMT en CCP
Doel:
Verslaan van de Warlords
1925
Dood Sun Yat-sen → opvolger heet
Chiang Kai-shek (generaal ipv politicus)
1926-1927
Veldtocht naar het noorden→ Warlords
verslagen
De decade van Nanking 1927-1937
Chiang wil China moderniseren
-aanleg spoorwegen, luchtvaartdiensten
-telegraaf/telefoonverbindingen
-modern bankwezen
-groei van de industrie (beperkt)
-verbetering van het onderwijs
-verbetering van de gezondheidszorg
-verbetering positie van de vrouw (scheiden
mogelijk,voetbinden afgeschaft,erfrecht,
concubinaat afgeschaft)
Daartegenover China militaire dictatuur
-corruptie
-censuur
-onderdrukking van de armen (leger treedt
wreed op tegen de boeren)
-geen sociale veranderingen (macht blijft
bij de rijken)
-vervolging van de communisten
1927
1ste verenigde front valt uiteen na het
Bloedbad van Shanghai→
Communisten vluchten naar het platteland
van Zuid China (Kiangsi en Hunan)
Ruzie binnen de CCP over de communistische leer (arbeiders of boeren de revolutionaire massa)
Mao tse Tung (Mao Zedong) wint.
(Stalin: Mao is een margarine communist)
Boeren steunen Mao (plattelandsrevolutie)
-landhervormingen
-straffen grootgrondbezitters
-leger helpt de boeren
Mao roept in 1931 de Chinese Sovjet
Republiek uit.
Chiang probeert die te veroveren.
Mao gebruikt de guerilla tactiek, maar kan
zich daar niet handhaven (open gebied)→
1934 De Lange Mars
-12.000 km
-120.000 gaan weg, 20.000 komen aan
-via een omweg naar Yan’an (bergachtig)
-onderweg boerenbevrijding → veel aanhang
-3 functies van het leger
-vechten
-boeren helpen
-propaganda voor het communisme
De Yan’an periode (1935-1945)
Mao ontwikkelt eigen denkbeelden
(het Maoisme)
-geen samenhangende theorie
-op de praktijk gerichte benadering
-oplossingen voor afzonderlijke situaties
Uitgangspunten
-volstrekte gelijkheid
-massalijn→ leiders leven tussen de massa,
zoeken samen met het volk naar oplossing
van de problemen
-iedereen bestudeert het denken van Mao
2de Verenigde Front (1936-1945)
1931
Japan bezet Mantsjoerije→ vazalstaat
Mantsjoekwo olv Pu Yi
1936
Japan valt China binnen→ Chiang gedwongen tot samenwerking met Mao
(Japanners→huidziekte, Communisten→
hartziekte)
Japanners winnen→ Oost China in hun handen
→ Chiang vlucht naar het binnenland 1941
Na Pearl Harbor geeft VS Chiang mil/fin steun
Burgeroorlog (1945-1949)
1945
Atoombommen op Hirosjima en Nagasaki
maken een einde aan WO II→ einde 2de
Verenigde Front en uitbraak Burgeroorlog
Leger van Chiang
-beter bewapend
-steun van de VS
Toch wint Mao
-overlopen getrainde eenheden van Chiang
-Mao bezet het platteland, Chiang zit in de
steden→ Chiang aanvoerproblemen
-steun van de bevolking
-Chiang is Hemels Mandaat kwijt (overstromingen)
1949
Volksrepubliek China (rood/com China)
(alleen door com landen erkend) olv Mao
Nationalistisch China (Taiwan)
(zat in alle internationale organisaties incl
de VN tot 1973) olv Chiang
Vloot VS zorgt, dat Mao Taiwan niet kan
Veroveren.
Dr. Sun Yat-sen
Kwo-min-tang vlag
Yuan-Shikai
Warlords
Cina onder de Warlords
De 4 mei Beweging
Chinese Communistische Partij
Veldtocht naar het noorden 1926
Chiang Kai-shek
Bloedbad van Shanghai 1927
De jonge Mao
Leer van Marx
Klassenstrijdgedachte (bezitters-bezitlozen)
19de eeuw
bourgeoisie
proletariaat
-concentratie
-verelendung
-cumulatie
-vervreemding
↓
Proletarische revolutie
↓
Dictatuur van het proletariaat
↓
Klasseloze maatschappij
De lange Mars 1934
De lange Mars 1934
Japan bezet Mantsjoerije 1931
Japan bezet Oost China 1937
Burgeroorlog 1945-1949
Mao roept de Volksrepubliek China
uit
Chiang vlucht naar Taiwan

similar documents