Pre*o je nebo modré?

Report
Prečo je nebo
modré?
Mgr. Petra Bejšovcová
roč
4.
ČO NÁM DÁVA SLNKO?
SVETLO
 TEPLO

SLNKO
je prirodzený zdroj svetla
 druh energie
UMELÉ ZDROJE SVETLA

Aké zdroje svetla používame, keď na nás
nedopadá slnečné svetlo?
ŠÍRENIE SVETLA
svetlo sa šíri v priamych čiarach, lúčoch
 niekedy ich môžeme vidieť

LÁTKY A SVETLO


priehľadné látky svetlo prepúšťajú
iné látky svetlo odrážajú a sú nepriehľadné
Klikni sem
SVETLO A TIEŇ
Dokážete vytvoriť tieň?
 Čo k tomu potrebujete?
 Kedy vidíte svoj tieň?
 Môže mať človek viac tieňov naraz? Kedy?

ZRKADLÁ
SVIETIACA LAMPA osvetľuje celú triedu, lebo
jej svetlo sa odráža od všetkých predmetov, ktoré
sú v miestnosti.
 CEZ DEŇ vidieť všade, lebo slnečné svetlo sa
odráža všetkými smermi.


ZRKADLÁ odrážajú svetlo najlepšie, lebo sú
hladké a lesklé. (klikni)
SVETLO A VODA



Ak sa pozrieme na niečo ponorené do vody, zdá sa nám
akoby to bolo zlomené. Aj voda je hlbšia ako sa nám
zdá.
Svetlo sa pri prechode zo vzduchu do vody láme.
POKUS ceruza vo vode (klikni)
OPTICKÉ EFEKTY (klikni)
SVETLO A FARBY

Svetlo sa LÁME – rozkladá sa na farby (klikni)
DÚHA je rozklad svetla na miniatúrnych
kvapôčkach vody (klikni)
 Rovnaký jav spôsobuje:

CEZ DEŇ modrú oblohu
 PRI ZÁPADE SLNKA červenú oblohu

POZNÁMKY DO ZOŠITA
PREČO JE NEBO MODRÉ?
Svetlo je energia. Šíri sa priamočiaro. Prechádza
priehľadnými látkami. Od väčšiny vecí sa svetlo
odráža. Najlepšie ho odrážajú zrkadlá. Biele
svetlo sa rozkladá (láme na spektrum farieb).
Spektrum farieb tvorí: červená, oranžová, žltá,
zelená, modrá, tmavá modrá a fialová.
ÚLOH
A: Nakresli farby dúhy v správnom poradí.
ZAUJÍMAVOSTI
Šírenie svetla (klikni)
 Zatmenie Slnka a Mesiaca (klikni)
 Ako pracuje periskop (klikni)

Ako vyrobiť KALEIDOSKOP (klikni) video
 Ako vyrobiť PERISKOP (klikni) video

ZOPAKUJTE SI...
Vymenuj zdroje svetla (prirodzené/umelé).
 Kedy sa svetlo odráža?
 Prečo vidíme na oblohe Mesiac?
 Aké farby má dúha?
 Viete vysvetliť zatmenie mesiaca?

DOMA: Skús vyrobiť kaleidoskop alebo periskop.
ĎAKUJEM
ZA POZORNOSŤ!
Použité zdroje: Učebnica Prírodoveda pre 4.roč ZŠ
(Wiegerová), www.youtube.com,
www.planetavedomosti.iedu.sk,
www.google.sk

similar documents