Softvér

Report
Softvér
Mgr. Miloš Jurč
Slovo „soft“ znamená v anglickom jazyku:
 mäkký
 jemný
 mierny
 tlmený
 tichý
 pokojný
Softvér (angl. software alebo SW)
je označenie pre programové
vybavenie počítača alebo súhrn
všetkých programov, ktoré sa dajú
použiť na výpočtovom zariadení.
Má jednoznačne nemateriálnu
povahu (nedá sa chytiť).
Poznáme 2 základné druhy softvéru:
1. SYSTÉMOVÝ
2. APLIKAČNÝ
1. SYSTÉMOVÝ
Tvoria ho operačné systémy.
Jednoduchá definícia:
Operačný systém – najdôležitejší softvér,
bez tohto softvéru sa nezaobídeme,
riadi a kontroluje počítač
Odborná definícia:
Operačný systém (OS) je softvér, ktorý spravuje zdroje
počítača, poskytuje programátorom rozhranie na prístup
k týmto zdrojom. Operačný systém tiež spracúva systémové
dáta a vstupy od používateľa a odpovedá alokovaním
a spravovaním úloh a interných zdrojov počítača ako služby
pre užívateľa. OS vykonáva základné úlohy ako kontrola
a alokovanie pamäte, pridelenie priority systémovým
požiadavkám, kontrola vstupných a výstupných zariadení,
umožnenie pripojenia do siete a správa súborov. Operačné
systémy môžeme nájsť takmer vo všetkom, čo obsahuje
integrované obvody, od osobných počítačov, cez internetové
servery, mobilné telefóny, hudobné prehrávače, routre,
switche, herné konzoly, digitálne kamery, až po šijacie stroje
či teleskopy.
(wikipédia)
Existujú dva druhy operačných systémov
a) Jednoúlohové
Napríklad MS-DOS, na takomto operačnom
systéme sa mohla spracovávať len jedna úloha
b) Viacúlohové
Napríklad Windows alebo Linux, na tomto operačnom
systéme sa môže spracovávať viac úloh súčasne
Niektoré operačné systémy:
MS-DOS
LINUX
SOLARIS
LONGHORN
UNIX
Mac OS X
Plan 9
BeOS
Windows (všetky typy)
2. APLIKAČNÝ
Tento softvér je najrozšírenejší. Tvoria
ho všetky programy, ktoré sa dajú
do počítača nainštalovať alebo už sú
predinštalované na novom počítači.
Programov, ktoré sa dajú nainštalovať do PC,
je veľmi veľa. Pozor, niektoré si musíte kvôli
autorskému zákonu oficiálne zakúpiť.
Najdôležitejší aplikačný softvér:
Sú to antivírové programy:
NOD 32
ESET SMART SECURITY
AVG
AVAST
AVIRA
Najpoužívanejší aplikačným softvérom
je Microsoft Office 2007 (MS Office).
Jeho základná verzia obsahuje:
Textový editor – MS Office Word
Tabuľkový kalkulátor – MS Office Excel
Prezentačný editor – MS Office Powerpoint
Ďalšie programy:
o Hry (napr. Counter Strike)
o Zipovacie programy (Winzip, Winrar)
o Prehrávače hudby (Winamp)
o Prehrávače videa (Media Player Classic)
o Internetové prehliadače (Mozilla Firefox)
o Komunikačné programy (ICQ, Skype)
o Grafické editory (Zoner Callisto, Corel)
o Úprava fotografií (Photoshop, IrfanView)
o A iné........
Použité zdroje:
1. www.google.sk
2. www.wikipedia.sk
3. Kalaš a kolektív:
Informatika pre stredné školy
Ďakujem za pozornosť!

similar documents