ny_biblioteksmodel__-_bymose_hegn

Report
En ny model for bibliotekernes rum
Dorte Skot-Hansen
Center for Kulturpolitiske Studier, IVA
Fra biblioteksmodel til effekt
Bymose Hegn, Helsinge d. 10. maj 2012
Ny samfundsmæssig kontekst
•
•
•
•
Globalisering
Aftraditionalisering
Kulturel frisættelse
Viden- og
oplevelsessamfund
Hvad skal folkebiblioteket styrke:
• Erkendelse/erfaring
- at vide hvem jeg er, og hvad jeg kan
• Engagement
- lysten til at deltage og udtrykke sig kreativt
• Empowerment
- understøtte stærke og selvstændige medborgere, der
selv kan løse hverdagens problemer og deltage i
fællesskabet
• Innovation
- give nye svar på praktiske problemer eller at udvikle
helt nye koncepter, metoder eller kunstneriske udtryk
Erkendelse/erfaring
Innovation
Empowerment
Engagement
Om modellens ”rum”:
• Ikke konkrete rum, men muligheder…
• Ikke kun det fysiske bibliotek, men også det
virtuelle
• Ikke afgrænsede ”rum” men samspil mellem
dem
Biblioteket som arena
i viden- og oplevelsessamfundet
Inspirationsrum
• Rummet for meningsfulde oplevelser gennem fortælling
og andre kunstneriske og æstetiske udtryk inden for alle
medier, kulturformer og -genrer. Biblioteksrummet kan
også være en oplevelse i sig selv og en scene for live
events og kulturelle arrangementer.
• Inspirationsrummet understøtter især
erkendelse/erfaring og innovation.
Inspirationsrum?
Inspirationsrum Fra kulturfabrik til oplevelsesrum
Inspirationsrum – rummet som oplevelse
Inspirationsrum – rummet som oplevelse
Inspirationsrum – rummet som
oplevelse
Virtuelt inspirationsrum:
www.musikbibliotek.dk
• HØRbar:
bop death metal dreampop Faith no more field
recording Finland Front 242 Ghostly
International Growing Gospel idm JazzNord
Ensemble Kellermensch MC Hansen neo-folk
Randers Rubarb Sangværket shoegaze Truly
world music
BibZoom som inspirationsrum
Country & western for begyndere
Country er et udpræget amerikansk fænomen
og her i landet er genren
nok lidt ugleset.
Men der er guld til dem,
der graver!
Biblioteket som arena
i viden- og oplevelsessamfundet
Læringsrum
• Rummet, hvor børn/unge/voksne kan opdage og
udforske verden og dermed styrke deres kompetencer
og muligheder gennem fri og uhindret adgang til
information og viden. Herunder f.eks. lektiecafeer,
studiepladser, åbne kurser og eksperimentarier.
• Læringsrummet understøtter især erkendelse/erfaring
og empowerment
Hvad er læring?
- en dialogorienteret proces, der tager
udgangspunkt i brugernes egne erfaringer og
deres ønske om at definere deres egne
læringsbehov
Læringsrum ?
Læringsrum
Edutainment
Rum til studier
Studier i grupper
- Og individuelt
Læring på nettet – DR & Bibliotek.dk
Biblioteksvagten
Inspireret af en
forelæsning? Få
Biblioteksvagten
til at hjælpe
med at finde
mere af samme
slags materiale.
Biblioteket som arena
i viden- og oplevelsessamfundet
Møderum
• Et åbent, offentligt rum, hvor borgerne som et
tredje sted mellem arbejde og hjem kan møde
andre, der er som dem selv og forskellige fra dem
selv, og møde meninger, der bekræfter dem og
udfordrer dem gennem diskussion og debat.
• Møderummet understøtter især empowerment og
engagement
Møderum?
Livingroom - Lounge
Uformelle møder…
Intime møder…
Hænge ud…
Dialog og debat
Dialog om hvad…
Møder via nettet..
Brug biblioteket
Hvis du vil mødes med dine venner fra
AgeForce.dk, så brug dit lokale bibliotek. Her
er altid plads, og uanede mængder af viden er
lige ved hånden
Ageforce.dk
Biblioteket som arena
i viden- og oplevelsessamfundet
Performativt Rum
• Et rum hvor brugerne i samspil med andre kan
skabe nye kreative udtryk i mødet med kunst og
kultur gennem interaktive spil, skrive-, lyd- og
videoværksteder og andre kreative udfoldelser.
• Det performative rum understøtter især
engagement og innovation
Performativt rum?
Performativt rum
Bibliotek 10, Helsinki
Ordsskælv 2200 N
Demoteket - Do-it-yourself-kultur
Biblioteket som fysisk og virtuelt rum
i videns og oplevelsessamfundet
Den nye model kan anvendes som:
• Ramme om diskussion af bibliotekets overordnede
formål og legitimitet.
• Mapping af bibliotekets konkrete tilbud og
funktioner.
• Prioritering af de enkelte rum.
• Udvikling af programmer, der understøtter de
enkelte rum.
Erkendelse/erfaring
Innovation
Empowerment
Engagement

similar documents