Presentasjon Aquamarine 2014

Report
Material teknologi – en viktig bidragsyter
til redusert levetidskost
01.11.2014
Helge Skjellevik
Kort om Aquamarine
 1980 – 2005
Scana Steel Stavanger
( Tidligere Stavanger Staal )
 2006 – 2014
Scana Offshore Technology
 2006
Scana kjøper Brødrene Johnsen AS
senere Scana Offshore Vestby
 Mai 2014
Hitec Vison kjøper Scana Offshore
Technology, Scana Offshore Vestby og
Scana Offshore Services ( Houston )
 Mai 2014
Aquamarine blir selskapets nye navn
Kort om Aquamarine
Aquamarine er lokalisert på følgende steder:
 Vestby
Hoved senter - Termisk Sprøyting
rep av WOR
 Jørpeland
Hoved senter material teknologi,
sveising generell reparasjon, BOP,
ventiler etc.
 Houston
BOP Stacking, engineering,
produksjon
 Kontorer i Oslo og Stavanger
Aquamarine`s Kompetanse Pyramide
Material
Teknologi
Engineering
Avansert sveising / Termisk sprøyting
Maskinering
Assembly / Test / Offshore Service
Kjerne kompetanse
 Metallurgisk kompetanse, rådgivning innenfor
materialteknologi
 Prosjekt ledelse, design og engineering
 Termisk sprøyting – utvikling av nye belegg
og prosesser i tett samarbeid med blant annet
FMC, NTNU og SINTEF
 Produksjon, reparasjon og re-sertifisering
av offshore komponenter / utstyr
 Sveise ekspertise – sveising av avanserte
materialer / kombinasjoner
 Reparasjon & Vedlikehold (Onshore and
Offshore)
“Products and Services”
Flex Joints
Riser
Tensioning
Drilling Risers
Flex Loops
Drilling Risers
Subsea System
Stacking of BOP´s
Utstyr inspisert, reparert og re-sertifisert av Aquamarine

Riser tensioners system

Guideline tensioners system

Risers – Drilling, Production and Work Over

Mud pumps

Flex loops and Coflexip hoses

Kill and choke manifolds
Design and
fabrication of flex
loops
Kill & Choke Manifold
Refurbished riser tensioning system
Refurbished and recertified drilling risers
Reparasjon og re-sertifisering av BOP systemer
Aquamarine har lang erfaring innenfor reparasjon og re-sertifisering av BOP
systemer. Kundene er OEM - NOV, Hydril etc.
 Startet med BOP reparasjoner tidlig på 80-tallet
 Mer enn 200 BOP`er har vært gjennom verkstedet
Sandblasting prior NDT examination of BOP
annular preventer
Machining of seal areas on a double BOP block
after weld repair
Sveising
Sveisemetoder:




Twin Rotary Head Hot Wire Tig
TIG
Sub Arc
Laser sveising
Fysiske begrensninger:




Max komponent Høyde: 3000 mm
Max bore diameter: 1600 mm
Min. bore diameter: 38 mm
Max komponent vekt vekt: 30 ton
Sveise personell




IWE ( International Welding Engineer )
IWI ( International Welding Inspector )
IWS
Sertifiserte sveisere
One of the largest rotary head cladding system`s in Norway, capable to
handle equipment up to 30mT
Offshore Survey – Reparasjon
Aquamarine utfører on-site survey & service On / Offshore

Rental valves, service and installation

Choke manifold survey

Trykk testing

Sveising

NDT

Mobil maskinering
Utfordringer i industrien
 I de fleste markeds segment
er det utfordringer med
hensyn til slitasje og
korrosjon på utsatte flater.
 Hovedfokus for oss er
utvikling av robuste løsninger
for offshore & subsea
segmentet
Termisk sprøyting
Innenfor Termisk Sprøyting tilbys ett bredt spekter av belegg tilpasset ulike
bruksområder typisk - korrosjon og slitasje
Subsea Work Over Riser, Pin seal area has
been thermal coated and refurbished
Subsea Work Over Riser, Box
seal area has been thermal
coated and refurbished
Subsea Gate Valve, gate has been
refurbished by applying thermal coating
Thermal spraying
HVOF prosessen
 Partikkel hastighet 1200-1400 m/s
Sintring prosessen
Workover riser
Utfordringer
 Stor slitasje på tetningsflaten
i Box End etter stabbing av
risere
 Pitting i sealflater
 Generell korrosjon i både
pin- og box end
 Høye krav til fasthet i grunn
materialet gjør at tradisjonell
sveising er vanskelig å utføre
uten reduksjon i fasthet
 Høye trykk i systemet som
krever 100% tette
forbindelser
Tetningsflater – Workover Riser
Løsninger fra Aquamarine
1
1
Sprøyting av Main Bore Box
2
Main Bore Box
WC / Ni-Cr-B-Si
3
1
3
4
Annulus Pin
WC / Ni-CR-B-Si
Main Bore Pin
Inconel 625
2
4
Connectorer – Drilling Risere
Utfordring :
 Utsatt for H2S
 Slitasje
 Korrosjon
 Høye krav til
overflatekvalitet
LØSNING:
Colmony 5
 Sintre (Spray & Fuse) Kill &
Choke + Booster line
 HVOF på Hydraulic Line
Wolfram Carbide
Høytrykks - Ventiler
Sveist Inconel 625 - Seat Pocket`s & Ring grooves
Termisk sprøytet Wolfram Carbide
Gate og seter
Oppfordring
Utnytt leverandørene….
 Oppfordrer Rigg selskaper til å utfordre
leverandørindustrien med tanke på optimalisering
av produkter og prosesser
 Etablere prosjektgrupper i en tidlig fase
 Sett av tid til evalueringsmøte etter avsluttet
prosjekt
Takk for oppmerksomheten !

similar documents