systematisk behandling av marginal periodontitt og peri

Report
SYSTEMATISK
BEHANDLING AV
MARGINAL PERIODONTITT
OG PERI-IMPLANTITT
OSLO TANNPLEIERFORENING
29.10.2014
SYSTEMATISK PERIODONTITT
BEHANDLING
FASE 1(UTREDNING/ FORBEHANDLINGSFASEN)
A. JOURNALOPPTAK
B. DIAGNOSER
C INNLEDENDE BEHANDLING/ HYGIENEFASE OG
BEHANDLINGSPLAN
SYSTEMATISK PERIODONTITT
BEHANDLING
FASE 2 (BEHANDLINGSFASEN)
SUBGINGIVAL REDEPURASJON
PERIODONTAL KIRURGI
TILHELINGSKONTROLL
FASE 3 (VEDLIKEHOLDSFASEN )
HYGIENEFASEN
1. Endre adferd/livstil ( røykevaner for eksempel)
2. Supragingival plakk kontroll
Hjemmetannpleie
• Praktisk ferdighet
• Kunnskap
• Skape interesse for tannpleie (motivering)
• Hindre utvikling av gingivitt
Tannsteinrensning (Subgingival scaling) og rotplanering
HJEMMETANNPLEIE
Hvor rene skal tennene
være?
• Målet er å fjerne
bakteriebelegg
• Kan sees med
plakkinnfarging
Hvor ofte?
• Tar ca 1 døgn å utvikle
synlig bakteriebelegg
• 72 t og 96 t gingivitt
• 12 t og 24 t ikke gingivitt
(Silness og Løe)
HJEMMETANNPLEIE
Hvor og når?
Hvordan?
• Viktig å innarbeide gode
rutiner
• Etter frokost og før sengetid
• Ingen vitenskapelig bevis på
hvilken metode som er best
• Anbefaler trykk på 100 gram
• Skrubbe metoden
• Modifisert bass
• Elektrisk tannbørste
• Interdental børster
• Tanntråd
• tannstikker
TANNSTEINRENSING
Målet
• Fjerne de lokale
årsaksfaktorer og skape en
ny rotoverflate hvor det kan
dannes nytt epitelfeste og
kanskje nytt bindevevsfeste
Instrumentvalg
• Kyretter 11/12, 13/14
• Universalkyrette ¾
• syntetter
• Ultralydapparat ( ems)
• luftscaler
• Wærhaugsdiamant
TANNSTEINRENSING
Utførelsen
• Smertekontroll
• Under 4-5 mm vanligvis er
ikke anestesi nødvendig.
• Over 5 mm er anestesi ofte
nødvendig.
•
•
•
•
Kan være vanskelig !
Furkasjoner og furer
Posteriore områder.
Dype lommer.
TANNSTENRENSING
Forventninger
Gingivitt
• Full regenerasjon
Periodontitt
• Betennelsesinfiltratet
Reduseres/forsvinner
• Lommeepitelet blir til kontakt
epitel og evt nytt epitelfeste (
long junction)
• Tar 1-4 måneder å gjendanne
subgingivalt plakk etter kun
depurasjon.
Tilhelingsprosessen
• Timer: inflammasjonsprosess
• Innen 1 uke gjendannelse av
kontakt epitelet.
• I løpet av 2 uker er epitelfeste
etablert.
• Ca 1 mnd før
betennelsesinfiltratet blir
normalt med bindevevstrukturer
(organiserte fibre) og vevet er
skrumpet ferdig.
• Modningen kan foregå i måneder
• Ca 3 måneder etter
plakkontrollfase
TANNSTEINRENSING
Tannsteinrensing (Subgingival scaling) og rotplanering:
1. Fjerne subgingival tannstein og plakk. Viktig at de
mest apikale områdene i lommen blir renset(i forhold
til registrerte målinger)
2. Kontroller lommen etter 2-3 måneder: Bop og
resttannstein. ”løs eller fast” gingiva.
3. Ved persisterende tannstein: redepurasjon eller sende
videre til tannlege for flapoperasjon.
SYSTEMATISK
PERIODONTITTBEHANDLING
FASE 2 (BEHANDLINGSFASEN)
SUBGINGIVAL REDEPURASJON
PERIODONTAL KIRURGI
TILHELINGSKONTROLL
FASE 3 VEDLIKEHOLDSFASEN
PERIODONTAL
VEDLIKEHOLDSBEHANDLING
Mål
• Unngå supra og subgingival
plakk og påfølgende
inflammasjon.
Hvordan
• Vurdere grad av mottakelighet
og riskofaktorer.
• Daglig egentannpleie.
• Regelmessig profesjonell kontroll (3-6 mnd
kontroller)
• Enkelte undersøkelser har vist stabilitet i 15-20
år.
SYSTEMATISK
PERIODONTITTBEHANDLING
FASE 3 VEDLIKEHOLDSFASEN
Implantater:
Under 4 mm.: scaling og puss ( periflow for eksempel)
Over 5 mm og røntgenologisk bentap: henvise videre
NÅR SKAL MAN HENVISE TIL
PERIODONTIST
• Ved alvorlige marginal periodontitt
• Periodontitt som ikke tilheler etter behandling
• Periodontitt hos pasienter med redusert
allmenntilstand
• I tilfeller hvor mange tenker seg periodontal
regenerasjonsbehandling
• Peri-implantitt
• Benaugmenteringer
• Implantatbehandling

similar documents