Prázdninový režim dňa

Report

PRÁZDNINOVÝ REŽIM DŇA
„Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. “
Voľno možno premárniť alebo zas krátky čas
možno rozumne využiť. Preto je dobré na prázdniny
si stanoviť každodenný poriadok a snažiť sa ho
dodržať. Prázdniny sú akýmsi cvičením sa
v dospelosti. Sú totiž ukážkou toho, aký raz bude
človek, keď sa stane dospelým.
 je to pre žiaka radostný čas
 Znamená to vypnúť každodenný školský stereotyp a možnosť
venovať sa viac rodičom, hrám, športu, súrodencom, kamarátom či
starým rodičom.
 Deti si toto voľno zaslúžia a dobrí rodičia ho deťom zo srdca
doprajú
Na začiatku prázdnin je dobré, vytvoriť si konkrétny plán a denný
režim, ktorý nám pomôže prázdniny prežiť užitočnejšie,
ako premárniť čas, alebo ho využívať na páchanie hriechov.
častejšie chodieva do kostola, nielen v tie dni, keď má službu
z voľného času prázdnin si nejaký čas vyčlení aj na čítanie kníh.
Od miništranta sa očakáva, že cez prázdniny prečíta aspoň dve
knihy, podľa možnosti s náboženským obsahom. Čítanie kníh
formuje charakter človeka na dlhý čas, možno aj na celý život.
vybrať si dobrú knihu – pomôže ti pán farár alebo pán kaplán
či pani katechétka alebo rodičia. Najdôležitejšie je začať,
potom to už pôjde. 
Čaro prázdnin spočíva v tom, že žiak, miništrant, má do istej
miery možnosť naložiť s voľným časom ako uzná za vhodné.
Tu sa ukáže zrelosť mladého človeka aké priority si zvolí.
1. STANOVIŤ SI ČAS RANNÉHO
VSTÁVANIA
2. PRVOU ČINNOSŤOU MÁ BYŤ RANNÁ
MODLITBA, POTOM HYGIENA
A RAŇAJKY.
3. DOPOLUDŇAJŠÍ ČAS VYPLNIŤ
PRÁCOU V DOMÁCNOSTI PODĽA TOHO,
ČO URČIA RODIČIA.
4. POLUDŇAJŠIA MODLITBA
ANJEL PÁNA
5. POPOLUDNÍ: NEJAKÝ ČAS VENOVAŤ PRÁCI
V DOMÁCNOSTI ALEBO HRÁM,
PRECHÁDZKAM, NÁVŠTEVÁM KAMARÁTOV
ALEBO STARÝCH RODIČOV,
PRÍPADNE ČÍTANIU.
6. VEČER BY SA MAL PREŽÍVAŤ
V RODINE ALEBO PRI ČÍTANÍ.
7. DLHŠIA VEČERNÁ MODLITBA.
SPYTOVANIE SVEDOMIA : AKO SOM
PREŽIL DEŇ A OSOBNÉ POĎAKOVANIE
PÁNU BOHU ZA PREŽITÝ DEŇ
A ZA JEDNOTLIVÉ ZÁŽITKY V ŇOM
ALEBO ODPROSENIE ZA CHYBY
A NEDOKONALOSTI.
UŽIVOTNENIE:
Každý deň
doma pomáham
pri práci
v domácnosti
alebo robím to,
čo mi káže
mama alebo
otec.

similar documents