HUMANIZEM IN RENESANSA

Report
HUMANIZEM
IN RENESANSA
24. september 2012
HUMANIZEM
• Humanizem je nov pogled na svet, ki si prizadeva spodbujati
razvijanje človeških sposobnosti.
• Najprej se začne širiti po Apeninskem polotoku.
• Značilnosti:
–
–
–
–
osredotoča se na človeške misli, čustva in dejanja,
proučujejo antična besedila,
zanimajo se za literaturo, zgodovino, govorništvo,
imajo velik vpliv na umetnike in arhitekte.
• Pod vplivom humanizma začnejo nastajati začetki moderne znanosti
(astronomija, fizika, matematika, tisk, medicina).
Spremembe, ki jih povzroČi tisk
• Knjige postanejo cenejše in dostopne vsem.
• Poleg verskih se tiskajo tudi popotniške in medicinske knjige.
• Sprva so tiskane samo v latinskem jeziku, kasneje tudi v nacionalnih
jezikih.
• Omogoči, da ljudje sami berejo in si razlagajo Biblijo.
• Njegova iznajdba omogoči širjenje humanističnih idej.
RENESANSA
• To je umetnostna smer, ki se pojavi hkrati s humanizmom.
• Značilnosti:
–
–
–
–
–
njena domovina je Apeninski polotok,
realistični verski motivi,
kipi v antičnem slogu,
slikanje mestnih veljakov,
umetniki slavijo človeško telo.
• Velik razvoj doživi tudi literatura, ki odraža razpoloženje avtorjev ali
pa opisuje razmere v družbi.
UMETNIKI RENESANSE
• Leonardo da Vinci (Mona Liza, Zadnja Večerja, načrti za helikopter,
podmornico, študije človeške anatomije …)
• Raffaello Santi (portreti papežev, Sikstinska Madona …)
• Michelangelo (Pieta, David, poslikava Sikstinske kapele, kupola
bazilike Sv. Petra, grobnica družine Medici …)
• William Shakespeare (Romeo in Julija, Hamlet, Kralj Lear …)
• Boccaccio (Dekameron)
• Machiavelli (delo Vladar )

similar documents