File

Report
Program canisterapeutického seminára
9:00-10:00
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-16:00
Registrácia účastníkov
Teoretická časť
Obedňajšia prestávka
Praktická časť
- Písomné testy pre canisasistentov
- Praktické skúšky pre CT tímy (psovod+pes)
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00
Vyhodnotenie
Využitie canisterapie v praxi
Záver
Pozn.: Počas seminára bude zabezpečená káva, čaj a nealko nápoje. Cez obed ponúkame možnosť objednať si pizzu.

similar documents