Komunikácia v rovine slušného správania

Report
Denisa Mondoková
2.roč. Ing. FBI







Pozdrav a predstavenie sa
Zoznámenie sa
Vykanie verzus tykanie
Návšteva spol. podujatí
Taktná komunikácia v spoločnosti
Faux pas slávnych osobností
Test slušného správania
Test slušného
správania




Sedíte v reštaurácii so samými nefajčiarmi v
priestoroch, ktoré nie sú jednoznačne
vyhradené pre fajčiarov. Ako sa správne
zachovať?
A)Medzi chodmi sa môže fajčiť.
B)Medzi chodmi by sme sa mali zriecť
fajčenia.
C)Vždy sa treba opýtať spolusediacich, či si
medzi chodmi môžem zapáliť.




Počas jedenia nám v reštaurácii spadne
servítka pod stôl. Ako sa máme zachovať?
A)Poprosím čašníka o novú servítku.
B)Tajne posuniem servítku pod stôl veď si to
nikto ani nevšimne.
C)Rýchlo ju zdvihnem, ofúkam a používam
ďalej.




V divadle alebo v kine sa chceme dostať na
svoje miesto v strede radu pričom meškáme.
Na čo musíme dávať pozor?
A)Kým prechádzame cez rad sediacich ľudí,
otočíme sa k ním tvárou.
B)Kým prechádzame cez rad sediacich ľudí,
otočíme sa k ním chrbtom.
C)Nevadí, že predstavenie sa začalo, zaplatili
sme, tak máme právo sa dostať na naše
miesta akokoľvek.




Pri nadväzovaní konverzácie s ostatnými
postupujeme nasledovne:
A)Pokojne môžeme zovšeobecňovať a udávať
vlastné tempo rozhovoru.
B)Typickými témami na rozhovor sú koníčky,
počasie či dovolenka.
C)Neverbálnu komunikáciu nemusíme brať
vôbec do úvahy, dôležité sú naše slová a nie
pohyby tela.




Na čo musíme bezpodmienečne myslieť pri
bežnom každodennom pracovnom styku?
A)Nemali by sme používať parfumy s ťažkými
vôňami.
B)Kolegov pracovný telefón je výlučne jeho
záležitosťou. Ak zvoní, nedvíhame ho.
C)Ak nie je fajčenie v kancelárii výlučne
zakázané, nemusíme brať ohľady na kolegov.




Ak sa zoznamujeme či zdravíme s inými
ľuďmi. Ktorý z výrokov je správny?
A)Pri pozdrave nikdy nevstávame.
B)Vždy predstavujeme spoločensky
významnejšiu osobu spoločensky menej
významnej.
C)Ruku podáva žena mužovi, starší
mladšiemu, nadriadený podriadenému.
1.b, 2.a, 3.a, 4.b, 5.a, 6.c
6 správnych odpovedí – poznáte základy
slušného správania, gratulujeme
5-4 správnych odpovedí – ste priemerní
3-0 správnych odpovedí – základy slušného
správania si potrebujete zopakovať

similar documents