03_velka_morava - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
VELKÁ
MORAVA
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Mapa ČR
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Postupný územní
rozmach VM
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výboje knížete
Svatopluka (870 – 894)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Metoděj a Konstantin
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Staré Město
(u Uherského Hradiště)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
„Slyšte všichni lidé slovanští,
slyšte Slovo, od Boha přišlo,
slovo, jež krmí lidské duše,
slovo, jež sílí srdce i rozum,
slovo to, jež vede k poznání Boha.“
– Konstantin: Proglas (předmluva
k evangeliu, 9. stol.)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Papežská bula
Industriae tuae
papeže Jana VIII.
(880)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Hlaholice
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Pokus o rekonstrukci
velkomoravského hradiště
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Pokus o rekonstrukci knížecího
dvorce
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
archeoskanzen MODRÁ
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
objekty v MODRÉ u Velehradu
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Terčík s jezdcem –
sokolníkem
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
nákončí
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
gombíky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
náušnice
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Základní data
•
•
•
•
•
•
po r. 830 – vznik Velkomoravské říše
863 – příchod Konstantina a Metoděje
890 – 894 – vláda Svatopluka v Čechách
906 – bitva u Bratislavy s Maďary
po r. 906 – zánik Velkomoravské říše
po r. 830 – 906 – existence VM říše
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdroje a literatura
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu
Slovanů po Velkou Moravu II. Praha : Libri,
2006. 967 s.
TŘEŠTÍK, Dušan.
• Mýty kmene Čechů (7. – 10. stol.). Praha : LN,
2003.
• Vznik Velké Moravy. (Moravané, Čechové a
střední Evropa v letech 791 – 871). Praha : LN,
2001.
• Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin
(530 – 935). Praha : LN, 1997.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents