Ryby_reprodukcia

Report
REPRODUKCIA RÝB
Perutýn ohnivý
(Pterois volitans)
RYBY - PISCES
Ryby (Osteichtyes, Pisces) sú výlučne vodné stavovce. Ich koža je slizovitá a sú v
nej šupiny rôznych typov (cykloidné, ktenoidné, ganoidné). U väčšiny rýb je už
kostra kostená. Chrbtica je rozdelená do stavcov a pôvodná chorda je zatlačená
do zvyškov, ktoré sú medzi telami jednotlivých stavcov. Z bočných výbežkov
stavcov sa v prednej časti tela tvoria rebrá, ktoré spevňujú steny brušnej dutiny. V
oblasti párových plutiev (prsné a brušné) sa vytvárajú kosti, ktoré tvoria základ
budúcich končatín. V oblasti prsnej plutvy sa tvorí lopatkové pásmo a v oblasti
brušných plutiev panvové pásmo. Ani lopatkové ani panvové pásmo nie je spojené
s chrbticou, obe sú voľne uložené vo svaloch.
Muréna nosatá
(Rhinomuraena
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA RÝB
Žiabre rýb a typy plynových mechúrov
Dýchacím orgánom sú vnútorné žiabre
uložené na 5 pároch žiabrových oblúkov.
Žiabre sú tvorené zo silno prekrvených
lupienkov (= žiabrové lístky) a sú prekryté
skrelami.
Anatomická stavba tela ryby
Krvný obeh ryby a oko
Zmyslové a nervové orgány rýb
Typy plutiev
Rozmnožovanie
Veľká väčšina druhov je oddeleného pohlavia (gonochorizmus), len veľmi vzácne sú
hermafroditi a to hlavne hlbokomorské druhy. Existujú aj druhy meniace pohlavie
počas života, napríklad muréna nosatá. Zmena pohlavia je bežná u druhov so silne
vyvinutou teritorialitou žijúcich v uzavretých skupinách, tzv. háremoch. Háremy tvorí
skupina menších samičiek a jeden väčší samček. Keď uhynie, je nahradený
najväčšou samičkou, ktorá sa zmení na samca[4]
Ryby sa rozmnožujú väčšinou vonkajším oplodnením, malá skupina rýb však
vnútorným oplodnením a rodia živé mláďatá - sú živorodé (napr. gupka dúhová). Pri
vonkajšom oplodnení kladie samica na vopred vybraný podklad (u čeľade ihlovité
dokonca do brušného vaku samca), alebo len voľne do vody vajíčka - ikry. Z nich sa
vo väčšine prípadov vyliahnu juvenilné jedince, hoci niekedy sa hovorieva o larvách,
pre ich značnú odlišnosť od dospelých jedincov. Len niekoľko málo druhov sa však
vyvíja cez pravé larvy. Mláďatá sa niekedy vyliahnu so žĺtkovým vakom, čo je zásoba
ich živín na určité obdobie.
Niektoré skupiny kvôli rozmnožovaniu migrujú na veľké vzdialenosti, niekedy dokonca
až do iného typu prostredia. Príkladom je úhor európsky (Anguilla anguilla), ktorý žije
v sladkých vodách, ale rozmnožovať sa chodí do Sargasového mora. Rozlišujeme
anadrómne migrácie, pri ktorých migrujú morské druhy do riek napr. losos atlantický
a katadrómne migrácie, pri ktorých sa naopak sladkovodné druhy odchádzajú
rozmnožovať do morí.
Časť rýb (napr. čeľaď Cichlidae) má rozvinutú rodičovskú starostlivosť – starajú sa o
vajíčka (ikry) aj o mláďatá. Iné taxóny sa starajú len o ikry, prípadne sa o ne nestarajú
vôbec či ich dokonca požierajú - kanibalizmus.
Rôzne spôsoby ukladania ikier a rozmnožovania
Vzťahy medzi veľkosťou vajíčka,plodnosťou a ranným vývinom
- čim väčšie ikry – tým menšia plodnosť
- väčšia samica viac ikier
- menšia plodnosť rýb starajúcich sa o potomstvo
- morské ryby väčšia plodnosť ako sladkovodné
- veľké vajíčka – ranný vývin dlhší
- z veľkých vajíčok väčšia mlaď – ranný vývin trvá dlhšie
- vajcorodosť – kladú ikry – vonkajšie oplodnenie
- vajcoživorodosť – vnútorné oplodnenie – kaprozúbkovité
- živorodé – vnútorné oplodnenie – gupka
- anadromný ťah – neres v sladkých vodách – losos, jeseter
- katadromný ťah – neres v mori a v brakických vodách - úhor
- ryby – monocyklické – neres raz za život – lososy a úhory
- polycyklické – niekoľkokrát neres – vetšina rýb,neres v pároch
samec viac samíc
veľmi malé, tzv. trpazlíkovité druhy rýb → od veľkosti 25 mm do veľkosti 50 mm;
malé druhy rýb → od veľkosti 50 mm do veľkosti 100 mm;
stredne veľké druhy rýb → od veľkosti 100 mm do veľkosti 150 mm;
veľké druhy rýb → od veľkosti 150 mm do 200 mm;
veľmi veľké druhy rýb → od veľkosti 200 mm a viac.
Larva úhora
európskeho, ktorý je
vzácnym príkladom
druhu ryby
rozmnožujúceho sa
cez larválne štádium
Schématický nákres srdca ryby
Mláďa tuniaka nesúce žĺtkový vak
Tvar tela u morských
koníkov
(Hippocampinae) je
nápadne odlišný od
zvyčajného
vretenovitého tvaru
tela rýb
Doména
Eukaryoty
Ríša (regnum)
Živočíchy
Animalia
Vývojový
stupeň
Epitelovce
Eumetazoa
Skupina
Dvojstranovce
Bilateralia
Vývojová vetva
Druhoústovce
Dueterostomia
Kmeň (phylum)
Chordáty
Chordata
Podkmeň
(subphylum)
Stavovce
Vertebrata
Nadtrieda
(superclassis)
Ryby
Osteichthyes
Stupeň
Teleostomi
Vedecký názov
Osteichthyes
Synonymá:
Pisces

similar documents